Քննչական վարչություն
Ղեկավար
Հասցե
Դեղատան 3, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
Էլ. Փոստ