Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաշվետվություններ
Հիմնադրամների հաշվետվություններ
  • Collapse
1692001201900005614«Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄA2.4-հիմնադրամ30.06.2020~/shared/Reports/Report2019-00005614-vh.pdf10.07.2020
1694001201900007386«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄA2.5-պետական (ՊՈԱԿ)08.07.2020~/shared/Reports/Report2019-00007386-vh.pdf10.07.2020
378001201900009237«ԱՐԱԲԿԻՐ» ՄԻԱՑՅԱԼ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄA2.21-հասարակական կազմակերպություն02.07.2020~/shared/Reports/Report2019-00009237-vh.pdf10.07.2020
4054001201900016223ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՑԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆA2.4-հիմնադրամ21.08.2020~/shared/Reports/Report2019-00016223-vh.pdf23.08.2020
398001201900053527ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄA2.21-հասարակական կազմակերպություն18.05.2020~/shared/Reports/Report2019-00053527-vh.pdf10.07.2020
399001201900053543ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹ.ՈՒՍՈՒՄՆԱՍ.A2.4-հիմնադրամ17.06.2020~/shared/Reports/Report2019-00053543-vh.pdf10.07.2020
2212001201900056946ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՏԵՂ.ՄՏՔԻ ՊԱՇՏ.ՀԻՄA2.21-հասարակական կազմակերպություն16.07.2020~/shared/Reports/Report2019-00056946-vh.pdf17.07.2020
404001201900057312«ԱՌԴԱ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄA2.4-հիմնադրամ20.05.2020~/shared/Reports/Report2019-00057312-vh.pdf10.07.2020
4154001201900060436«ՋԻՆԻՇՅԱՆ» ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄA2.4-հիմնադրամ25.08.2020~/shared/Reports/Report2019-00060436-vh.pdf26.08.2020
410001201900062783ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆA2.4-հիմնադրամ25.06.2020~/shared/Reports/Report2019-00062783-vh.pdf10.07.2020
Page size:
 736 items in 74 pages
  • Ոչ ֆիլտր
  • Պարունակում է
  • Հավասար է
  • Հավասար չէ