04 մարտի 2009
Հայտարարություն
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության պաշտոնական կայքէջում տեղադրվել են հարկային ծառայողների ատեստացիայի համար թեստերի հարցերը:
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության պաշտոնական կայքէջի «Հայտարարություններ» բաժնի «Ատեստավորում» ենթաբաժնում տեղադրվել են հարկային ծառայողների ատեստացիայի համար թեստերի հարցերը: