14 մարտի 2011
Տեղեկատվություն «Շահող կտրոն» վիճակահանության արդյունքների մասին
2011 թվականի մարտի 12-ին կայացած վիճակահանությանը մասնակցել են 2011 թվականի փետրվարի 1-ից մինչԵՎ 28-ը ներառյալ քաղաքացիների կողմից ստացած ՀԴՄ կտրոնների շահման համար նախատեսված հատուկ համարները:
 ՀԴՄ կտրոնների շահման համար նախատեսված հատուկ համարների 2011 թվականի մարտի 12-ին կայացած վիճակահանության արդյունքում հայտնի դարձած շահող թվերն են (առաջին նիշից սկսած հաջորդական հերթականությամբ)`
   
9 6 9 4 5 7 6 1
 
2011 թվականի մարտի 12-ին կայացած վիճակահանությանը մասնակցել են 2011 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 28-ը ներառյալ քաղաքացիների կողմից ստացած ՀԴՄ կտրոնների շահման համար նախատեսված հատուկ համարները:

Շահող կտրոններ են համարվում այն կտրոնները, որոնց առաջին  կամ վերջին 2, առաջին  կամ վերջին 3, առաջին  կամ վերջին 4, առաջին  կամ վերջին 5, առաջին  կամ վերջին 6, առաջին  կամ վերջին 7, կամ առաջին 8 թվերը համընկնում են վիճակահանության արդյունքում հայտնի դարձած թվերին` ըստ հաջորդական հերթականության: 

Քաղաքացիները շահումները կարող են ստանալ` կտրոնները ներկայացնելով 2011 թվականի մարտի 14-ից մինչև 31-ը ներառյալ «ՀԱՅՓՈՍՏ» ՓԲԸ և «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժանմունքներում` անձնագրի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, ներկայացնելով նաև անձնագրի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և կտրոնի բնօրինակը: 
 
Շահում եք Դուք, շահում է պետությունը