Բյուջե և հաշվետվություններ

ՀՀ ՊԵԿ 2023-2025թթ․ ՄԺԾԾ և 2023թ․ բյուջետային ֆինանսավորման հայտի նախագծի նոր նախաձեռնություններ

ՀՀ ՊԵԿ 2023-2025թթ․ ՄԺԾԾ և 2023թ․ բյուջետային ֆինանսավորման հայտի արդյունքային ցուցանիշների հավելվածի լրամշակված տարբերակ


ՀՀ ՊԵԿ-ի 2023-2025թթ. ՄԺԾԾ և 2023թ.-ի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի նախագիծ

ՀՀ ՊԵԿ-ի 2022-2024թթ. ՄԺԾԾ և 2022թ.-ի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի նախագիծ

ՀՀ ՊԵԿ-ի 2022-2024թթ. ՄԺԾԾ և 2022թ.-ի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի նոր նախաձեռնությունների նախագիծՀՀ ՊԵԿ-ի ՀՀ 2020թ․ պետական բյուջեով նախատեսված ցուցանիշներ

ՀՀ ՊԵԿ-ի ՀՀ 2021-2023թթ․ հաստատված ՄԺԾԾ-ի ցուցանիշներ

ՀՀ ՊԵԿ-ի ՀՀ 2021-2023թթ․ ՄԺԾԾ-ով հաստատված ՀՀ 2021թ․ պետական բյուջեի նախագծի ցուցանիշներՀՀ ՊԵԿ-ի ՀՀ 2019թ․ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ ՊԵԿ-ի 2021-2023թթ․ ՄԺԾԾ և 2021թ․ բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի նախագիծ

ՀՀ ՊԵԿ-ի 2020-2022թթ․ ՄԺԾԾ և 2020թ․ բյուջետային հայտի նախագիծ