ՀՀ ՊԵԿ նախագահի խորհրդականներ

Սոսե Ստեփանյան


ՀՀ ՊԵԿ նախագահի խորհրդական

Հասցե՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7
Հեռախոս՝ +374 (60) 844324
Էլ․ հասցե՝ sose_stepanyan@customs.am