Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  R91.04 Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների ու բնական արգելոցների գործունեություն
  R91.04.1 Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների գործունեություն
  R91.04.2 Բնական արգելոցների գործունեություն
  R92 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
  R92.0 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
  R92.00 Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
  R92.00.1 Խաղատների գործունեություն
  R92.00.2 Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործում
  R92.00.3 Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն
  R92.00.4 Տեսախաղային տերմինալների շահագործում
  R92.00.5 Վիրտուալ մոլեխաղերի հետ կապված գործունեություն
  R92.00.6 Բուքմեքերական և խաղագումարով գրազի կազմակերպման գործունեություն
  R93 Սպորտի, զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
  R93.1 Սպորտի բնագավառում գործունեություն
  R93.11 Սպորտային օբյեկտների գործունեություն
  R93.11.0 Սպորտային օբյեկտների գործունեություն
  R93.12 Սպորտային ակումբների գործունեություն
  R93.12.0 Սպորտային ակումբների գործունեություն
  R93.13 Մարմնամարզական օբյեկտների գործունեություն
  R93.13.0 Մարմնամարզական օբյեկտների գործունեություն
  R93.19 Սպորտի բնագավառում այլ գործունեություն
  R93.19.0 Սպորտի բնագավառում այլ գործունեություն
  R93.2 Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
  R93.21 Հանգստի կազմակերպման գործունեություն ատրակցիոններով այգիներում և զբոսայգիներում
  R93.21.0 Հանգստի կազմակերպման գործունեություն ատրակցիոններով այգիներում եւ զբոսայգիներում
  R93.29 Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
  R93.29.1 Հրաձգարանների գործունեություն
  R93.29.2 Բիլյարդի, բոուլինգի, սեղանի թենիսի և համանման խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
  R93.29.9 Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն
  S ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  S94 Անդամության վրա հիմնված կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.1 Անդամության վրա հիմնված առևտրային, ձեռնարկատիրական և մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.11 Անդամության վրա հիմնված առևտրային և ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.11.0 Անդամության վրա հիմնված առեւտրային եւ ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.12 Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.12.0 Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.2 Արհեստակցական միությունների գործունեություն
  S94.20 Արհեստակցական միությունների գործունեություն
  S94.20.0 Արհեստակցական միությունների գործունեություն
  S94.9 Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.91 Կրոնական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.91.0 Կրոնական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.92 Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.92.0 Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն
  S94.99 Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  S94.99.0 Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն
  S95 Համակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում
  S95.1 Համակարգիչների և կապի սարքավորանքի նորոգում
  S95.11 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների նորոգում
  S95.11.0 Համակարգիչների եւ ծայրամասային սարքվածքների նորոգում