Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  C11.01 Ալկոհոլային խմիչքների թորում, բազմաթորում և խառնում
  C11.01.1 Ալկոհոլային խմիչքների (բացի կոնյակից) թորում, բազմաթորում և խառնում
  C11.01.2 Կոնյակի (բրենդիի) արտադրություն
  C11.02 Խաղողի գինու արտադրություն
  C11.02.0 Խաղողի գինու արտադրություն
  C11.03 Խնձորի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն
  C11.03.0 Խնձորի եւ այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն
  C11.04 Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրություն
  C11.04.0 Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրություն
  C11.05 Գարեջրի արտադրություն
  C11.05.0 Գարեջրի արտադրություն
  C11.06 Ածիկի արտադրություն
  C11.06.0 Ածիկի արտադրություն
  C11.07 Ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն. հանքային և շշալցված այլ ջրերի արտադրություն
  C11.07.1 Բնական հանքային և այլ շշալցված ջրերի արտադրություն
  C11.07.2 Բուրավետացրած կամ քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն
  C12 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
  C12.0 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
  C12.00 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
  C12.00.1 Ծխախոտի խմորում (ֆերմենտացիա)
  C12.00.2 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն
  C13 Մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.1 Մանածագործական թելքի նախապատրաստում և մանում
  C13.10 Մանածագործական թելքի նախապատրաստում և մանում
  C13.10.1 Բամբակե թելքի նախապատրաստում և մանում
  C13.10.2 Բրդյա թելքի նախապատրաստում և մանում
  C13.10.3 Մետաքսաթելքի նախապատրաստում և մանում
  C13.10.4 Վուշաթելքի նախապատրաստում և մանում
  C13.10.5 Կարի թելի արտադրություն
  C13.10.9 Այլ թելքի նախապատրաստում և մանում
  C13.2 Մանածագործվածքի արտադրություն
  C13.20 Մանածագործվածքի արտադրություն
  C13.20.1 Բամբակե գործվածքի արտադրություն
  C13.20.2 Բրդե գործվածքի արտադրություն
  C13.20.3 Մետաքսե գործվածքի արտադրություն
  C13.20.4 Վուշե գործվածքի արտադրություն
  C13.20.9 Այլ գործվածքի արտադրություն
  C13.3 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
  C13.30 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
  C13.30.0 Մանածագործվածքի վերջնամշակում
  C13.9 Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.91 Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի
  C13.91.0 Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի
  C13.92 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
  C13.92.0 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.93 Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.93.0 Գորգերի եւ գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն
  C13.94 Ճոպանների, պարանների, առասանի և ցանցերի արտադրություն
  C13.94.0 Ճոպանների
  C13.95 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից
Prev1235678363738Next