Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  C15.12.9 Կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն
  C15.2 Կոշիկի արտադրություն
  C15.20 Կոշիկի արտադրություն
  C15.20.0 Կոշիկի արտադրություն
  C16 Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից
  C16.1 Բնափայտի սղոցում և ռանդում
  C16.10 Բնափայտի սղոցում և ռանդում
  C16.10.0 Բնափայտի սղոցում և ռանդում
  C16.2 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն
  C16.21 Նրբատախտակի և պանելների արտադրություն
  C16.21.0 Նրբատախտակի և պանելների արտադրություն
  C16.22 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն
  C16.22.0 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն
  C16.23 Շինարարական փայտե կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեություն
  C16.23.0 Շինարարական փայտե կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեություն
  C16.24 Փայտե տարայի արտադրություն
  C16.24.0 Փայտե տարայի արտադրություն
  C16.29 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն
  C16.29.1 Մամլած բնափայտից կամ համանման նյութերից կրակ վառելու ցուպիկների, հատիկների, սալերի (բրիկետների) արտադրություն
  C16.29.9 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն
  C17 Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն
  C17.1 Թաղանթանյութի, թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն
  C17.11 Թաղանթանյութի արտադրություն
  C17.11.0 Թաղանթանյութի արտադրություն
  C17.12 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն
  C17.12.0 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն
  C17.2 Թղթե և ստվարաթղթե արտադրատեսակների արտադրություն
  C17.21 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն
  C17.21.0 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն
  C17.22 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն
  C17.22.0 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն
  C17.23 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն
  C17.23.0 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն
  C17.24 Պաստառների արտադրություն
  C17.24.0 Պաստառների արտադրություն
  C17.29 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն
  C17.29.0 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն
  C18 Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում
  C18.1 Պոլիգրաֆիական գործունեություն և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում
  C18.11 Թերթերի տպագրություն
  C18.11.0 Թերթերի տպագրություն
  C18.12 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն
  C18.12.0 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն
  C18.13 Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններ
  C18.13.0 Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններ
  C18.14 Կազմարարական գործ
  C18.14.0 Կազմարարական գործ
  C18.2 Գրառված կրիչների բազմացում
  C18.20 Գրառված կրիչների բազմացում
  C18.20.0 Գրառված կրիչների բազմացում
Prev12378910383940Next