Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  A02.30 Վայրի բույսերի եւ անտառամթերքի հավաքում
  A02.30.0 Վայրի բույսերի եւ անտառամթերքի հավաքում
  A02.4 Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  A02.40 Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  A02.40.0 Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  A03 Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն
  A03.1 Ձկնորսություն
  A03.11 Ձկնորսություն բաց ծովում
  A03.11.0 Ձկնորսություն բաց ծովում
  A03.12 Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերում
  A03.12.1 Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերում
  A03.12.2 Խեցգետինների որս քաղցրահամ ջրերում
  A03.12.9 Այլ ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերում
  A03.2 Ձկնաբուծություն
  A03.21 Ձկնաբուծություն բաց ծովում
  A03.21.0 Ձկնաբուծություն բաց ծովում
  A03.22 Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում
  A03.22.1 Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում
  A03.22.2 Դեկորատիվ ձկների բուծում
  A03.22.9 Խեցգետինների, այլ խեցեմորթների և գորտերի բուծում
  B ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՆՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ
  B05 Քարածխի և գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում
  B05.1 Քարածխի արդյունահանում
  B05.10 Քարածխի արդյունահանում
  B05.10.0 Քարածխի արդյունահանում
  B05.2 Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում
  B05.20 Գորշ ածխի լիգնիտի) արդյունահանում
  B05.20.0 Գորշ ածխի լիգնիտի) արդյունահանում
  B06 Անմշակ նավթի և բնական գազի արդյունահանում
  B06.1 Անմշակ նավթի արդյունահանում
  B06.10 Անմշակ նավթի արդյունահանում
  B06.10.0 Անմշակ նավթի արդյունահանում
  B06.2 Բնական գազի արդյունահանում
  B06.20 Բնական գազի արդյունահանում
  B06.20.0 Բնական գազի արդյունահանում
  B07 Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում
  B07.1 Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում
  B07.10 Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում
  B07.10.0 Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում
  B07.2 Գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
  B07.21 Ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանում
  B07.21.0 Ուրանի եւ թորիումի հանքաքարերի արդյունահանում
  B07.29 Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
  B07.29.1 Պղնձի հանքաքարի արդյունահանում
  B07.29.2 Նիկելի հանքաքարի արդյունահանում
  B07.29.3 Ալյումին պարունակող հումքի արդյունահանում
  B07.29.4 Թանկարժեք (ազնիվ) մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում
  B07.29.5 Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարերի արդյունահանում
  B07.29.9 Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  B08 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր