Օրինապահ Հարկ Վճարողներ


2023 թվականին ՀՀ կառավարության 12․08․2021թ․ N 1324-Ն որոշման համաձայն օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ստացած հարկ վճարողների ցանկ

2022 թվականին ՀՀ կառավարության 12․08․2021թ․ N 1324-Ն որոշման համաձայն օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ստացած հարկ վճարողների ցանկ

«Օրինապահ հարկ վճարող» կարգավիճակի որոշման և օրինապահ հարկ վճարողներին հավաստագրերի տրամադրման կարգը