Միջազգային պայմանագրերի կիրառում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2018թ․ հունիսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ հայաստանի հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 344-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2018թ․ հունիսի 8-ի «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 345-Ն հրաման

«ՀՀ կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերում ծառայությունների առնչությամբ «մշտական հաստատություն» հասկացության կիրառման վերաբերյալ» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 12 հունվարի 2011 թ. №2 պաշտոնական պարզաբանում

«ՀՀ կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերում շինարարական հրապարակի, մոնտաժային կամ հավաքման օբյեկտի առնչությամբ «մշտական հաստատություն» հասկացության կիրառման վերաբերյալ» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 15 օգոստոսի 2013 թ. №6 պաշտոնական պարզաբանում

«ՀՀ կառավարության և Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու վերաբերյալ համաձայնագրի տարածքային ոլորտի կիրառման վերաբերյալ»  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 22 օգոստոսի 2013 թ. №7 պաշտոնական պարզաբանում