24 օգոստոսի 2012
Մաքսային ձեվակերպումների մասնագետի որակավորման քննության արդյունքների ամփոփում
Մաքսային ձԵՎակերպումների մասնագետի որակավորում ստացած անձանց ցուցակ