Հարկային հանցագործությունների վիճակագրություն
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓ
Դեկտեմբեր, 2019թ.
36
1.791.209.795 դրամ
Նոյեմբեր, 2019թ.
33
446.908.877 դրամ
Հոկտեմբեր, 2019թ.
41
1.660.252.140 դրամ
Սեպտեմբեր, 2019թ.
48
415.169.706 դրամ
Օգոստոս, 2019թ.
34
413.916.390 դրամ
Հուլիս, 2019թ.
21
121.000.000 դրամ
Հունիս, 2019թ.
26
120.486.700 դրամ
Մայիս, 2019թ.
39
20.763.500 դրամ
Ապրիլ, 2019թ.
24
1.047.027.175 դրամ
Մարտ, 2019թ.
23
37.151.662 դրամ
Փետրվար, 2019թ.
30
31.629.146 դրամ
Հունվար, 2019թ.
12
35.348.800 դրամ
Դեկտեմբեր, 2018թ.
17
3.280.000 դրամ
Նոյեմբեր, 2018թ.
55
1.008.472.881 դրամ
Հոկտեմբեր, 2018թ.
22
163.472.299 դրամ
Սեպտեմբեր, 2018թ.
12
286.651.774 դրամ
Օգոստոս, 2018թ.
42
106.249.787 դրամ
Հուլիս, 2018թ.
37
27.766.323 դրամ
Հունիս, 2018թ.
13
62.115.415 դրամ
Ապրիլ, 2018թ.
16
260.112.666 դրամ
Մարտ, 2018թ.
24
253.560.987 դրամ
Փետրվար, 2018թ.
21
83.821.820 դրամ
Հունվար, 2018թ.
11 217.214.176 դրամ
Դեկտեմբեր, 2017թ.
15 97.728.550 դրամ
Նոյեմբեր, 2017թ.
9 105.691.000 դրամ
Հոկտեմբեր, 2017թ.
14 75.172.400 դրամ
Սեպտեմբեր, 2017թ.
13 105.576.018 դրամ
Օգոստոս, 2017թ.
23 83.030.892 դրամ
Հուլիս, 2017թ.
18 77.061.210 դրամ
Հունիս, 2017թ.
23 48.322.100 դրամ
Մայիս, 2017թ.
28 63.801.848 դրամ
Ապրիլ, 2017թ.
15 132.578.335 դրամ
Մարտ, 2017թ.
28 249.469.555 դրամ
Փետրվար, 2017թ.
38 386.650.075 դրամ
Հունվար, 2017թ.
22 234.160.436 դրամ
Դեկտեմբեր, 2016թ.
316 1.821.651.436 դրամ
Նոյեմբեր, 2016թ.
292 1.710.020.818 դրամ
Հոկտեմբեր, 2016թ.
254 1.571.251.470 դրամ
Սեպտեմբեր, 2016թ.
211 1.453.868.641 դրամ
Օգոստոս, 2016թ.
164 1.293.243.219 դրամ
Հուլիս, 2016թ.
134 1.176.632.900 դրամ
Հունիս, 2016թ.
101 601.820.438 դրամ
Մայիս, 2016թ.
71 407.353.885 դրամ
Ապրիլ, 2016թ.
54 304.689.985 դրամ
Մարտ, 2016թ.
26 244.309.718 դրամ
Փետրվար, 2016թ.
16 206.354.000 դրամ
Հունվար, 2016թ.
1 37.354.000 դրամ
Դեկտեմբեր, 2015թ.
23 77.232.900 դրամ
Նոյեմբեր, 2015թ.
18 211.314.700 դրամ
Հոկտեմբեր, 2015թ.
19 285.494.486 դրամ
Սեպտեմբեր, 2015թ.
13 207.849.000 դրամ
Օգոստոս, 2015թ.
18 100.219.200 դրամ
Հուլիս, 2015թ.
20 324.210.049 դրամ
Հունիս, 2015թ.
19 135.307.100 դրամ
Մայիս, 2015թ.
8 177.111.815 դրամ
Ապրիլ, 2015թ.
12 113.800.011 դրամ
Մարտ, 2015թ.
5 254.093.004 դրամ
Փետրվար, 2015թ.
28 10.919.954 դրամ
Հունվար, 2015թ.
5 38.612.000 դրամ
Դեկտեմբեր, 2014թ.
22 120.299.500 դրամ
Նոյեմբեր, 2014թ.
11 84.689.298 դրամ
Հոկտեմբեր, 2014թ.
13 147.787.740 դրամ
Սեպտեմբեր, 2014թ.
9 138.182.346 դրամ
Օգոստոս, 2014թ.
3 123.624.540 դրամ
Հուլիս, 2014թ.
5 706.752.046 դրամ
Հունիս, 2014թ.
14 266.864.185 դրամ
Մայիս, 2014թ.
17 89.662.241 դրամ
Ապրիլ, 2014թ.
16 70.452.741 դրամ
Մարտ, 2014թ.
30 66.424.751 դրամ
Փետրվար, 2014թ.
52 95.069.200 դրամ
Հունվար, 2014թ.
4 40.404.820 դրամ
Դեկտեմբեր, 2013թ.
28 80.022.702 դրամ
Նոյեմբեր, 2013թ.
223 138.083.174 դրամ
Հոկտեմբեր, 2013թ.
77 217.167.600 դրամ
Սեպտեմբեր, 2013թ.
5 332.900.000 դրամ
Օգոստոս, 2013թ.
5 199.349.600 դրամ
Հուլիս, 2013թ.
7 169.713.200 դրամ
Հունիս, 2013թ.
5 37.600.000 դրամ
Մայիս, 2013թ.
5 568.762.400 դրամ
Ապրիլ, 2013թ.
6 42.373.300 դրամ
Մարտ, 2013թ.
6 699.688.500 դրամ
Փետրվար, 2013թ.
3 187.141.400 դրամ
Հունվար, 2013թ.
4 285.370.000 դրամ
Դեկտեմբեր, 2012թ.
4 799.818.572 դրամ
Նոյեմբեր, 2012թ.
2 375.347.961 դրամ
Հոկտեմբեր, 2012թ.
7 265.300.000 դրամ
Սեպտեմբեր, 2012թ.
1 503.280.900 դրամ
Օգոստոս, 2012թ.
4 354.230.900 դրամ
Հուլիս, 2012թ.
2 36.000.000 դրամ
Հունիս, 2012թ.
7 51.612.184 դրամ
Մայիս, 2012թ.
5 49.123.757 դրամ
Ապրիլ, 2012թ.
11 19.400.000 դրամ
Մարտ, 2012թ.
12 154.749.707 դրամ
Փետրվար, 2012թ.
6 173.669.800 դրամ
Հունվար, 2012թ.
3 72.420.949 դրամՀՀ ՖՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԵՎ ՎԱՐՈՒՅԹ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ՄԵՂԱԴՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՄԲ ԴԱՏԱՐԱՆ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓ
Դեկտեմբեր, 2015թ.
22 0 3 218.198.100 դրամ
Նոյեմբեր, 2015թ.
20 3 6 250.342.000 դրամ
Հոկտեմբեր, 2015թ.
16 2 0 4.089.844.250 դրամ
Սեպտեմբեր, 2015թ.
13 3 3 1.205.110.812 դրամ
Օգոստոս, 2015թ.
13 0 1 444.977.844 դրամ
Հուլիս, 2015թ.
20 1 4 299.294.961 դրամ
Հունիս, 2015թ.
18 1 2 926.234.648 դրամ
Մայիս, 2015թ.
10 1 1 403.273.421 դրամ
Ապրիլ, 2015թ.
11 0 1 671.539.705 դրամ
Մարտ, 2015թ.
17 2 3 410.650.876 դրամ
Փետրվար, 2015թ.
10 1 1 176.535.918 դրամ
Հունվար, 2015թ.
8 1 1 88.175.428 դրամ
Դեկտեմբեր, 2014թ.
11 3 2 453.040.732 դրամ
Նոյեմբեր, 2014թ.
11 0 1 224.763.421 դրամ
Հոկտեմբեր, 2014թ.
12 4 2 284.438.852 դրամ
Սեպտեմբեր, 2014 թ.
14 0 0 384.929.126 դրամ
Օգոստոս, 2014 թ.
11 1 0 99.490.791 դրամ
Հուլիս, 2014 թ.
33 2 3 256.917.676 դրամ
Հունիս, 2014 թ.
68 2 1 156.405.273 դրամ
Մայիս, 2014 թ.
44 0 4 235.547.694 դրամ
Ապրիլ, 2014թ.
37 1 3 372.076.571 դրամ
Մարտ 2014թ.
17 2 1 108.455.224 դրամ
Փետրվար 2014 թ.
12 1 2 78.188.995 դրամ
Հունվար 2014 թ.
224 2 0 101.563.347 դրամ
Դեկտեմբեր 2013 թ.
42 5 2 644.266.900 դրամ
Նոյեմբեր, 2013 թ.
273 3 4 232.684.907 դրամ
Հոկտեմբեր, 2013 թ.
122 13 9 468.645.400 դրամ
Սեպտեմբեր, 2013 թ.
30 7 7 391.416.100 դրամ
Օգոստոս, 2013 թ.
13 1 3 107.724.559 դրամ
Հուլիս, 2013 թ.
15 3 3 316.831.206 դրամ
Հունիս, 2013 թ.
12 17 5 132.900.700 դրամ
Մայիս, 2013թ.
24 5 9 191.332.500 դրամ
Ապրիլ, 2013թ.
17 5 7 84.307.900 դրամ
Մարտ, 2013թ.
25 7 6 167.275.149 դրամ
Փետրվար, 2013թ.
20 0 5 81.637.767 դրամ
Հունվար, 2013թ.
112 0 1 475.397.800 դրամ
Դեկտեմբեր, 2012թ.
19 2 7 700.301.300 դրամ
Նոյեմբեր, 2012թ.
16 5 3 541.177.481 դրամ
Հոկտեմբեր, 2012թ.
22 5 2 905.984.300 դրամ
Սեպտեմբեր, 2012թ.
14 5 1 416.299.922 դրամ
Օգոստոս, 2012թ.
9 3 0 3.185.825.900 դրամ
Հուլիս, 2012թ.
18 5 6 309.251.600 դրամ
Հունիս, 2012թ.
15 5 1 2.244.964.251 դրամ
Մայիս, 2012թ.
21 6 3 290.736.273 դրամ
Ապրիլ, 2012թ.
25 7 6 170.777.800 դրամ
Մարտ, 2012 թ.
25 6 3 158.744.754 դրամ
Փետրվար, 2012 թ.
13 7 8 125.493.213 դրամ
Հունվար, 2012 թ.
106 3 4 133.008.287 դրամ