Միջազգային պայմանագրերի կիրառում

Հարկային վարչարարություն իրականացնելու նպատակով ԱՊՀ մասնակից պետությունների միջև էլեկտրոնային եղանակով տեղեկություն փոխանակելու մասին արձանագրությունը

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 04.06.2021թ. թիվ ՀՕ-275-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

«Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից պահված (գանձված) և պետական բյուջե վճարված հարկերը վերադարձնելու մասին սերտիֆիկատ-դիմումի ձև»

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման կարգը և տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 13 փետրվարի 2006 թ. №1-05/03-Ն հրաման

«Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին Հայաստանի Հանրապետության գործող միջազգային համաձայնագրերի որոշ դրույթներ կիրառելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 7 հոկտեմբերի 2004 թ. №1398-ն որոշում

«Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած հարկերի մասին տեղեկանքի ձևը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 21 մարտի 2008 թ. №03-ն հրաման

«ՀՀ կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերում ծառայությունների առնչությամբ «մշտական հաստատություն» հասկացության կիրառման վերաբերյալ» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 12 հունվարի 2011 թ. №2 պաշտոնական պարզաբանում

«ՀՀ կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերում շինարարական հրապարակի, մոնտաժային կամ հավաքման օբյեկտի առնչությամբ «մշտական հաստատություն» հասկացության կիրառման վերաբերյալ» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 15 օգոստոսի 2013 թ. №6 պաշտոնական պարզաբանում

«ՀՀ կառավարության և Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու վերաբերյալ համաձայնագրի տարածքային ոլորտի կիրառման վերաբերյալ»  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 22 օգոստոսի 2013 թ. №7 պաշտոնական պարզաբանում