Օտարերկրյա հարկային և մաքսային մարմինների կայքեր
Հարկային մարմինների կայքեր
Միջազգային կազմակերպություններ
Հարկային մարմիններիներ-եվրոպական կազմակերպություն
ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալություն
Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամ
Միջազգային Ֆինանսական Համագործակցություն
Համաշխարհային Բանկ
«Մեկ գոտի՝ մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության շրջանակներում հարկային համագործակցության մեխանիզմ
Եվրասիական Տնտեսական Միություն
Հարավ-արևելյան Եվրոպայում ֆինանսական առաջավոր փորձի կենտրոն
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության Հարկային քաղաքականության և վարչարարության կենտրոն
Ֆրանսիական զարգացման գործակալության