Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  R93.1 Սպորտի բնագավառում գործունեություն
  R93.11 Սպորտային օբյեկտների գործունեություն
  R93.11.0 Սպորտային օբյեկտների գործունեություն
  R93.12 Սպորտային ակումբների գործունեություն
  R93.12.0 Սպորտային ակումբների գործունեություն
  R93.13 Մարմնամարզական օբյեկտների գործունեություն
  R93.13.0 Մարմնամարզական օբյեկտների գործունեություն
  R93.19 Սպորտի բնագավառում այլ գործունեություն
  R93.19.0 Սպորտի բնագավառում այլ գործունեություն
  R93.2 Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
  R93.21 Հանգստի կազմակերպման գործունեություն ատրակցիոններով այգիներում և զբոսայգիներում
  R93.21.0 Հանգստի կազմակերպման գործունեություն ատրակցիոններով այգիներում և զբոսայգիներում
  R93.29 Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
  R93.29.1 Հրաձգարանների գործունեություն
  R93.29.2 Բիլիարդի, բոուլինգի, սեղանի թենիսի և համանման խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
  R93.29.3 Համակարգչային խաղերի կազմակերպման և ինտերնետ ակումբների գործունեություն
  R93.29.9 Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
  S ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  S94 Անդամության վրա հիմնված կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.1 Անդամության վրա հիմնված առևտրային, ձեռնարկատիրական և մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.11 Անդամության վրա հիմնված առևտրային և ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.11.0 Անդամության վրա հիմնված առևտրային և ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.12 Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.12.0 Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.2 Արհեստակցական միությունների գործունեություն
  S94.20 Արհեստակցական միությունների գործունեություն
  S94.20.0 Արհեստակցական միությունների գործունեություն
  S94.9 Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.91 Կրոնական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.91.1 Եկեղեցիներում, վանքերում, մզկիթներում, սինագոգներում, այլ պաշտամունքի վայրերում իրականացվող կրոնական ծիսական արարողություններ
  S94.91.2 Կրոնական ծեսերի (հոգեհանգստի և այլնի) կատարման ծառայություններ
  S94.91.9 Կրոնական կազմակերպությունների այլ գործունեություն
  S94.92 Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.92.0 Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.99 Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  S94.99.0 Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  S95 Համակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում
  S95.1 Համակարգիչների և կապի սարքավորանքի նորոգում
  S95.11 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների նորոգում
  S95.11.0 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների նորոգում
  S95.12 Կապի սարքավորանքի նորոգում
  S95.12.0 Կապի սարքավորանքի նորոգում
  S95.2 Անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում
  S95.21 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում
  S95.21.0 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում
  S95.22 Կենցաղային սարքերի, տնային այգեգործական գույքի նորոգում
  S95.22.0 Կենցաղային սարքերի, տնային այգեգործական գույքի նորոգում
  S95.23 Կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների նորոգում
  S95.23.1 Կոշիկի նորոգում
  S95.23.2 Կաշվե արտադրատեսակների նորոգում