Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 9 Խանութ մուտք է գործել մաքսատնից ապրանք: Ինչպես հայտարարել վաճառքի գինը (առաջ հասույթի գքում էր գրվում վաճառքի գինը):
«Առևտրի և ծառայաությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածին համապատսխան, վաճառքի ցուցադրված յուրաքանչյուր ապրանքատեսակ պետք է ունենա գնապիտակ: Գնապիտակի վրա նշվում են ապրանքի անվանումը, մեկ միավորի գինը և գնապիտակի լրացման թվականը: Գնապիտակը կնքվում է վաճառողի կնիքով (ըստ ցանկության) կամ ստորագրվում է պաշտոնատար անձի կողմից:
 Հոդված 9 Խանութ մուտք է գործել մաքսատնից ապրանք: Վերագնահատումների հարցը խանութում (ինչ փաստաթղթեր է պետք պահել խանութում վերագնահատման վերաբերյալ):
«Առևտրի և ծառայաությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածին համապատսխան, վաճառքի ցուցադրված յուրաքանչյուր ապրանքատեսակ պետք է ունենա գնապիտակ: Գնապիտակի վրա նշվում են ապրանքի անվանումը, մեկ միավորի գինը և գնապիտակի լրացման թվականը: Գնապիտակը կնքվում է վաճառողի կնիքով (ըստ ցանկության) կամ ստորագրվում է պաշտոնատար անձի կողմից:
Prev12Next