Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգ

2013թ. չորրորդ եռամսյակ

2013թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2013թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2013թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն


2013թ. երրորդ եռամսյակ

2013թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2013թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2013թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն


2013թ. երկրորդ եռամսյակ

2013թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսա

2013թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2013թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն


2013թ. առաջին եռամսյակ

2013թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2013թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2013թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն


2012թ. չորրորդ եռամսյակ

2012թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2012թ. IV եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2012թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն


2012թ. երրորդ եռամսյակ

2012թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2012թ. III եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2012թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն


2012թ. երկրորդ եռամսյակ

2012թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2012թ. II եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2012թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն


2012թ. առաջին եռամսյակ

2012թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

2012թ. I եռամսյակի խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գրաֆիկական պատկերներ

2012թ. խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն


2011 թվական

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. հոկտեմբեր ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամսական ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն /հոկտեմբեր/

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. սեպտեմբեր ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամսական ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն /սեպտեմբեր/

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. օգստոս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամսական ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն /օգոստոս/

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. հուլիս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի ամսական ամփոփ ցուցանիշների վերլուծություն /հուլիս/

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. հունիս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. մայիս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. ապրիլ ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. մարտ ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. փետրվար ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2011թ. հունվար ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ


2010 թվական

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. դեկտեմբեր ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. նոյեմբեր ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. հոկտեմբեր ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. սեպտեմբեր ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. օգոստոս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. հուլիս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. հունիս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. մայիս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. ապրիլ ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. մարտ ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. փետրվար ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2010թ. հունվար ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ


2009 թվական

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. հունվար-նոյեմբեր ամիսների ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. հոկտեմբեր ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. օգոստոս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. հուլիս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. հունիս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. մայիս ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. ապրիլ ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. մարտ ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. փետրվար ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ

Խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի 2009թ. հունվար ամսվա ամփոփ ցուցանիշների աղյուսակ