Նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ

ԻՆՉՊԵՍ ԻՆՏԵԳՐՎԵԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԴՄ ՎԵԲ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ


Էլեկտրոնային ՀԴՄ վեբ ծառայության ինտեգրման ուղեցույց

    ՀՀ ՊԵԿ հավաստագիրը էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի վեբ ծառայությանն ինտեգրման համարԻՆՉՊԵՍ ԳՐԱՆՑԵԼ ԵՎ ՕԳՏՎԵԼ ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻՑ


Նոր սերնդի հսկիչ դրամարկղային մեքենայի միջոցով կանխավճարի, հետվճարի և մասնակի վճարման իրականացում

Հարկային հաշիվների գրանցում և կառավարում հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների միջոցով – Օգտվողի ձեռնարկ (08.06.2017թ.)

Նոր սերնդնի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ծրագրային ապահովում - Օգտվողի ուղեցույց

Նոր տեսակի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերում, գրանցում և գրանցումից հանում - Օգտվողի ուղեցույց (19.08.2013թ.)

MOVWMVԴիմում՝ ՀԴՄ ձեռք բերելու մասին (19.08.2013թ.)

MOVWMVԴիմում՝ ՀԴՄ գրանցելու մասին (19.08.2013թ.)

MOVWMVՀԴՄ գրանցումից հանելու դիմում (20.06.2013թ.)

MOVWMVՀԴՄ ակտիվացում (21.06.2013թ.)

MOVWMVԳնորդի ՀՎՀՀ-ի մուտքագրում (պարզ կտրոն)/MF2351

MOVWMVԳնորդի ՀՎՀՀ-ի մուտքագրում (ապրանքներով կտրոն)/MF2351

MOVWMVԳնորդի ՀՎՀՀ-ի մուտքագրում PAXs900ԻՆՉՊԵՍ ԻՆՏԵԳՐԵԼ ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ (ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ) ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ


Նոր սերնդի hսկիչ-դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առևտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ v0.7․1)

Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առևտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ v0.6.1)

Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առևտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ v0.6)

Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի հետ կապի հաստատման և կտրոնի տպումը կազմակերպելու ծրագրային կոդի օրինակներ (պրոտոկոլ 0.6)

Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առևտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ v0.5.1)

Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի հետ կապի հաստատման և կտրոնի տպումը կազմակերպելու ծրագրային կոդի օրինակներ (պրոտոկոլ 0.51)

Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առեվտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ 0.2 և 0.3)

Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի հետ կապի հաստատման և կտրոնի տպումը կազմակերպելու ծրագրային կոդի օրինակներ (պրոտոկոլ 0.2 և 0.3)

Նոր սերնդի hսկիչ-դրամարկղային մեքենայի միացումը WiFi ցանցին - Ձեռնարկ

Հարկային հաշիվների գրանցումն ու կառավարումը ՀՀ Հարկային պետական ծառայության տրամադրած հսկիչ դրամարկղային մեքենաների միջոցով

«Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առեվտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ 0.4)»

Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի հետ կապի հաստատման և կտրոնի տպումը կազմակերպելու ծրագրային կոդի օրինակներ (պրոտոկոլ 0.4)

«Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի ինտեգրումը արտաքին (առեվտրային) ծրագրերի հետ - Ծրագրավորողի ձեռնարկ (պրոտոկոլ 0.5)»

Նոր սերնդի hսկիչ - դրամարկղային մեքենայի հետ կապի հաստատման և կտրոնի տպումը կազմակերպելու ծրագրային կոդի օրինակներ (պրոտոկոլ 0.5)ԻՆՉՊԵՍ ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՂԾԵԼ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐ


ՀՀ կառավարության 11.11.2014թ.-ի N 1406-Ն որոշմամբ հաստատված ԱՏԳ ԱԱ 4 նիշին համապատասխան ապրանքային դիրքի ապրանքի անվանման ցանկ

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 19.09.2013թ.-ի N 875-Ն հրամանով հաստատված ԱԴԳՏ 4-րդ աստիճանին համապատասխան դասակարգչով սահմանված ծառայության կոդերի անվանման ցանկ

X և Z հաշվետվությունների կառուցվածքը

MOVWMV ՀԴՄ-ի ապրանքների ցանկերի գրանցում, խմբագրում

MOVWMV Կանխավճար և կանխավճարի օգտագործում ՀԴՄ կտրոններում և դրանց վերադարձ

MOVWMVՄասնակի վճարում ՀԴՄ կտրոններում և դրանց վերադարձ

MOVWMVԶեղչեր ապրանքներով ՀԴՄ կտրոններում և դրանց վերադարձՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ցանկ նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների տեխնիկական սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների

Ցանկ համապատասխանության եզրակացություն ստացած կազմակերպությունների և ՀԴՄ մոդելների