Հարկ վճարողների վերաբերյալ տեղեկատվական ցանկեր

Ցանկ՝ hարկային մարմնի կողմից հաշվառումից հանման ենթակա՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 380.1-ին և 381-րդ հոդվածների պահանջները չբավարարող հսկիչ դրամարկղային մեքենաների2023թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2023թ. հունվար-մարտ ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների2022թ. չորրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2022թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների2022թ. երրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2022թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների2022թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2022թ. հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների2022թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2022թ. հունվար-մարտ ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների (հաշվարկված ըստ ՀՀ կառավարության 23.06.2022թ-ի N928-Ն որոշման)

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2022թ. հունվար-մարտ ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծություններիՏարեկան արդյունքներով` 2021 թվական

Ցանկ՝ մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերքօգտագործող հարկ վճարողների տարվա արդյունքներով վճարած հարկերի և վճարների

Ցանկ՝ մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերքօգտագործող հարկ վճարողների արտահանած ապրանքների

2021թ. հարկային տարվա ընթացքում աշխատողի՝ աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չգրանցած և (կամ) գրանցման հայտ չներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների

Հարկային տարվա արդյունքներով ապառքներ կուտակած հարկ վճարողների

Հարկային տարվա արդյունքներով ՀՀ պետական բյուջե 50 միլիոն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների

Հարկային տարվա արդյունքներով ՀՀ պետական բյուջե 10 միլիոն դրամ և ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային գործակալների (առևտրային կազմակերպությունների)2021թ. չորրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2021թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների (հաշվարկված ըստ ՀՀ կառավարության 23.06.2022թ-ի N928-Ն որոշման

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2021թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների2021թ. երրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2021թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների (հաշվարկված ըստ ՀՀ կառավարության 23.06.2022թ-ի N928-Ն որոշման

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2021թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների2021թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2021թ. հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների (հաշվարկված ըստ ՀՀ կառավարության 23.06.2022թ-ի N928-Ն որոշման)

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2021թ. հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների2021թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2021թ. հունվար-մարտ ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծություններիՏարեկան արդյունքներով` 2020 թվական

Ցանկ՝ մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերքօգտագործող հարկ վճարողների տարվա արդյունքներով վճարած հարկերի և վճարների

Ցանկ՝ մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերքօգտագործող հարկ վճարողների արտահանած ապրանքների

2020թ. հարկային տարվա ընթացքում աշխատողի՝ աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չգրանցած և (կամ) գրանցման հայտ չներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով ապառքներ կուտակած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով ՀՀ պետական բյուջե 50 միլիոն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով ՀՀ պետական բյուջե 10 միլիոն դրամ և ավելի եկամտային հարկ վճարած վճարողների ցանկ


2020թ. չորրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների (հաշվարկված ըստ ՀՀ կառավարության 24.12.2020թ-ի N2157-Ն որոշման)

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների2020թ. երրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2020թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների (հաշվարկված ըստ ՀՀ կառավարության 24.12.2020թ-ի N2157-Ն որոշման)

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից 2020թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների


2020թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2020թ. հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների (հաշվարկված ըստ ՀՀ կառավարության 24.12.2020թ-ի N2157-Ն որոշման)

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից 2020թ. հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների


2020թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2020թ. հունվար-մարտ ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների (հաշվարկված ըստ ՀՀ կառավարության 24.12.2020թ-ի N2157-Ն որոշման)

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից 2020թ. հունվար-մարտ ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների


Տարեկան արդյունքներով` 2019 թվական

Հարկային տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով ապառքներ կուտակած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա ընթացքում աշխատողի` աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չգրանցված և (կամ) գրանցման հայտ չներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 50 միլիոն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 10 միլիոն դրամ և ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային գործակալների (առևտրային կազմակերպությունների) ցանկ


2019թ. չորրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների2019թ. երրորդ եռամսյակ

ՀՀ ՊԵԿ խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչության-վարչության կողմից 2020 թվականին սպասարկվող հարկ վճարողների ցանկ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից 2019թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների


2019թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից 2019թ. հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների


2019թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից 2019թ. հունվար-մարտ ամիսների ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների


Տարեկան արդյունքներով` 2018 թվական

Հարկային տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով ապառքներ կուտակած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա ընթացքում աշխատողի` աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չգրանցված և (կամ) գրանցման հայտ չներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 50 միլիոն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 10 միլիոն դրամ և ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային գործակալների (առևտրային կազմակերպությունների) ցանկ


2018թ. չորրորդ եռամսյակ

Ցանկ` 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի մեծությունների


2018թ. երրորդ եռամսյակ

ՀՀ ՊԵԿ խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչության-վարչության կողմից 2019 թվականին սպասարկվող հարկ վճարողնրեի ցանկ

Ցանկ` 2018թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի մեծությունների

2018թ. 3-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք


2018թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ` 2018թ. հունվար-հունիս ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի մեծությունների

Տեղեկանք` 2018թ. 2-րդ եռամսյակի ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացված (ավարտված) թեմատիկ ստուգումների, ուսումնասիրությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքների վերաբերյալ


2018թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` 2018թ. հունվար-մարտ ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի մեծությունների

Տեղեկանք` 2018թ. 1-ին եռամսյակի ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացված (ավարտված) թեմատիկ ստուգումների, ուսումնասիրությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքների վերաբերյալ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչության-վարչության կողմից 2018 թվականին սպասարկվող հարկ վճարողների ցանկ


Տարեկան արդյունքներով` 2017 թվական

Հարկային տարվա արդյունքներով հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով ապառքներ կուտակած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա ընթացքում աշխատողի` աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չգրանցված եվ (կամ) գրանցման հայտ չներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ

Հարկային տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 50 միլիոն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 10 միլիոն դրամ և ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային գործակալների (առևտրային կազմակերպությունների) ցանկ


2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Տեղեկանք 2017թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացված (ավարտված) թեմատիկ ստուգումների, ուսումնասիրությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքների վերաբերյալ

Ցանկ` 2017թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի մեծությունների


2017թ. երրորդ եռամսյակ

Տեղեկանք 2017թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացված (ավարտված) թեմատիկ ստուգումների, ուսումնասիրությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքների վերաբերյալ

Ցանկ` 2017թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի մեծությունների


2017թ. երկրորդ եռամսյակ

Ցանկ՝ 2017թ. հունվար-հունիս ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի մեծությունների

Տեղեկանք՝ 2017թ. 2-րդ եռամսյակի ընթացքում հարկային մարմնի կողմից իրականացված (ավարտված) թեմատիկ ստուգումների, ուսումնասիրությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքների վերաբերյալ


2017թ. առաջին եռամսյակ

Ցանկ` 2017թ. հունվար-մարտ ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների

Լուծարվող (պետական հաշվառումից հանվող) հարկ վճարողների նախնական ցանկ (ճշտված)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ-ի կողմից 2017 թվականին սպասարկվող հարկ վճարողների ցանկ


Տարեկան արդյունքներով` 2016 թվական

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի ապառքի աճ ունեցող հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հիսուն մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մեկ մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած բանկերի ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջե երեք մլն դրամ եվ ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային գործակալների (առևտրային կազմակերպությունների) ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով օգտակար հանածոների արդյունահանման լիցենզիա, թույլտվություն կամ արտոնագրեր ունեցող, սակայն գործունեություն չիրականացնելու մասին հայտարարություն կամ զրոյական հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ


2016թ. չորրորդ եռամսյակ

2016թ. 4-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2016թ. երրորդ եռամսյակ

2016թ. 3-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2016թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2016թ. երկրորդ եռամսյակ

2016թ. 2-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2016թ. հունվար-հունիս ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2016թ. առաջին եռամսյակ

2016թ. 1-ին եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2016թ. հունվար-մարտ ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


Տարեկան արդյունքներով` 2015 թվական

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի ապառքի աճ ունեցող հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հիսուն մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մեկ մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած բանկերի ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջե երեք մլն դրամ եվ ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային գործակալների (առևտրային կազմակերպությունների) ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով օգտակար հանածոների արդյունահանման լիցենզիա, թույլտվություն կամ արտոնագրեր ունեցող, սակայն գործունեություն չիրականացնելու մասին հայտարարություն կամ զրոյական հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ


2015թ. չորրորդ եռամսյակ

2015թ. 4-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2015թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2015թ. երրորդ եռամսյակ

2015թ. 3-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2015թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2015թ. երկրորդ եռամսյակ

2015թ. 2-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2015թ. հունվար-հունիս ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


Տարեկան արդյունքներով` 2014 թվական

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով մեկ մլն դրամ և ավելի ապառքի աճ ունեցող հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հիսուն մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած հարկ վճարողների ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մեկ մլն դրամ և ավելի շահութահարկ վճարած բանկերի ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջե երեք մլն դրամ եվ ավելի եկամտային հարկ վճարած հարկային գործակալների (առևտրային կազմակերպությունների) ցանկ

Հաշվետու տարվա արդյունքներով օգտակար հանածոների արդյունահանման լիցենզիա, թույլտվություն կամ արտոնագրեր ունեցող, սակայն գործունեություն չիրականացնելու մասին հայտարարություն կամ զրոյական հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացրած հարկ վճարողների ցանկ


2015թ. առաջին եռամսյակ

2015թ. 1-ին եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2015թ. հունվար-մարտ ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2014թ. չորրորդ եռամսյակ

2014թ. 4-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2014թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


ՀՀ ՖՆ խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ կողմից 2015 թվականին սպասարկվող հարկ վճարողների ցանկ


2014թ. երրորդ եռամսյակ

2014թ. 3-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2014թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2014թ. երկրորդ եռամսյակ

2014թ. 2-րդ եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2014թ. հունվար-հունիս ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


2014թ. առաջին եռամսյակ

2014թ. 1-ին եռամսյակի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնողների վերաբերյալ տեղեկանք

Ցանկ` 2014թ. հունվար-մարտ ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ կողմից 2014 թվականին սպասարկվող հարկ վճարողների ցանկ