Տեսադարան
Կատարելագործվում է ԱԱՀ վերադարձի մեխանիզմը. եռամսյակի փոխարեն՝ փոխհատուցվող գումարների վերադարձը կատարվում է յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա արդյունքներով /18.10.2021թ./