ՀՀ ՊԵԿ նախագահի օգնականներ

Լուսինե Մարտինի Հովհաննիսյան


ՀՀ ՊԵԿ նախագահի օգնական

Հասցե՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7
Հեռախոս՝ +374 (60) 544306 
էլ. փոստ՝ Lusine_Hovhannisyan@taxservice.am