Մաքսային գործերի ԵՎ մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ընթացակարգերի բաժին
Ղեկավար
ԳԵՎորգյան Անդրանիկ Ռուբենի
Հասցե
Սասունցի Դավթի 87Ա, ք.ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
Էլ. Փոստ
Ծնվել է 1993թ.-ի նոյեմբերի 26-ին, քաղաք Մոսկվայում 

Կրթությունը
 • 2000-2010 - Անանիա Շիրակացու անվան Ճեմարան
 • 2010-2014 - <<Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան>> հիմնադրամ, իրավաբանական ֆակուլտետ (Բակալավրի աստիճան)
 • 2014-2016 - Charles University in Prague((Karlova Univerzita) –LL.M.(Master of Laws)  Կառլովի համալսարան- իրավագիության մագիստրոս The law and Business in the Czech Republic and Central Europe
 • 2014-2016 - ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ–Միջազգային հարաբերություննների ֆակուլտետ(մագիստրոսի աստիճան)
 • 2016-2019 - ՀՀ ԳԱԱ  փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի  ինստիտուտ –ասպիրանտուրա, թեմա՝ <<Պետությունն ազգային անվտանգության կառուցվածքային համակարգում (տեսաիրավական վերլուծություն)>>
Աշխատանքային գործունեություն
 • 22․07․2016թ․-31․12․2016թ․ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արարատյան տարածաշրջանային մաքսատան Գանձումների համակարգման և հաշվառման բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ–իրավաբան /փոխարինող/
 • 01.01.2017թ. – 03.04.2017թ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արարատյան տարածաշրջանային մաքսատան Գանձումների համակարգման և հաշվառման բաժնի մաքսային տեսուչ
 • 04.04.2017թ.–13.07.2017թ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արարատյան տարածաշրջանային մաքսատան Գանձումների համակարգման և հաշվառման բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ–իրավաբան
 • 13.07.2017թ.-21.07.2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մաքսային գործի և մտավոր սեփականության պաշտպանության ընթացակարգերի բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ-իրավաբան
 • 21.07.2017թ.-12.02.2018թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի բաժնի պետի տեղակալ
 • 12.02.2018թ.-02․05․2019 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մաքսային գործի և մտավոր սեփականության պաշտպանության ընթացակարգերի բաժնի պետի տեղակալ
 • 02․05․2019թ․- առ այսօր ՀՀ ՊԵԿ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մաքսային գործերի և մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ընթացակարգերի բաժնի պետ
Այլ տվյալներ
Ունի հարկային ծառայության  1-ին  դասի խորհրդականի դասային կոչում
Ունի մաքսային ծառայության <<կապիտանի>> հատուկ կոչում
Ունի Իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է։