Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  B07.29.2 Նիկելի հանքաքարի արդյունահանում
  B07.29.3 Ալյումին պարունակող հումքի արդյունահանում
  B07.29.4 Թանկարժեք (ազնիվ) մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
  B07.29.5 Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարերի արդյունահանում
  B07.29.9 Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  B08 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր
  B08.1 Քարի, ավազի և կավի արդյունահանում
  B08.11 Գեղազարդային և շինարարական քարերի, կրաքարի, գիպսի, կավճի, թերթաքարի արդյունահանում
  B08.11.1 Գեղազարդային և շինարարական քարերի արդյունահանում
  B08.11.2 Կրաքարի և գիպսի արդյունահանում
  B08.11.3 Կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի արդյունահանում
  B08.11.4 Թերթաքարի արդյունահանում
  B08.12 Կոպճահանքերի և ավազահանքերի շահագործում, կավի և ճենակավի (կաոլինի) արդյունահանում
  B08.12.1 Ավազի և խճի արդյունահանում
  B08.12.2 Կավի և ճենակավի արդյունահանում
  B08.9 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  B08.91 Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում
  B08.91.0 Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում
  B08.92 Տորֆի արդյունահանում
  B08.92.0 Տորֆի արդյունահանում
  B08.93 Աղի արդյունահանում
  B08.93.0 Աղի արդյունահանում
  B08.99 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  B08.99.1 Բնական ասֆալտի և բիտումի արդյունահանում
  B08.99.2 Բնական թանկարժեք քարերի (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարերի արդյունահանում
  B08.99.3 Բնական ալմաստների արդյունահանում
  B08.99.4 Պեմզայի և բնական հղկանյութերի արդյունահանում
  B08.99.9 Այլ բնական հանքանյութերի և ապարների արդյունահանում
  B09 Հանքագործական արդյունաբերության հարակից գործունեություն
  B09.1 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.10 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.10.0 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.9 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.90 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.90.0 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  C ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
  C10 Սննդամթերքի արտադրություն
  C10.1 Մսի մշակում և պահածոյացում, մսամթերքի արտադրություն
  C10.11 Մսի մշակում և պահածոյացում
  C10.11.0 Մսի մշակում և պահածոյացում
  C10.12 Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում
  C10.12.0 Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում
  C10.13 Մսամթերքի արտադրություն, այդ թվում` թռչնամսից
  C10.13.1 Չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած մսի արտադրություն
  C10.13.2 Եփած, ապխտած, հում ապխտած և այլ երշիկների, նրբերշիկի, խոզապուխտի, մսի պաշտետների ու ռուլետների, դոնդողածածկ մսի արտադրություն:
  C10.13.9 Մսամթերքի, թռչնամսի այլ արտադրություն (օրինակ` կոտլետի ֆարշ, կոլոլակ և այլն)
  C10.2 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում
  C10.20 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում
  C10.20.0 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում
  C10.3 Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում