Անհատական իրավական ակտեր

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 2022թ․ դեկտեմբերի 12-ի «Մի շարք վարչական ակտեր մասնակի անվավեր ճանաչելու մասին» թիվ 381 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. օգոստոսի 31-ի «Լիազորություն վերապահելու մասին» թիվ 904-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. օգոստոսի 09-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 337-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 822-Ն հրաման 

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. օգոստոսի 09-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 477-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 823-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի՝ 2022 թվականի հունիսի 28-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի՝ 2021 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 4155937 ակտն անվավեր ճանաչելու մասին» թիվ 200 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի՝ 2022 թվականի հունիսի 8-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի՝ 2022 թվականի հունվարի 4-ի թիվ 3102465 ակտն անվավեր ճանաչելու մասին» թիվ 195 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. ապրիլի 7-ի «Մի շարք վարչական ակտեր  անվավեր ճանաչելու մասին»  թիվ 97 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության 07.12.2020 թվականի թիվ 4132328 ակտը և ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության 15.04.2021 թվականի վարչական իրավախախտման գործի վերաբերյալ թիվ 012402/09 որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021թ. դեկտեմբերի 10-ի № 527 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021թ. դեկտեմբերի 13-ի «Մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու մասին» թիվ 528 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ի № 511 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 520 որոշում

Անվավեր ճանաչման ենթակա հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնների խախտումների վերաբերյալ վարչական ակտերի ցանկ

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման խախտումների վերաբերյալ մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու մասին» թիվ 511 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 2021 թվականի ապրիլի 8-ի թիվ 4140531 ակտն անվավեր ճանաչելու մասին» թիվ 521 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2021 թվականի պետական պատվերը

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի փետրվարի 3-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 28.07.2020 թվականի թիվ 4125030 ակտերն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 70 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի փետրվարի 3-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 19.03.2020թ.-ի թիվ 3101218, 08.04.2020թ.-ի թիվ 4121642, 06.08.2020թ.-ի թիվ 4128018, 10.07.2020 թ.-ի թիվ 4125014 ակտերը և ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 29.07.2020թ.-ի թիվ 0638-20 որոշումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 69 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 395-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 980-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի օգոստոսի 19-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 23.03.2020 թվականի թիվ 4123947 ակտը և  31.03.2020 թվականի թիվ 0196-20 որոշումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 133 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի օգոստոսի 19-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 14.04.2020 թվականի թիվ 4123968 ակտն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 132 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի հունիսի 18-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 26.03.2020 թ. թիվ 4123801 ակտն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 101 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի հունիսի 9-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 16.12.2019թ. թիվ 152-1 որոշումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 96 որոշում

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի մարտի 26-ի «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման խախտումների վերաբերյալ մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» թիվ 56 որոշում

«Հարկային ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-Ի թիվ 765-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 30.01.2020թ. N 80-Ա հրամանը և քաղվածք՝ հրամանով հաստատված հավելված 1-ից՝ հանձնարարագրերի տրման մասով վարչությունների պետերին փոխանցված լիազորությունների վերաբերյալ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, լրացման, հրապարակման և ներկայացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 59-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 102-Ն հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 83-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 99-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 15/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05.02.2019թ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի իրացման գին սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունվարի 19-ի N21-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N67-Ա հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի որոշումը՝ ՀՀ ՊԵԿ կողմից կայացված մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման խախտումների վերաբերյալ մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ» 24․12․2018թ․ թիվ 01/11-2/1889084-18 որոշում

Շահութահարկի հաշվարկների ձևերը, անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի սոցիալական վճարի հաշվարկի ձևը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N749-Ն հրաման

Հարկային ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.12.2018թ. N 765-Ա հրամանը և քաղվածք՝ հրամանով հաստատված հավելված 1-ից՝ հանձնարարագրերի տրման մասով հարկային տեսչություն-վարչության պետին փոխանցված լիազորությունների վերաբերյալ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 13.02.2018թ. «Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N59-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 06.02.2018թ. «Ավելացված արժեքի հարկ վճարող չհամարվող ու ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու և որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարություն չներկայացրած հարկ վճարողի՝ հարկային մարմնի կողմից որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառումը չեղյալ համարելու մասին դիմումի ձևը սահմանելու մասին» N41-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 16.01.2018թ. «2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկ վճարողների մոտ առկա դիզելային վառելիքի մնացորդների վերաբերյալ հարկային մարմին ներկայացվող տեղեկատվության ձևը սահմանելու մասին» N15-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 24.02.2017թ. «Հիմնադրամների կողմից հրապարակվող հաշվետվության ձևը, լրացման կարգը, հաշվետվության հրապարակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N58-Ն հրաման

«Օրինապահ հարկ վճարող» կարգավիճակի որոշման և օրինապահ հարկ վճարողներին հավաստագրերի տրամադրման կարգը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 28.04.2011թ. «Հարկային մարմնի կողմից ստուգումների և ուսումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 745-Ա հրամանը և քաղվածք հրամանով հաստատված հավելված 1-ից՝ հանձնարարագրերի տրման մասով հարկային տեսչության պետին փոխանցված լիազորությունների վերաբերյալ