Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 25, Հոդված 69 Ոչ ռեզիդենտի հայաստանյան մասնաճյուղը կարո՞ղ է նախորդ տարիների հարկային վնասները տեղափոխել հաջորդ տարիներ: «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ (հարկատուի գործունեությունից վնասները) և 69-րդ (ավել ցույց տրված հարկային վնասների նկատմամբ տուգանքների կիրառման մասով) հոդվածները կիրառելի են միայն ռեզիդենտների նկատմամբ: Միաժամանակ, հաշվի առնելով ՙՀարկերի մասին՚ ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածը` եթե ՀՀ անունից կնքված և վավերացված միջազգային պայմանագրերով սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են ՀՀ օրենքներով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը, որոնց համաձայն ՀՀ -ում ստորաբաժանման միջոցովգործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտի վրա ևս տարածելի են «Շահութահարկի մասին՚» ՀՀ օրենքի 25-րդ և 69-րդ հոդվածների դրույթները:
Prev1234Next