Դիմումների, բողոքների և հարցումների վերաբերյալ հաշվետվություն

2023 թվականի հաշվետվություններ 

2022 թվականի հաշվետվություններ 


2021 թվականի հաշվետվություններ 


2020 թվականի հաշվետվություններ 

2019 թվականի հաշվետվություններ