Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
Փնտրել
Թեմայի անվանումը 
«Անկախ պետությունների համագործակցությունում ապրանքների ծագման երկրի որոշման կանոնների մասին» համաձայնագիր
«Բնապահապանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենք
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիր
«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» ՀՀ օրենք
«ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենք
«Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենք
«Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք
«Փոստային կապի մասին» ՀՀ օրենք
ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք
Մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու մասին համաձայնագիր
Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձնաց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների տեղափոխման և դրանց բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու կարգի մասին համաձայնագիր
Մաքսային միության մաքսային օրենսգիրք