Ծրագրեր և գործունեության հաշվետվություններ

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրով սահմանված միջոցառումների ուղղությամբ 2022 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրով սահմանված միջոցառումների ուղղությամբ 2021 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 2020-2024 թվականների զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրով սահմանված միջոցառումների ուղղությամբ 2020 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից կազմակերպություններին տրամադրվող դրամաշնորհներ

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 16.06.2017թ. նիստի արձանագրություն

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 24.02.2017թ. նիստի արձանագրություն

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2016թ. գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր

Հարկային մարմնի մասով՝ ՀՀ կառավարության 2015թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

Հարկային մարմնի մասով՝ ՀՀ կառավարության 2014թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ կառավարության 2013թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր

ՀՀ կառավարության 2013թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր (համառոտ)

ՀՀ կառավարության 2013թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման 2013թ. 1-ին կիսամյակի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ կառավարության 2012թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ աշվետվության սեղմագիր

ՀՀ կառավարության 2012թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ կառավարության 2010թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ կառավարության 2010թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ կառավարության 2011թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2009 թվականի գործունեության հաշվետվության համառոտագիր

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2008 թվականի գործունեության հաշվետվություն