15 սեպտեմբերի 2015
Հայաստանն ու Լիտվան խորացնում են հարկային համագործակցությունը
Նախաստորագրվել է տեղեկատվության ավտոմատացված փոխանակման մասին արձանագրություն
Նախաստորագրվել է տեղեկատվության ավտոմատացված փոխանակման մասին արձանագրություն

ՀՀ ֆինանսների նախարարության պատվիրակությունը սեպտեմբերի 10-11-ը Վիլնյուսում մասնակցել է «Հայաստանի Հանրապետության և Լիտվայի Հանրապետության իրավասու մարմինների միջև հարկային ոլորտում փոխադարձ վարչական օգնության հարցում» համաձայնագրից բխող ընթացակարգերի քննարկմանը: Անդրադարձ է կատարվել տեղեկատվության ավտոմատացված փոխանակման եղանակներին և դրա իրականացման հետ կապված հարցերի, ինչպես նաև Լիտվայի հարկային ծառայությունում Հայաստանի ռեզիդենտների վերաբերյալ առկա տեղեկատվության բովանդակությանն ու կառուցվածքին: Քննարկվել են նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում Լիտվիայի ռեզիդենտների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման հնարավորությունները: Հայաստանի և Լիտվայի իրավասու մարմինները նախաստորագրել են տեղեկատվության ավտոմատացված փոխանակման մասին արձանագրություն: