ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
ՀապավումԱնվանումՂեկավարի անուն
ՀՏՌՎՎ Հարկային տեղեկատվության ԵՎ ռիսկերի վերլուծության վարչություն Կարինե Ներսիսյան
ԶՎՌԾՎ Զարգացման ԵՎ վարչարարության ռազմավարական ծրագրերի վարչություն Արսեն Սառիկյան
ՎՄԸՎ Վարչարարության մեթոդաբանության ԵՎ ընթացակարգերի վարչություն Լեռնիկ Հարությունյան
ՀՎԿԴՀՎ Հարկային վարչարարության կազմակերպման, դիտարկման ԵՎ հսկողության վարչություն Կարեն Թամազյան
ՀՎՍՎ Հարկ վճարողների սպասարկման վարչություն Արմինե Հովսեփյան
ՀՀՍՎ Համալիր հարկային ստուգումների վարչություն Թելման Ասատրյան
Ներքին աուդիտի վարչություն Արմեն Մինասյան
ՏՏՎ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն
ՄՎԵ ՀՎ Մաքսային վիճակագրության ԵՎ եկամուտների հաշվառման վարչություն Վլադիմիր Սաֆարյան
ՄՀՎ Մաքսային հսկողության վարչություն Արտեմ Կարապետյան
ՀՀՎ Հետբացթողումային հսկողության վարչություն Գոհար Սահակյան
ՄԴՊՎ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն Երջանիկ Հակոբյան
ԻՎ Իրավաբանական վարչություն Արման Մնացականյան
ՔՎ Քննչական վարչություն
ՀՕՀՎ Հետաքննության ԵՎ օպերատիվ հետախուզության վարչություն Վահան Չարխիֆալակյան
ՆԱՎ Ներքին անվտանգության վարչություն Ռաֆայել Զաքարյան
ՄՀՎ Միջազգային համագործակցության վարչություն
ՀՎԸՀ ՀՏՎ Հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչություն Արմեն Սաֆարյան
Հյուսիսային մաքսատուն-վարչություն Հայկ Միրզոյան
Հարավային մաքսատուն-վարչություն Արտաշես Ղամբարյան
ԱրԵՎելյան մաքսատուն-վարչություն Գոռ Բակլաչյան
ԱրԵՎմտյան մաքսատուն-վարչություն Գարիկ Մինասյան
ԵրԵՎանի մաքսային սպասարկման կենտրոն-մաքսատուն, վարչություն Վանիկ Հովհաննիսյան
Քարտուղարություն Անի Բարխուդարյան
ԳԿՎԱՎ Գնումների կազմակերպման ԵՎ վարչատնտեսական ապահովման վարչություն Էդգար Հովսեփյան
ՖՀ Ֆինանսահաշվային վարչություն
ԱԿՎ Անձնակազմի կառավարման վարչություն Կարինե Գրիգորյան
Ոչ առԵՎտրային կազմակերպությունների հսկողության բաժին Արման Ղազարյան
ՏՀԿԲ Տեղեկատվության ԵՎ հասարակայնության հետ կապերի բաժին Լուսինե Մկրտչյան
Առաջին Բաժին Հասմիկ Մխիթարյան