ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից ներմուծվող ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային վճարների հաշվիչ (2020թ-ից գործող դրույքաչափերով)
Ներմուծող՝
  • Ֆիզիկական անձ (ՄՄՍ)
  • իրավաբանական անձ (ՄՄՎ)
Ծանուցում` Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տրանսպորտային միջոցի թողարկման կամ արտադրման ամսաթվին (թողարկման պահը)՝ հաշվի առնելով, որ դրանից կախված մաքսային վճարների հաշվարկը կարող է իրականացվել տվյալ տրանսպորտային միջոցի արտադրման նախորդող տարեթվի համար սահմանված դրույքաչափերով:
Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների թողարկման պահի որոշման կարգը հաստատված է "Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների հետ կապված առանձին հարցերի մասին" ԵՏՀ կոլեգիայի 30.06.2017թ. թիվ 74 որոշմամբ։
1 USD- 482.5700 AMD 1 EUR- 540.2400 AMD EUR/USD - 1.1195
Արժեք՝ *
Եվրո
Մաքսային արժեքի մեջ ներառվող այլ ծախսեր՝
Եվրո
Կողմնորոշիչ արժեք՝
Եվրո
Ձեր ներկայացրած արժեքը մաքսային մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում հիմք է ընդունվելու կողմնորոշիչ արժեքը։
Թողարակման տարեթիվ՝ *
Ծավալ, սմ3՝ *
Շարժիչի տեսակ՝ *