Ընթացիկ հսկողության տարածքային թիվ 16 (Լոռու) բաժին
Ղեկավար
Հասցե
Սայաթ-Նովա 1/1, ք.ՍԵՎան,       
Հեռախոս
26149601
Էլ. Փոստ