Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  Q87.10 Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.10.0 Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.2 Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.20 Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.20.0 Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.3 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.30 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.30.0 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.9 Այլ սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.90 Այլ սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q87.90.0 Այլ սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ
  Q88 Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
  Q88.1 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
  Q88.10 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
  Q88.10.0 Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
  Q88.9 Այլ սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման
  Q88.91 Երեխաների խնամք
  Q88.91.0 Երեխաների խնամք
  Q88.99 Այլ սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  Q88.99.0 Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  R ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԶՎԱՐՃՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՆԳԻՍՏ
  R90 Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
  R90.0 Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
  R90.01 Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն
  R90.01.0 Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն
  R90.02 Կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  R90.02.0 Կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  R90.03 Ստեղծագործական գործունեություն
  R90.03.0 Ստեղծագործական գործունեություն
  R90.04 Մշակութային օբյեկտների գործունեություն
  R90.04.0 Մշակութային օբյեկտների գործունեություն
  R91 Գրադարանների, արխիվների, թանգարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների գործունեություն
  R91.0 Գրադարանների, արխիվների, թանգարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների գործունեություն
  R91.01 Գրադարանների և արխիվների գործունեություն
  R91.01.1 Գրադարանների գործունեություն
  R91.01.2 Ֆիլմադարանների և ձայնադարանների գործունեություն
  R91.01.3 Արխիվների գործունեություն
  R91.02 Թանգարանների գործունեություն
  R91.02.0 Թանգարանների գործունեություն
  R91.03 Պատմական վայրերի ու կառույցների շահագործում և պահպանում
  R91.03.0 Պատմական վայրերի ու կառույցների շահագործում և պահպանում
  R91.04 Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, արգելոցների գործունեություն
  R91.04.1 Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների գործունեություն
  R91.04.2 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների գործունեություն
  R92 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
  R92.0 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
  R92.00 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
  R92.00.1 Խաղատների գործունեություն
  R92.00.2 Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործում
  R92.00.3 Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն