01 մարտի 2023
Դասընթաց` Մաքսային ձԵՎակերպումների մասնագետի որակավորման թեմայով
ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 2023 թ.-ի մարտի 21-ից կազմակերպում է...
Ի կատարումն ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022 թ.-ի հունվարի 26-ի N 79-Ն հրամանի՝ ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 2023 թ.-ի մարտի 21-ից (9։45-15։30) կազմակերպում է «Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում» թեմայով 60 ակ/ժամ տևողությամբ 10-օրյա դասընթացներ:
Դասընթացն անցկացվելու է հոսքերով՝ յուրաքանչյուր հոսքում մինչև 4 (չորս) խումբ՝ մինչև 120 մասնակից: Յուրաքանչյուր հոսքի դասընթացի տևողությունը 10 (տասը) օր է՝ 60 ակ/ժամ, որին հաջորդող 5-ից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում անցկացվելու է դասընթացի մասնակիցների քննությունը: 
Քննությունն անցկացվում է երկու փուլով՝ համակարգչային թեստավորմամբ և մաքսային գործառնությունների իրականացման էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով մաքսային հայտարարագրում իրականացնելու հմտությունների գնահատմամբ: Քննությունը դրական հանձնած է համարվում երկու փուլերը դրական հանձնած մասնակիցը։
Դասընթացները տեղի կունենան ք. Երևան, Իսակով 10 հասցեի 7-րդ հարկի ուսումնական լսարաններում, իսկ քննությունը՝  ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեի ուսումնական լսարանում:
Լրացուցիչ տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ կամ զանգահարելով  060 844 989, 060 844 951 հեռախոսահամարներով:
Կից ֆայլով ներկայացվում է նաև դասընթացի ծրագիրն ու դիմումի ձևը