11 դեկտեմբերի 2020
Հայտարարություն
ACCESS2MARKETS առԵՎտրային տեղեկատվության առցանց հարթակի գործարկման վերաբերյալ

Եվրոպական հանձնաժողովի Առևտրի Գլխավոր տնօրինության կողմից գործարկվել է նոր՝ Access2Markets առևտրային տեղեկատվության առցանց հարթակը, որը փոխարինում է ԵՄ նախորդ Market Access Database և Trade Helpdesk տեղեկատվական հարթակներին և հանդիսանում է տեղեկատվության ամբողջական հասանելիության համապարփակ մեկ պատուհան:

Առցանց հարթակն ունի ուսուցողական մաս, որը հասանելի է https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/tutorials հղումով։

Access2Markets առևտրային տեղեկատվության առցանց հարթակի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկ