Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 16 Որն է ֆիզիկական անձի համար հողի հարկի վճարման ժամկետը: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածով, ըստ որի Ֆիզիկական անձինք հողի հարկի տարեկան գումարը սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում երկու հավասար մասերով, մինչև հաշվետու տարվա նոյեմբերի 15-ը (ներառյալ) և մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 15-ը (ներառյալ):
 Հոդված 1Կազմակարպությունը ունի սերվիտուտի և կառուցապատման իրավունքում իրեն պատկանող հողակտոր: Հողի սեփականատեր է հանդիսանում ՀՀ: Առաջանում է արդյոք հողի հարկի պարտավորություն:  Համաձայն «Հողի հարկի մասին»  ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի` հողի հարկ վճարողներ են հանդիսանում հողի սեփականատերերը, պետական սեփականություն հանդիսացող հողի մշտական օգտագործողները:
 Հոդված 3 Հողի հարկի չափը կախվա՞ծ է արդյոք հողի հարկ վճարողների տնտեսական գործունեությունից: Հողի հարկի չափը կապված չէ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից և սահմանվում է հողակտորի միավոր մակերեսի համար հաստատագրված վճարի ձևով, որը վճարվում է տարվա համար:
 Հոդված 1 Ո՞վքեր են համարվում հողի հարկ վճարողներ: Հողի հարկ վճարողներ են հանդիսանում հողի սեփականատերերը, պետական սեփականություն հանդիսացող հողի մշտական օգտագործողները: