Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգ
Դրոշմապիտակների վերագրման էլեկտրոնային համակարգը նախատեսված է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից դրոշմապիտակի ձեռք բերման հայտերի ընդունման, դրոշմապիտակի սերիա-համարների տրամադրման և դուրս գրման, ինչպես նաև հարկ վճարողի կողմից ապրանքատեսակների գրանցման և դրոշմապիտակների սերիա-համարների վերագրման գործընթացների կազմակերպման համար:


MOVWMVԱպրանքատեսակի գրանցում և դրոշմապիտակի սերիա-համարների վերագրում