Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  C13.30 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
  C13.30.0 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
  C13.9 Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.91 Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի
  C13.91.0 Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի
  C13.92 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
  C13.92.0 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
  C13.93 Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.93.0 Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.94 Ճոպանների, պարանների, առասանի և ցանցերի արտադրություն
  C13.94.1 Ճոպանների, պարանների, առասանի և մալուխների արտադրություն
  C13.94.2 Ցանցերի, այդ թվում՝ հակակարկտային, հարվածամեղմիչ, պահպանական ցանցերի արտադրություն
  C13.95 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
  C13.95.0 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
  C13.96 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.96.0 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.99 Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  C13.99.0 Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  C14 Հագուստի արտադրություն
  C14.1 Հագուստի արտադրություն, բացի մորթե հագուստից
  C14.11 Կաշվե հագուստի արտադրություն
  C14.11.0 Կաշվե հագուստի արտադրություն
  C14.12 Արտահագուստի արտադրություն
  C14.12.0 Արտահագուստի արտադրություն
  C14.13 Վերնազգեստի արտադրություն
  C14.13.1 Վերնազգեստի արտադրություն
  C14.13.2 Վերնազգեստի անհատական կարում
  C14.14 Ներքնազգեստի արտադրություն
  C14.14.0 Ներքնազգեստի արտադրություն
  C14.19 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  C14.19.1 Գլխարկների արտադրություն
  C14.19.2 Նորածինների համար հագուստի արտադրություն
  C14.19.3 Սպորտային հագուստի արտադրություն
  C14.19.9 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  C14.2 Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն
  C14.20 Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն
  C14.20.0 Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն
  C14.3 Տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն
  C14.31 Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրություն
  C14.31.0 Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրություն
  C14.39 Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն
  C14.39.0 Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն
  C15 Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն
  C15.1 Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում, ճամպրուկների, պայուսակների և թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն, մորթու վերջնամշակում և ներկում
  C15.11 Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում, մորթու վերջնամշակում և ներկում
  C15.11.1 Մորթու վերջնամշակում և ներկում
  C15.11.2 Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում. բնական և բաղադրանյութային կաշվի արտադրություն
  C15.12 Ճամպրուկների, պայուսակների, թամբալծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն
  C15.12.1 Ճամպրուկների և պայուսակների արտադրություն
  C15.12.2 Թամբալծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն
Prev1236789383940Next