Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  A ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ
  A01 Բուսաբուծություն ու անասնաբուծություն, որսորդություն և հարակից ծառայություններ
  A01.1 Ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
  A01.11 Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից), հատիկաընդեղենային և յուղատու մշակաբույսերի աճեցում
  A01.11.1 Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից) աճեցում
  A01.11.2 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցում
  A01.11.3 Յուղատու մշակաբույսերի (սերմերի) աճեցում
  A01.12 Բրնձի աճեցում
  A01.12.0 Բրնձի աճեցում
  A01.13 Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարապտուղների աճեցում
  A01.13.1 Բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցում
  A01.13.2 Բոստանային մշակաբույսերի աճեցում
  A01.13.3 Կարտոֆիլի աճեցում
  A01.13.4 Սնկերի և գետնասնկերի աճեցում
  A01.13.5 Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի աճեցում ջերմոցային տնտեսություններում
  A01.13.9 Այլ բանջարեղենի
  A01.14 Շաքարեղեգի աճեցում
  A01.14.0 Շաքարեղեգի աճեցում
  A01.15 Ծխախոտի աճեցում
  A01.15.0 Ծխախոտի աճեցում
  A01.16 Թելատու մշակաբույսերի աճեցում
  A01.16.0 Թելատու մշակաբույսերի աճեցում
  A01.19 Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
  A01.19.1 Կերային մշակաբույսերի աճեցում
  A01.19.2 Ծաղիկների աճեցում
  A01.19.9 Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
  A01.2 Բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
  A01.21 Խաղողի աճեցում
  A01.21.0 Խաղողի աճեցում
  A01.22 Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցում
  A01.22.0 Արեւադարձային եւ մերձարեւադարձային պտուղների աճեցում
  A01.23 Ցիտրուսային պտուղների աճեցում
  A01.23.0 Ցիտրուսային պտուղների աճեցում
  A01.24 Կորիզավոր և հնդավոր պտուղների աճեցում
  A01.24.1 Կորիզավոր պտուղների աճեցում
  A01.24.2 Հնդավոր պտուղների աճեցում
  A01.25 Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում
  A01.25.1 Ընկուզապտուղների աճեցում
  A01.25.2 Հատապտուղների աճեցում
  A01.25.9 Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  A01.26 Յուղատու պտուղների աճեցում
  A01.26.0 Յուղատու պտուղների աճեցում
  A01.27 Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցում
  A01.27.0 Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցում
  A01.28 Համեմունքային, անուշահոտ, թմրեցուցիչ և դեղային մշակաբույսերի աճեցում
  A01.28.1 Համեմունքային և անուշահոտ մշակաբույսերի աճեցում
  A01.28.2 Թմրեցուցիչ և դեղային մշակաբույսերի աճեցում
  A01.29 Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում
  A01.29.1 Ամանորյա տոնածառերի աճեցում
  A01.29.9 Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում