2017թ
N
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ /ԳՀ/
ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ
ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ
ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱ-ՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹ-
ՅՈՒՆԸ
ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
1 «Ծովաստղ» ՍՊԸ 15.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/1
Բողոքը մերժվել է 16.01.2017
2 «Արարատ Գրուպ» ՍՊԸ 16.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/2
Բողոքը մերժվել է 16.01.2017
3 «Նաիրիշին» ԲԲԸ 24.10.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ1/3
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
4 Ա/Ձ Դավիթ Մաթևոսյան 21.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/4
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
5 «Սմբատաբերդ» ԲԲԸ 19.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/5
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
6 «Հայաստանի էլ. ցանցեր» ՓԲԸ 20.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/6
Բողոքը բավարարվել է 18.01.2017
7 «Ռոյալ սթար» ՍՊԸ 20.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/7
Բողոքը բավարարվել է 24.01.2017
8 Ա/Ձ Մարգարիտ Առաքելյան 14.12.2016 13.01.2017 - - 13.01.2017
թիվ 1/8
Բողոքը բավարարվել է 23.01.2017
9 «Չիվա» ՍՊԸ 30.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/1
Բողոքը մերժվել է 18.01.2017
10 «Անուլ-Մարի» ՍՊԸ 09.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 24.01.2017
11 «Կյանքի հաց բարեգործական» ՀԿ 05.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/3
Վարույթը կասեցվել է 23.01.2017
12 Գոռ Վերմիշյան 07.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/4
Բողոքը մերժվել է 23.01.2017
13 «Սուր Արթուր» ՍՊԸ 05.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/5
Բողոքը բավարարվել է 23.01.2017
14 «Միլլ» ՍՊԸ 07.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/6
Բողոքը բավարարվել է 26.01.2017
15 Ա/Ձ Զոհրապ Թորոսյան 09.12.2016 17.01.2017 - - 17.01.2017
թիվ 2/7
Բողոքը բավարարվել է 26.01.2017
16 «Շանտան» ՍՊԸ 09.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/1
Բողոքը մերժվել է 25.01.2017
17 «Ծիրան մարկետ» ՍՊԸ 26.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/2
Բողոքը մերժվել է 25.01.2017
18 «Վահե Գևորգյան» ՍՊԸ 27.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/3
Վարույթը կասեցվել է 25.01.2017
19 «Մաքսֆրուտ» ՍՊԸ 14.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/4
Բողոքը մերժվել է 27.01.2017
20 Գայանե Կոլոլյան 26.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/5
Բողոքը մերժվել է 25.01.2017
21 Սոսիկ Մովսիսյան 18.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/6
Բողոքը բավարարվել է 27.01.2017
22 «Էվրկա Գրուպ» ՍՊԸ 27.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 26.01.2017
23 «Սոնա» ՍՊԸ 28.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/8
Բողոքը մերժվել է 27.01.2017
24 Ամալյա Ավագյան 26.12.2016 24.01.2017 - - 24.01.2017
թիվ 3/9
Բողոքը բավարարվել է 30.01.2017
25 «Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ 29.12.2016 27.01.2017 - - 27.01.2017
թիվ 4/1
Բողոքը մերժվել է 30.01.2017
26 «Կամրջային երկաթբետ. կոնստ. գործ» ՓԲԸ 29.12.2016 27.01.2017 - - 27.01.2017
թիվ 4/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.01.2017
27 Ա/Ձ Աղվան Գրիգորյան 29.12.2016 27.01.2017 - - 27.01.2017
թիվ 4/3
Բողոքը բավարարվել է 06.02.2017
28 «Նոր Բարեկարգում» ՓԲԸ 22.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/1
Վարույթը կասեցվել է 06.02.2017
29 «Պարոն» ՍՊԸ 30.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/2
Բողոքը բավարարվել է 07.02.2017
30 «Նիժֆարմ» ԲԸ ներկայացուցչություն 22.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/3
Բողոքը մերժվել է 06.02.2017
31 Ա/Ձ Ստեփան Ստեփանյան 23.12.2016 03.02.2017 - - 03.02.2017
թիվ 5/4
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
32 «Անանո» ՍՊԸ 29.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/1
Վարույթը կասեցվել է 08.02.2017
33 «Ֆարմ Սիսար» ՍՊԸ 30.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/2
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
34 «Սավա» ՍՊԸ 28.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/3
Բողոքը մերժվել է 08.02.2017
35 «ԴԷՆ ՕՅԼ» ՍՊԸ 30.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/4
Բողոքը բավարարվել է 09.02.2017
36 «Ակադեմիա» ՍՊԸ 30.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/5
Բողոքը մերժվել է 09.02.2017
37 «Եգոր Սիստեմ» ՍՊԸ 09.01.2017 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/6
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
38 «Մեդիմպլանտքաստ» ՍՊԸ 22.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/7
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
39 «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 28.12.2016 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/8
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 13.02.2017
40 Ա/Ձ Ամալյա Բիչախչյան 09.01.2017 07.02.2017 - - 07.02.2017
թիվ 6/9
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
41 Պետրոս Խաչատրյան 13.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/1
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
42 Ստյոպա Մկրտչյան 30.12.2016 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/2
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
43 Ա/Ձ Անժելա Աբգարյան 13.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/3
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
44 Արտակ Պողոսյան 29.12.2016 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/4
Բողոքը մերժվել է 13.02.2017
45 Պողոս Ստեփանյան 28.12.2016 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/5
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
46 «Ռիթեյլգրուպ» ՓԲԸ 12.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/6
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
47 «Այաս Պրինտ» ՍՊԸ 12.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/7
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
48 Ա/Ձ Կիմա Արզումանյան 02.02.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/8
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
49 «Էմի Ֆրութ» ՍՊԸ 12.01.2017 10.02.2017 - - 10.02.2017
թիվ 7/9
Բողոքը բավարարվել է 13.02.2017
50 «Ապարս» ՍՊԸ 01.02.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/1
Բողոքը բավարարվել է 17.02.2017
51 «Բիսնես թեքնոլոջի» ՍՊԸ 20.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/2
Բողոքը բավարարվել է 17.02.2017
52 «Մագնատես» ՍՊԸ 17.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/3
Բողոքը մերժվել է 16.02.2017
53 Ա/Ձ Հայկ Հեբոյան 19.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/4
Բողոքը մերժվել է 20.02.2017
54 «Հայկար» ՍՊԸ 20.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/5
Բողոքը մերժվել է 20.02.2017
55 Ա/Ձ Համլետ Հարությունյան 16.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/6
Բողոքը մերժվել է 20.02.2017
56 Սոնա Գալստյան 12.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/7
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2017
57 «Տիգհար» ՍՊԸ 13.01.2017 14.02.2017 - - 14.02.2017
թիվ 8/8
Բողոքը բավարարվել է 03.03.2017
58 «ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ 30.12.2016 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 22.02.2017
59 Ա/Ձ Լյուդմիլա Վարտանյան 25.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/2
Բողոքը մերժվել է 23.02.2017
60 Վիրաբ Հարությունյան 25.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/3
Բողոքը մերժվել է 23.02.2017
61 «Գագ Թրեյդ» ՍՊԸ 26.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/4
Բողոքը մերժվել է 27.02.2017
62 «ԼԼԼ Ստարտ» ՍՊԸ 26.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/5
Բողոքը մերժվել է 27.02.2017
63 «Կյանքի Հաց Բարեգործական» ՀԿ 03.02.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/6
Բողոքը բավարարվել է 27.02.2017
64 «Լապորտիվա» ՍՊԸ 23.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/7
Բողոքը բավարարվել է 02.03.2017
65 «Քեյ. Ար. Ջի. Ինվեստ» ՍՊԸ 27.01.2017 21.02.2017 - - 21.02.2017
թիվ 9/8
Բողոքը բավարարվել է 03.03.2017
66 «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ 30.01.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/1
Բողոքը մերժվել է 01.03.2017
67 «Ինտեռռոս-Պառեքս գրուպ» ՍՊԸ 16.01.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/2
Վարույթը կասեցվել է 02.03.2017
68 «Ռեսեթ կոմպյութեր սերվիսիս» ՍՊԸ 31.01.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 02.03.2017
69 Լուսինե Գրիգորյան 02.02.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/4
Բողոքը բավարարվել է 06.03.2017
70 Սմբատ Մեսրոպյան 31.01.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 03.03.2017
71 «Թերմոռոս-Ար» ՍՊԸ 02.02.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/6
Բողոքը բավարարվել է 06.03.2017
72 Հայկ Բոզիկյան 02.02.2017 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/7
Բողոքը բավարարվել է 06.03.2017
73 «Արա Եղոյան» ՍՊԸ 16.08.2016 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/8
Բողոքը բավարարվել է 10.03.2017
74 Մելինե Մելիքյան 24.10.2016 28.02.2017 - - 28.02.2017
թիվ 10/9
Բողոքը բավարարվել է 10.03.2017
75 «Գլոբալափարալ» ՓԲԸ 23.01.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/1
Բողոքը մերժվել է 09.03.2017
76 «Դավ-Մուր» ՍՊԸ 07.02.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/2
Վարույթը կասեցվել է 09.03.2017
77 «Քալրս Դիզայն» ՍՊԸ 27.01.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/3
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2017
78 «Կրպակ» ՍՊԸ 10.02.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/4
Բողոքը մերժվել է 13.03.2017
79 Ա/Ձ Վարազդատ Դավթյան 10.02.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/5
Բողոքը մերժվել է 13.03.2017
80 «Արմավիրհաց» և «Արմավիրհրուշակ» ՍՊԸ-ներ 10.02.2017 07.03.2017 - - 07.03.2017
թիվ 11/6
Բողոքը մերժվել է 13.03.2017
81 «Ծիրան Մարկետ» ՍՊԸ 27.01.2017 10.03.2017 - - 10.03.2017
թիվ 12/1
Բողոքը մերժվել է 14.03.2017
82 «Արաս Ֆուդ» ՍՊԸ 13.02.2017 10.03.2017 - - 10.03.2017
թիվ 12/2
Բողոքը մերժվել է 14.03.2017
83 «Գալինա» ՍՊԸ 02.02.2017 10.03.2017 - - 10.03.2017
թիվ 12/3
Բողոքը մերժվել է 20.03.2017
84 «Մ.Իգիթյան» ՍՊԸ 13.02.2017 10.03.2017 - - 10.03.2017
թիվ 12/4
Բողոքը բավարարվել է 22.03.2017
85 «Պավել և ընկերներ» ՍՊԸ 17.02.2017 14.03.2017 - - 14.03.2017
թիվ 13/1
Բողոքը բավարարվել է 22.03.2017
86 Գուրգեն Հովհաննիսյան 16.02.2017 14.03.2017 - - 14.03.2017
թիվ 13/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 20.03.2017
87 «Կոմերց Կոնսալտինգ» ՍՊԸ 10.03.2017 14.03.2017 - - 14.03.2017
թիվ 13/3
Բողոքը բավարարվել է 20.03.2017
88 «Մեծ բուրգ» ՍՊԸ 23.02.2017 14.03.2017 - - 14.03.2017
թիվ 13/4
Բողոքը բավարարվել է 22.03.2017
89 «Գլոբալ Գոլդ Հանքավան» ՍՊԸ 30.01.2017 16.03.2017 - - 16.03.2017
թիվ 14
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 16.03.2017
90 Կարեն Հակոբյան 21.02.2017 21.03.2017 - - 21.03.2017
թիվ 15/1
Բողոքը մերժվել է 22.03.2017
91 Ա/Ձ Հակոբ Հակոբյան 21.02.2017 21.03.2017 - - 21.03.2017
թիվ 15/2
Բողոքը մերժվել է 22.03.2017
92 «Էլիտ Շանթ» ՍՊԸ 07.02.2017 21.03.2017 - - 21.03.2017
թիվ 15/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 24.03.2017
93 Ա/Ձ Անի Ասատրյան 22.02.2017 21.03.2017 - - 21.03.2017
թիվ 15/4
Բողոքը բավարարվել է 29.03.2017
94 «Վերֆար» ՍՊԸ 24.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.03.2017
95 «Վարս փրեյդ» ՍՊԸ 23.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.03.2017
96 Վարդան Առաքելյան 24.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/3
Բողոքը մերժվել է 27.03.2017
97 Արտակ Խաչատրյան 22.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/4
Բողոքը մերժվել է 27.03.2017
98 «Էյչ Էս Բի Սի բանկ» ՓԲԸ 09.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.03.2017
99 «Էսգա-կե» ՍՊԸ 23.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/6
Բողոքը մերժվել է 27.03.2017
100 «Տոգաս Էյ Էմ» ՍՊԸ 23.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/7
Բողոքը բավարարվել է 05.04.2017
101 «Փարիզ Հոթել» ՍՊԸ 27.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/8
Բողոքը բավարարվել է 28.03.2017
102 «Մաքստրոնիկ» ՍՊԸ 27.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/9
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2017
103 Հայկ Մովսիսյան 27.02.2017 24.03.2017 - - 24.03.2017
թիվ 16/10
Բողոքը բավարարվել է 29.03.2017
104 «Հայփոստ» ՓԲԸ 09.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.03.2017
105 «Թեղուտ» ՓԲԸ 13.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.03.2017
106 «ՄԲՄ» ՍՊԸ 27.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/3
Բողոքը մերժվել է 29.03.2017
107 Ա/Ձ Սուսաննա Պետրոսյան 28.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.03.2017
108 «Լինկ տուր էյր» ՍՊԸ 27.02.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/5
Բողոքը բավարարվել է 11.04.2017
109 «Լիմոն» ՍՊԸ 01.03.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/6
Բողոքը բավարարվել է 11.04.2017
110 «Կրտսեր Ալեքսանյան և որդիներ» ՍՊԸ 02.03.2017 28.03.2017 - - 28.03.2017
թիվ 17/7
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2017
111 «Կորսան Կորվիամ կոնստր.» ԲԸ հայաս. մասնաճյուղ 05.09.2016 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 31.03.2017
112 «Թիվ 1» ՍՊԸ 03.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/2
Բողոքը մերժվել է 03.04.2017
113 «Անուլ-Մարի» ՍՊԸ 03.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/3
Բողոքը բավարարվել է 06.04.2017
114 «Մագնոլիա պարֆյում» ՍՊԸ 02.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/4
Բողոքը բավարարվել է 06.04.2017
115 «Ջոնսոն ընդ Ջոնսոն» ՍՊԸ ՀՆ 03.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/5
Բողոքը բավարարվել է 10.04.2017
116 «Դառգետ» ՍՊԸ 03.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/6
Բողոքը բավարարվել է 10.04.2017
117 «Էմ Ջի Էմ Հոլդինգ» ՍՊԸ 02.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/7
Բողոքը բավարարվել է 10.04.2017
118 «ԱՋՕ» ՍՊԸ 01.03.2017 31.03.2017 - - 31.03.2017
թիվ 18/8
Բողոքը բավարարվել է 18.04.2017
119 «Վանավտո» ՍՊԸ 06.03.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/1
Բողոքը մերժվել է 05.04.2017
120 «Զեյթուն սվիթ» ՍՊԸ 06.03.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/2
Բողոքը մերժվել է 05.04.2017
121 «Գարդմեն» ՍՊԸ 20.02.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/3
Բողոքը բավարարվել է 06.04.2017
122 Հովհաննես Նանիջանյան 20.02.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/4
Վարույթը կասեցվել է 06.04.2017
123 Ա/Ձ Արմեն Կիրակոսյան 06.03.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/5
Բողոքը բավարարվել է 10.04.2017
124 «Նոր Զովք» ՍՊԸ 27.02.2017 04.04.2017 - - 04.04.2017
թիվ 19/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.04.2017
125 Ա/Ձ Սեյրան Թումանյան 09.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/1
Բողոքը մերժվել է 10.04.2017
126 Ա/Ձ Արայիկ Գաբաջյան 10.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/2
Բողոքը մերժվել է 10.04.2017
127 «Լեմա» ՍՊԸ 27.02.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/3
Բողոքը մերժվել է 13.04.2017
128 «Մոդերն Դիլայթս» ՍՊԸ 09.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/4
Բողոքը մերժվել է 13.04.2017
129 «Տիգ գրուպ օիլ» ՍՊԸ 10.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/5
Բողոքը բավարարվել է 20.04.2017
130 Արթուր Արևշատյան 09.03.2017 07.04.2017 - - 07.04.2017
թիվ 20/6
Բողոքը բավարարվել է 19.04.2017
131 «Էրիկսսոն ԱԲ» ՀՄ 24.02.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 11.04.2017
132 Ա/Ձ Անահիտ Սահակյան 14.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/2
Բողոքը մերժվել է 11.04.2017
133 «Շառոյան եղբայրներ» ՍՊԸ 10.04.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/3
Բողոքը մերժվել է 17.04.2017
134 «Արգոլի» ՍՊԸ 14.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/4
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2017
135 «Գիռոս» ՍՊԸ 14.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/6
Բողոքը բավարարվել է 21.04.2017
136 «Պրոֆի Լյուքս» ՍՊԸ 13.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/7
Բողոքը բավարարվել է 20.04.2017
137 «Արզնի առղջարան» ՓԲԸ 21.03.2017 11.04.2017 - - 11.04.2017
թիվ 21/8
Բողոքը բավարարվել է 27.04.2017
138 Ա/Ձ Եսթեր Մուրադյան 17.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/1
Բողոքը մերժվել է 17.04.2017
139 «Արմոնդ» ՍՊԸ 20.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/2
Բողոքը մերժվել է 19.04.2017
140 «Արմենիա բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ 06.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/3
Բողոքը բավարարվել է 25.04.2017
141 Ա/Ձ Հերմինե Փահլեվանյան 20.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/5
Բողոքը բավարարվել է 25.04.2017
142 «Լեվլեն» ՍՊԸ 20.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/6
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2017
143 «Թրաք Սերվիս» ՍՊԸ 06.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/7
Բողոքը բավարարվել է 27.04.2017
144 «Իդեալ Թրավել» ՍՊԸ 06.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/8
Բողոքը բավարարվել է 27.04.2017
145 Հայարփի Ասքանազյան 13.03.2017 14.04.2017 - - 14.04.2017
թիվ 22/9
Բողոքը մերժվել է 27.04.2017
146 Ա/Ձ Մարիամ Ավդալյան 06.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/1
Բողոքը մերժվել է  21.04.2017
147 «Օվնե» ՍՊԸ 22.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/2
Բողոքը մերժվել է 21.04.2017
148 Գարիկ Գեղամյան 23.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/3
Վարույթը կասեցվել է  25.04.2017
149 «Մեծամորի բժշկ.կենտրոն» ՓԲԸ 21.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/4
Բողոքը բավարարվել է  27.04.2017
150 «ՍԻ ՓԻ ԷՍ ՕԻԼ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ 24.03.2017 18.04.2017 - - 18.04.2017
թիվ 23/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.04.2017
151 Ա/Ձ Մելքոն Էմիրզեօղլու 29.03.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/1
Բողոքը մերժվել է  28.04.2017
152 Ա/Ձ Արկադի Եսայան 03.04.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/2
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2017
153 «Էդիսոն Հովսեփյան» ՍՊԸ 31.03.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/3
Բողոքը մերժվել է  02.05.2017
154 «Վանաձորի մաթեմ. և բնագ. առարկ. խորաց. ուսուց. դպրոց» ՊՈԱԿ 30.03.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/4
Բողոքը մերժվել է  02.05.2017
155 «Ինտեռռոս Պառեսք գրուպ» ՍՊԸ 16.01.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/5
Բողոքը բավարարվել է  02.05.2017
156 «Բուկինիստ» ՍՊԸ 03.04.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/6
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2017
157 «Բասխ» ՍՊԸ 03.04.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/7
Բողոքը մերժվել է 02.05.2017
158 «Գերմիմպեքս» ՍՊԸ 31.03.2017 25.04.2017 - - 25.04.2017
թիվ 24/8
Բողոքը բավարարվել է 04.05.2017
159 «Ավեստա» ՍՊԸ 20.03.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/1
Բողոքը բավարարվել է  02.05.2017
160 «Արտակ» ԱԿ 21.03.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 05.05.2017
161 «Փրայմ Քոմերշլ» ՍՊԸ 06.04.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/3
Բողոքը մերժվել է 06.05.2017
162 «Վիսլա» ՍՊԸ 25.04.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/4
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2017
163 Նոնա Հովսեփյան 06.04.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/5
Բողոքը բավարարվել է  11.05.2017
164 «Գիվվինգս» ՍՊԸ 20.03.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/6
Բողոքը բավարարվել է 11.05.2017
165 «Գլոբալ» ՍՊԸ 20.03.2017 28.04.2017 - - 28.04.2017
թիվ 25/7
Բողոքը բավարարվել է  11.05.2017
166 Ա/Ձ Գուրգեն Սարգսյան 06.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/1
Բողոքը մերժվել է 06.05.2017
167 «Մագաս Ինվեստ» ՓԲԸ 07.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/2
Բողոքը մերժվել է 10.05.2017
168 Հայկ Պետրոսյան 07.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.05.2017
169 Ա/Ձ Համլետ Գրիգորյան 10.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/4
Բողոքը մերժվել է 10.05.2017
170 «Վս և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ 04.04.2017 05.05.2017 - - 05.05.2017
թիվ 26/5
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2017
171 «Բրենդ Լիդեր» ՀՁ ՍՊԸ 12.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.05.2017
172 «Հակոբջանյանի և Գալստյանի ՀԷԿ» ՍՊԸ 14.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/2
Բողոքը մերժվել է 15.05.2017
173 «Այդիա-Էս» ՍՊԸ 11.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/3
Բողոքը բավարարվել է 26.05.2017
174 «Սպեկտրում ինվեստմընթս ընդ ըդվայզըրի սոլուշնզ» ՍՊԸ 20.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/4
Բողոքը բավարարվել է 16.05.2017
175 Հովհաննես Նանիջանյան 18.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/5
Բողոքը մերժվել է 17.05.2017
176 Ա/Ձ Վարազդատ Դավթյան 14.04.2017 12.05.2017 - - 12.05.2017
թիվ 27/4
Բողոքը բավարարվել է 29.05.2017
177 «Ավտոբատ» ՍՊԸ 26.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 27/6
Բողոքը բավարարվել է 22.05.2017
178 «Ստեփշին» ՍՊԸ 20.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 20.05.2017
179 Ռուզաննա Առաքելյան 25.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/2
Բողոքը բավարարվել է 23.05.2017
180 Երևանի քաղաքապետարան 21.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/3
Բողոքը մերժվել է 22.05.2017
181 Նորայր Ներկարարյան 21.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/4
Բողոքը բավարարվել է 22.05.2017
182 «Նոր Բարեկարգում» ՓԲԸ 22.12.2016 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/5
Բողոքը բավարարվել է 24.05.2017
183 «Ռոզա Անի» ՍՊԸ 07.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/6
Վարույթը կասեցվել է 23.05.2017
184 «Էսջիայ-Ինվեստ» ՍՊԸ 20.04.2017 19.05.2017 - - 19.05.2017
թիվ 28/7
Բողոքը բավարարվել է 26.05.2017
185 Գոհար Հակոբյան 26.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/1
Բողոքը մերժվել է 25.05.2017
186 «Լուսակերտի Հարություն թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ 13.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.05.2017
187 «Բերրիություն ԱՄ-ի Մասիսի շրջ. միավորում» ՍՊԸ 11.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/3
Բողոքը մերժվել է 25.05.2017
188 «Ալֆա Ֆուդ Սերվիս» ՍՊԸ 28.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/4
Բողոքը բավարարվել է 01.06.2017
189 «Տրանս-Սիտեմ» ՍՊԸ 25.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/5
Բողոքը բավարարվել է 29.05.2017
190 «Վաղարշ» ՍՊԸ 25.04.2017 23.05.2017 - - 23.05.2017
թիվ 29/6
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
191 «Ռոմա Սթայլ» ՍՊԸ 20.04.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/1
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
192 «Ակադեմիա» ՍՊԸ 02.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/2
Վարույթը կասեցվել է 01.06.2017
193 «Կասկադ Շոկոլատերիա» ՍՊԸ 02.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/3
Բողոքը բավարարվել է 01.06.2017
194 «Թի և Լի» ՍՊԸ 10.04.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/4
Բողոքը բավարարվել է 01.06.2017
195 «Միհր-Տ» ՍՊԸ 03.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/5
Բողոքը մերժվել է 02.06.2017
196 Ա/Ձ Շանթ Արսլանյան 04.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/6
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
197 «Ֆարմ Սիսար» ՍՊԸ 03.05.2017 30.05.2017 - - 30.05.2017
թիվ 30/7
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
198 Վահե Զաքարյան 04.05.2017 02.06.2017 - - 02.06.2017
թիվ 31/1
Բողոքը մերժվել է 05.06.2017
199 Ա/Ձ Եսայի Խաչատրյան 05.05.2017 02.06.2017 - - 02.06.2017
թիվ 31/2
Բողոքը բավարարվել է 05.06.2017
200 «Ըդվայզ բիզնես և իրավ. խորհրդատ.» ՍՊԸ 04.05.2017 02.06.2017 - - 02.06.2017
թիվ 31/3
Բողոքը բավարարվել է 07.06.2017
201 Վահրամ Աբրահամյան 10.05.2017 02.06.2017 - - 02.06.2017
թիվ 31/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 07.06.2017
202 «Շինֆոռում» ՍՊԸ 26.04.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 07.06.2017
203 «Անանո» ՍՊԸ 11.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 09.06.2017
204 «Մելով Գրուպ» ՍՊԸ 12.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/3
Բողոքը բավարարվել է 12.06.2017
205 «Եղեգնաձորի պահած. գործարան» ՍՊԸ 11.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.06.2017
206 «Ֆլայ Էքսպրես» ՍՊԸ 17.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/5
Բողոքը բավարարվել է 12.06.2017
207 «Տաթվան» ՍՊԸ 12.05.2017 06.06.2017 - - 06.06.2017
թիվ 32/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.06.2017
208 «Հինգ Աստղ» ՍՊԸ 17.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 16.06.2017
209 «Էյջար» ՍՊԸ 20.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/2
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
210 «Խաչունց Գրուպ» ՍՊԸ 12.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.06.2017
211 «Մեթր-Ստիլ» ՍՊԸ 03.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/4
Բողոքը մերժվել է 19.06.2017
212 «Սահակ և Դիանա» ՍՊԸ 25.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/5
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
213 «Հայկ Այվազյան» ՍՊԸ 20.05.2017 13.06.2017 - - 13.06.2017
թիվ 33/6
Բողոքը բավարարվել է 20.06.2017
214 «Ալֆա Գրուպ» ՍՊԸ 23.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/1
Բողոքը մերժվել է 22.06.2017
215 «Ֆիլ» ՍՊԸ 24.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/2
Բողոքը բավարարվել է 22.06.2017
216 «Բել Ար Դայմոնդ» ՍՊԸ 24.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/3
Բողոքը բավարարվել է 23.06.2017
217 «Սուրեն Աղաջանյան» ՍՊԸ 23.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/4
Բողոքը բավարարվել է 23.06.2017
218 «Նեկտարբոնուս» ՍՊԸ 23.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/5
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
219 «Տաթևիկ» ՍՊԸ 25.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/6
Բողոքը մերժվել է 26.06.2017
220 «Փիքոկ» ՍՊԸ 23.05.2017 20.06.2017 - - 20.06.2017
թիվ 34/7
Բողոքը բավարարվել է 03.07.2017
221 «Հացագործ Անդրանիկ» ՍՊԸ 24.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/1
Բողոքը մերժվել է 26.06.2017
222 Ա/Ձ Աննա Հարությունյան 24.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/2
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
223 Ա/Ձ Սոնա Սիմոնյան 24.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/3
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
224 Ա/Ձ Քրիստինե Դավթյան 24.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/4
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
225 Ա/Ձ Խաչիկ Մայիլյան 24.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/5
Բողոքը բավարարվել է 26.06.2017
226 «Քրոսռոդ» ՍՊԸ 25.05.2017 23.06.2017 - - 23.06.2017
թիվ 35/6
Բողոքը բավարարվել է 03.07.2017
227 «Ավիակոմպանիա Արմենիա» ՍՊԸ 25.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/1
Վարույթը կասեցվել է 29.06.2017
228 «Դավիթ երթուղային տաքսի» ՓԲԸ 30.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.06.2017
229 «Դիլիջանի ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 03.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/3
Բողոքը բավարարվել է 29.06.2017
230 «Արարատ սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ 15.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/4
Բողոքը բավարարվել է 29.06.2017
231 «Անի և Գառնի» ՍՊԸ 01.06.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/5
Բողոքը բավարարվել է 03.07.2017
232 «Նարդինո» ՍՊԸ 31.05.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/6
Բողոքը բավարարվել է 03.07.2017
233 Ա/Ձ Կարեն Մակարյան 01.06.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/7
Բողոքը բավարարվել է 10.07.2017
234 Վահագն Գեղամյան 01.06.2017 27.06.2017 - - 27.06.2017
թիվ 36/8
Բողոքը բավարարվել է 10.07.2017
235 «Լինդա Քեյք» ՍՊԸ 06.06.2017 04.07.2017 - - 04.07.2017 թիվ 37/1 Բողոքը մերժվել է 06.07.2017
236 «Սարգիս Կարոլինա» ՍՊԸ 05/06/2017 04/07/2017 - - 04/07/2017 թիվ 37/2 Բողոքը մերժվել է 06/07/2017
237 «Կորսան Կորվիամ Կոնստր.» ԲԸ հայաստանյան մասնաճյուղ 05/06/2017 04/07/2017 - - 04/07/2017 թիվ 37/3 Վարույթը կարճվել է 06/07/2017
238 «Պլազմա 99» ՍՊԸ 05/06/2017 04/07/2017 - - 04/07/2017 թիվ 37/4 Բողոքը բավարարվել է 10/07/2017
239 «Արգավանդի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ՓԲԸ 18/09/2017 04/07/2017 - - 04/07/2017 թիվ 37/5 Բողոքը մերժվել է 07/07/2017
240 «Նարեկ» ՍՊԸ 07/06/2017 07/07/2017 - - 07/07/2017 թիվ 38/1 Բողոքը բավարարվել է 11/07/2017
241 «Քիփ Որմ» ՍՊԸ 08/06/2017 07/07/2017 - - 07/07/2017 թիվ 38/2 Բողոքը բավարարվել է 14/07/2017
242 «Բար» ՍՊԸ 01/06/2017 07/072017 - - 07/07/2017 թիվ 38/4 Բողոքը բավարարվել է 14/07/2017
243 «Մաստեր Կարամել» ՍՊԸ 01/06/2017 07/07/2017 - - 07/07/2017 թիվ 38/5 Բողոքը բավարարվել է 04/07/2017
244 Վահան Բաղդասարյան 12/06/2017 11/07/2017 - - 11/07/2017 թիվ 39/1 Բողոքը մերժվել է 12/07/2017
245 «Մեգերյան Շին» ՓԲԸ 12/06/2017 11/07/2017 - - 11/07/2017 թիվ 39/2 Բողոքը մերժվել է 12/07/2017
246 «Լիգա» ՍՊԸ 12/06/2017 11/07/2017 - - 11/07/2017 թիվ 39/3 Բողոքը բավարարվել է 12/07/2017
247 Տիգրան մուրադյան 29/05/2017 11/07.2017 - - 11/07/2017 թիվ 39/4 Բողոքը մերժվել է 13/07/2017
248 Ա/Ձ Կամո Հարությունյան 12/06/2017 11/07/2017 - - 11/07/2017 թիվ 39/5 Վարույթը կասեցվել է 12/07/2017
249 «ՄԲՄ» ՍՊԸ 12/06/2017 11/07/2017 - - 11/07/2017 թիվ 39/6 Բողոքը բավարարվել է 12/07/2017
250 Ա/Ձ Վաղարշակ Խաչատրյան 13/06/2017 11/07/2017 - - 11/07/2017 թիվ 39/7 Բողոքը բավարարվել է 13/07/2017
251 «Սիկոնե» ՍՊԸ 23/05/2017 14/07/2017 - - 14/07/2017 թիվ 40/1 Բողոքը բավարարվել է 27/07/2017
252 Գեղամ Հովհաննիսյան 14/06/2017 14/07/2017 - - 14/07/2017 թիվ 40/2 Բողոքը բավարարվել է 28/07/2017
253 Ֆելիքս Խաչատրյան 01/06/2017 14/07/2017 - - 14/07/2017 թիվ 40/3 Բողոքը մերժվել է 17/07/2017
254 «Էլօ-Արս» ՍՊԸ 12/06/2017 14/07/2017 - - 14/07/2017 թիվ 40/4 Բողոքը բավարարվել է 18/07/2017
255 «Եվա և Սյուզի» ՍՊԸ 02/06/2017 14/07/2017 - - 14/07/2017 թիվ 40/5 Բողոքը բավարարվել է 19/07/2017
256 «Գյումրու շտապ բուժական օգնության կայան» ՓԲԸ 02/06/2017 14/07/2017 - - 14/07/2017 թիվ 40/6 Բողոքը մերժվել է 18/07/2017
257 «Նոր Նորք 22» համատիրություն 13/06/2017 18/07/2017 - - 18/07/2017 թիվ 41/1 Բողոքը մերժվել է 27/07/2017
258 «Մերկուրի» ԱԿ 19/06/2017 18/07/2017 - - 18/07/2017 թիվ 41/2 Բողոքը մերժվել է 19/07/2017
259 «Գեգամետ պլյուս» ՓԲԸ 19/06/2017 18/07/2017 - - 18/07/2017 թիվ 41/3 Բողոքը մերժվել է 19/07/2017
260 «Կաէռ քնսթրաքշն» ՍՊԸ 19/06/2017 18/07/2017 - - 18/07/2017 թիվ 41/4 Վարույթը կասեցվել է 19/07/2017
261 «Վայն Քոմերս Քոմփանի» ՍՊԸ 05/06/2017 18/07/2017 - - 18/07/2017 թիվ 41/5 Բողոքը մերժվել է 20/07/2017
262 «Մելիորացիա» ՓԲԸ 21/06/2017 18/07/2017 - - 18/07/2017 թիվ 41/6 Բողոքը մերժվել է 20/07/2017
263 Ա/Ձ Աիդա Գալոյան 20/06/2017 18/07/2017 - - 18/07/2017 թիվ 41/7 Բողոքը բավարարվել է 25/07/2017
264 «ՀՀ-ում Կալպատարու Փաուեր Թրանզմիշմ Լիմիթեդ» մասնաճյուղ 22/06/2017 21/07/2017 - - 21/07/2017 թիվ 42/1 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 24/07/2017
265 Ա/Ձ Դավիթ Գրիգորյան 22/06/2017 21/07/2017 - - 21/07/2017 թիվ 42/2 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 24/07/2017
266 «Էքսպորտ օյլ» ՍՊԸ 26/06/2017 21/07/2017 - - 21/07/2017 թիվ 42/3 Բողոքը մերժվել է 25/07/2017
267 «Շիրառ» ՍՊԸ 26/06/2017 21/07/2017 - - 21/07/2017 թիվ 42/4 Բողոքը մերժվել է 25/07/2017
268 «Սվետլանա Աթանեսյան» ՍՊԸ 26/06/2017 21/07/2017 - - 21/07/2017 թիվ 42/5 Բողոքը բավարարվել է 26/07/2017
269 Նոտար Արմեն Դավթյան 26/06/2017 21/07/2017 - - 21/07/2017 թիվ 42/6
Բողոքը բավարարվել է 27/07/2017
270 «Ալֆա Ֆուդ Սերվիս» ՍՊԸ 27/06/2017 25/07/2017 - - 25/07/2017 թիվ 43/1
Բողոքը մերժվել է 26/07/2017
271 Արամ Աթանեսյան 29/06/2017 25/07/2017 - - 25/07/2017 թիվ 43/2
Բողոքը մերժվել է 28/07/2017
272 «Նյու Սան» ՍՊԸ 14/06/2017 25/07/2017 - - 25/07/2017 թիվ 43/3
Բողոքը մերժվել է 28/07/2017
273 Էդմոնդ Ասիրյան 03/07/2017 25/07/2017 - - 25/07/2017 թիվ 43/4
Բողոքը բավարարվել է 31/07/2017
274 «Սվետա» ՍՊԸ 29/06/2017 25/07/2017 - - 25/07/2017 թիվ 43/5
Բողոքը բավարարվել է 01/07/2017
275 Սիրակ Թովմասյան 26/06/2017 25/07/2017 - - 25/07/2017 թիվ 43/6
Բողոքը բավարարվել է 31/07/2017
276 «Հակոբջանյանի և Գալստյանի ՀԷԿ» ՍՊԸ 07/06/2017 25/07/2017 - - 25/07/2017 թիվ 43/7
Բողոքը բավարարվել է 31/07/2017
277 «Էյջ Էյ Գլոբալ Ֆարմա» ՍՊԸ 06/07/2017 28/07/2017 - - 28/07/2017 թիվ 44/1
Բողոքը բավարարվել է 02/08/2017
278 Ա/Ձ Լիլիա Ղազարյան 12/07/2017 28/07/2017 - - 28/07/2017 թիվ 44/2
Բողոքը բավարարվել է 02/08/2017
279 Ա/Ձ Արմեն Թորոսյան 10/07/2017 28/07/2017 - - 28/07/2017 թիվ 44/3
Բողոքը բավարարվել է 02/08/2017
280 «Պոլի Արմ» ՍՊԸ 06/07/2017 28/07/2017 - - 28/07/2017 թիվ 44/4
Բողոքը մերժվել է 03/08/2017
281 «Պայաս» ՍՊԸ 21/06/2017 01/08/2017 - - 01/08/2017 թիվ 45/1
Բողոքը մերժվել է 02/08/2017
282 «Իզի Քառ» ՍՊԸ 07/07/2017 01/08/2017 - - 01/08/2017 թիվ 45/2
Բողոքը մերժվել է 03/08/2017
283 Ա/Ձ Արման Սահակյան 13/07/2017 01/08/2017 - - 01/08/2017 թիվ 45/3
Բողոքը բավարարվել է 07/08/2017
284 «Կրիկամոն» ՍՊԸ 17/07/2017 01/08/2017 - - 01/08/2017 թիվ 45/4
Բողոքը բավարարվել է 07/08/2017
285 Ա/Ձ Ջուլիետա Մուրադյան 13/07/2017 01/08/2017 - - 01/08/2017 թիվ 45/5
Բողոքը բավարարվել է 07/08/2017
286 Վանիկ Հովսեփյան 23/06/2017 04/08/2017 - - 04/08/2017 թիվ 46/1
Բողոքը մերժվել է 07/08/2017
287 «Պարադիգմա Արմենիա» ՓԲԸ 26/06/2017 04/08/2017 - - 04/08/2017 թիվ 46/2
Բողոքը բավարարվել է 21/08/2017
288 «Պարադոքս թրեյդ» ՍՊԸ 17/07/2017 04/08/2017 - - 04/08/2017 թիվ 46/3
Բողոքը բավարարվել է 10/08/2017
289 Արամ Ղազարյան 18/07/2017 04/08/2017 - - 04/08/2017 թիվ 46/4
Բողոքը բավարարվել է 14/08/2017
290 Արթուր Ղազարյան 18/07/2017 04/08/2017 - - 04/08/2017 թիվ 46/5
Բողոքը բավարարվել է 14/08/2017
291 «Գորիսի» ԶՏԿ 17/07/2017 04/08/2017 - - 04/08/2017 թիվ 46/6
Բողոքը բավարարվել է 14/08/2017
292 «Արտաշատի» ԶՏԿ 20/07/2017 04/08/2017 - - 04/08/2017 թիվ 46/7
Բողոքը մերժվել է 21/08/2017
293 Ասօյլ» ՍՊԸ 19/07/2017 04/08/2017 - - 04/08/2017 թիվ 46/8
Բողոքը բավարարվել է 21/08/2017
294 «Սասնա Ճրագ» ՍՊԸ 17/07/2017 04/08/2017 - - 04/08/2017 թիվ 46/9
Բողոքը մերժվել է 16/08/2017
295 «Երևանի սննդի կողմբինատ» ՍՊԸ 21/07/2017 08/08/2017 - - 08/08/2017 թիվ 47/1
Բողոքը մերժվել է 21/08/2017
296 «Սիմերոն Էնթերփրայզիս» ՍՊԸ 21/07/2017 08/08/2017 - - 08/08/2017 թիվ 47/2
Բողոքը բավարարվել է 21/08/2017
297 «Գևորգյան Գալրի» ՍՊԸ 20/07/2017 08/08/2017 - - 08/08/2017 թիվ 47/3
Բողոքը բավարարվել է 28/08/2017
298 Կառլոս Օրդոյան 20/07/2017 08/08/2017 - - 08/08/2017 թիվ 47/4
Բողոքը բավարարվել է 21/08/2017
299 «Էյջայտուր» ՍՊԸ 21/07/2017 08/08/2017 - - 08/08/2017 թիվ 47/5
Բողոքը բավարարվել է 21/08/2017
300 «Հով-Գրիգ շին» ՍՊԸ 21/07/2017 08/08/2017 - - 08/08/2017 թիվ 47/6
Բողոքը բավարարվել է 21/08/2017
301 Սարատովի թռչնակոմբինատ «Կուրնիկով» ՍՊԸ 21/07/2017 08/08/2017 - - 08/08/2017 թիվ 47/7
Բողոքը թողնվել է առանց քննության 21/08/2017
302 «Գալիտի Թրեյդ» ՍՊԸ 19/07/2017 08/08/2017 - - 08/08/2017 թիվ 47/8
Վարույթը կասեցվել է 18/08/2017
303 «Արթարս» ՍՊԸ 18/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/1
Բողոքը բավարարվել է 28/08/2017
304 «ԱԴԴ» ՍՊԸ 06/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/2
Բողոքը մերժվել է 21/08/2017
305 Գոռ Դանիելյան 26/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/3
Բողոքը մերժվել է 21/08/2017
306 «Բետպռո» ՍՊԸ 26/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/4
Վարույթը կասեցվել է 22/08/2017
307 «Հոմբեյս» ՍՊԸ 21/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/5
Բողոքը բավարարվել է 28/08/2017
308 «Դեղձանիկ» ՍՊԸ 13/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/6
Բողոքը մերժվել է 14/08/2017
309 «Կամ Ինշուրանս» ՍՊԸ 24/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/7
Բողոքը մերժվել է 22/08/2017
310 «Էկոպրոդուկտ» ՍՊԸ 26/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/8
Բողոքը բավարարվել է 23/08/2017
311 Հրանտ Պետրոսյան 24/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/9
Բողոքը մերժվել է 22/08/2017
312 Լուսյա Ափրոյան 06/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/10
Բողոքը մերժվել է 17/08/2017
313 «Կոտայք» ՋՕԸ 20/07/2017 11/08/2017 - - 11/08/2017 թիվ 48/11
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 16/08/2017
314 Արմեն Դավթյան  03/08/2017   01/09/2017  -  - 01/09/2017
թիվ 49/1
 Բողոքը մերժվել է  01/09/2017
315 «Վիմպերգ» ՍՊԸ   09/08/2017  01/09/2017  -  - 01/09/2017
թիվ 49/2
 Վարույթը կասեցվել է  08/09/2017
316  «Աթենք» ՍՊԸ  10/08/2017  01/09/2017
 
 -  - 01/09/2017
թիվ 49/3
 Բողոքը բավարարվել է  11/09/2017
317  «Վիմպերգ» ՍՊԸ 14/08/2017
 
 01/09/2017  -  - 01/09/2017
թիվ 49/4
 Բողոքը մերժվել է  11/09/2017
318  «Ֆորսաժ» ՍՊԸ  11/08/2017  01/09/2017  -  - 01/09/2017
թիվ 49/5
 Բողոքը բավարարվել է  11/09/2017
319  «Տեխնոլոգ Գրուպ» ՍՊԸ  10/08/2017  01/09/2017  -  - 01/09/2017
թիվ 49/6
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի  11/09/2017
320  «Ռիմկա Հաուզ» ՍՊԸ  02/08/2017  05/09/2017  -  - 05/09/2017
թիվ 50/1
 Բողոքը մերժվել է  12/09/2017
321  «Էկոմիքս» ՍՊԸ  31/07/2017  05/09/2017  -  - 05/09/2017
թիվ 50/2
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի  11/09/2017
322  Ա/Ձ Արման Դավթյան  28/07/2017  05/09/2017  -  - 05/09/2017
թիվ 50/3
 Բողոքը մերժվել է  11/09/2017
323  «Ֆիգարո» ՍՊԸ  31/07/2017  05/09/2017  -  - 05/09/2017
թիվ 50/4
 Բողոքը բավարարվել է  11/09/2017
324  «Ռեգիոն Ինվեստ» ՍՊԸ  01/08/2017  05/09/2017  -  - 05/09/2017
թիվ 50/5
 Բողոքը բավարարվել է  12/09/2017
325  Ա/Ձ Սոնա Դուրյան  03/08/2017  12/09/2017  -  - 12/09/2017
թիվ 51/1
 Վարույթը կասեցվել է  13/09/2017
326  «Արմտեքս Գրուպ» ՍՊԸ  25/07/2017  12/09/2017  -  - 12/09/2017
թիվ 51/2

 
 Վարույթը կասեցվել է  13/09/2017
327  Ա/Ձ Արման Կոստանյան  16/08/2017  12/09/2017  -  - 12/09/2017
թիվ 51/3
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի  13/09/2017
328  «ՎՎ Մետալ Թրեյդ» ՍՊԸ  16/08/2017  12/09/2017  -  - 12/09/2017
թիվ 51/4
 Բողոքը բավարարվել է  18/09/2017
329  «Ապագա Տուր» ՍՊԸ  23/08/2017  12/09/2017  -  - 12/09/2017
թիվ 51/5

 
 Բողոքը բավարարվել է  22/09/2017
330  Ա/Ձ Էդգար Մակարյան  23/08/2017  12/09/2017  -  - 12/09/2017
թիվ 51/6
 Բողոքը բավարարվել է  22/09/2017
331  Ամասիայի ԶՏԿ  25/08/2017  12/09/2017  -  - 12/09/2017
թիվ 51/7
 Բողոքը բավարարվել է  22/09/2017
332  «Լեսօնա» ՍՊԸ  31/08/2017  12/09/2017  -  - 12/09/2017
թիվ 51/8
 Բողոքը մերժվել է  14/09/2017
333  Ա/Ձ Արմեն Սահակյան  28/08/2017  19/09/2017  -  - 19/09/2017
թիվ 52/1
 Բողոքը բավարարվել է  22/09/2017
334  Ա/Ձ Արգամ Շահբազյան  28/08/2017  19/09/2017  -  - 19/09/2017
թիվ 52/2
 Բողոքը մերժվել է  26/09/2017
335  «Բեն.Ան» ՍՊԸ  28/08/2017  19/09/2017  -  - 19/09/2017
թիվ 52/3
 Բողոքը բավարարվել է  26/09/2017
336  ՀՀ Ոստիկանության Թումանյանի պահպան.բաժին  28/08/2017  19/09/2017  -  - 19/09/2017
թիվ 52/4
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի  26/09/2017
337 «Բոնա Ֆիդե» ՍՊԸ  21/08/2017  19/09/2017  -  - 19/09/2017
թիվ 52/5
 Բողոքը բավարարվել է
 04/10/2017
338 «Հոթել Ռելաքս» ՍՊԸ  07/09/2017  26/09/2017  -  - 26/09/2017
թիվ 53/1
 Բողոքը բավարարվել է 
 29/09/2017
339 Տիգրան Քարամյան  12/09/2017  26/09/2017  -  - 26/09/2017
թիվ 53/2
 Բողոքը բավարարվել է 
 29/09/2017
340 Ա/Ձ Արարատ Մարտիրոսյան  06/09/2017  26/09/2017  -  - 26/09/2017
թիվ 53/3
 Բողոքը բավարարվել է 
 05/10/2017
341 «Էլքոր Դիսթրիբյուշն» ՍՊԸ  05/09/2017  26/09/2017  -  - 26/09/2017
թիվ 53/4
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 
 04/10/2017
342 Ա/Ձ Հրանտ Դանիելյան  25/08/2017  26/09/2017  -  - 26/09/2017
թիվ 53/5
 Բողոքը մերժվել է 
 09/10/2017
343 Սարգիս Փափախչյան  13/09/2017  03/10/2017  -  - 03/10/2017
թիվ 54/1
 Բողոքը մերժվել է 
 05/10/2017
344 Ա/Ձ Ժիրայր Ավագյան  13/09/2017  03/10/2017  -  - 03/10/2017
թիվ 54/2
 Բողոքը մերժվել է 
 09/10/2017
345 «Ֆորսաժ Ավիա» ՍՊԸ  01/09/2017  03/10/2017  -  - 03/10/2017
թիվ 54/3
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 
 11/10/2017
346 «Նյու Ջեներեյշն Դիվելոփմենթ» ՓԲԸ  14/09/2017  03/10/2017  - - 03/10/2017
թիվ 54/4
 Բողոքը բավարարվել է 
 11/10/2017
347 «Արմգար Պրոդ» ՍՊԸ  13/09/2017  03/10/2017  -  - 03/10/2017
թիվ 54/5
 Բողոքը բավարարվել է 
 09/10/2017
348 Գնել Արշակյան  25/08/2017  03/10/2017  -  - 03/10/2017
թիվ 54/6
 Բողոքը բավարարվել է 
 09/10/2017
349 «Ալբերտ Տուր» ՍՊԸ  13/09/2017  03/10/2017  -  - 03/10/2017
թիվ 54/7
 Բողոքը մերժվել է 
 13/10/2017
350 «Գոլդ» ՍՊԸ  11/09/2017  10/10/2017  -  - 10/10/2017
թիվ 55/1
 Բողոքը մերժվել է 
 11/10/2017
351 «Գապէքս» ՍՊԸ  11/09/2017  10/10/2017  -  - 10/10/2017
թիվ 55/2
 Բողոքը բավարարվել է 
 11/10/2017
352 Էդվարդ Նալբանդյան  28/09/2017  10/10/2017  -  - 10/10/2017
թիվ 55/3
 Բողոքը մերժվել է 
 13/10/2017
353 Կարեն Տոնոյան  15/09/2017  10/10/2017  -  - 10/10/2017
թիվ 55/4
 Բողոքը մերժվել է 
 13/10/2017
354 «Այ Մարկետ» ՍՊԸ  13/09/2017  10/10/2017  -  - 10/10/2017
թիվ 55/5
 Բողոքը բավարարվել է 
 13/10/2017
355 Ա/Ձ Արսեն Վարդանյան  19/09/2017  10/10/2017  -  - 10/10/2017
թիվ 55/6
 Բողոքը բավարարվել է 
 17/10/2017
356 «Սասվին» ՍՊԸ  15/09/2017  13/10/2017  -  - 13/10/2017
թիվ 56/1
 Վարույթը կասեցվել է 
 13/10/2017
357 «Մարտա Սվիթ» ՍՊԸ  15/09/2017  13/10/2017  -  - 13/10/2017
թիվ 56/2
 Վարույթը կասեցվել է 
 13/10/2017
358 Ա/Ձ Վահե Հարությունյան  15/09/2017  13/10/2017  -  - 13/10/2017
թիվ 56/3
 Վարույթը կասեցվել է 
 13/10/2017
359 «Բրիլաս» ՍՊԸ  20/09/2017  17/10/2017  -  - 17/10/2017
թիվ 57/1
 Բողոքը մերժվել է
 19/10/2017
360 «Քարաբերդ» ՍՊԸ 26/10/2016  17/10/2017  -  - 17/10/2017
թիվ 57/
2
 Բողոքը մերժվել է
 19/10/2017
361 Ա/Ձ Մհեր Ազոյան 20/09/2017 17/10/2017  -  - 17/10/2017
թիվ 57/
3
 Բողոքը մերժվել է
 19/10/2017
362 «Ֆետիդա Ֆարմ» ՍՊԸ 23/09/2017 17/10/2017  -  - 17/10/2017
թիվ 57/
4
 Բողոքը մերժվել է
 19/10/2017
363 «Գեպոտանիք» ՍՊԸ 22/09/2017 17/10/2017  -  - 17/10/2017
թիվ 57/
5
 Բողոքը բավարարվել է
 23/10/2017
364 «Հաբ-Գագ-Շին» ՍՊԸ 22/09/2017 17/10/2017  - - 17/10/2017
թիվ 57/
6
 Բողոքը մերժվել է
 23/10/2017
365 «Ինտրաքոմ Հայաստան» ՍՊԸ 22/09/2017 17/10/2017 - - 17/10/2017 թիվ 57/7
Բողոքը բավարարվել է 23/10/2017
366 «Ֆորսաժ տուր» ՍՊԸ 13/09/2017 17/10/2017 - - 17/10/2017 թիվ 57/8
Բողոքը մերժվել է 25/10/2017
367
Ա/Ձ Մանվել Սարգսյան 25/09/2017  24/10/2017  -
-
24/10/2017 թիվ 58/1  Բողոքը մերժվել է 25/10/2017
368
Ա/Ձ Թամարա Շահինյան  25/09/2017  24/10/2017  -
-
24/10/2017 թիվ 58/2
Բողոքը մերժվել է 25/10/2017 
369  «ԱՐԵԳԱ» պահածոների գործարան» ՍՊԸ  27/09/2017  24/10/2017  -
-
24/10/2017
թիվ 58/3
 
Բողոքը մերժվել է   27/10/2017
370  Ա/Ձ Անահիտ Գազազյան  27/09/2017  24/10/2017 -
-
24/10/2017
թիվ 58/4
 
 Բողոքը բավարարվել է  31/10/2017
371  «Մետտա Գրուպ» ՍՊԸ  28/09/201  24/10/2017  -
-
24/10/2017
թիվ 58/5
Բողոքը բավարարվել է   31/10/2017
372  «Իսոլա» ՍՊԸ  27/09/2017  24/10/2017 -
-
24/10/2017
թիվ 58/6 
Բողոքը բավարարվել է   06/11/2017
373  «Բոնուս առևտրի կենտրոն» ՍՊԸ  22/09/2017  24/10/2017  -
-
24/10/2017
թիվ 58/7
Բողոքը բավարարվել է   01/11/2017
374   «Առգո Ֆարմ» ՍՊԸ 09/10/2017  31/10/2017  -
-
31/10/2017
թիվ 59/1
 
Բողոքը բավարարվել է  08/11/2017 
375  «Բիէսէմբի» ՍՊԸ  06/10/2017  31/10/2017  -
-
31/10/2017
թիվ 59/2
 
Բողոքը բավարարվել է  09/11/2017 
376   Ա/Ձ Էմիլ Վարդանյան 29/09/2017  31/10/2017  -
 - 31/10/2017
թիվ 59/3
 
 Բողոքը բավարարվել է 01/11/2017 
377  «Էլիտ 85» ՍՊԸ  06/10/2017  31/10/2017  -
-
31/10/2017
թիվ 59/4
 
 Բողոքը բավարարվել է  06/11/2017
378  «Բիէսբի» ՍՊԸ  30/08/2017  31/10/2017  -
-
31/10/2017
թիվ 59/5
Վարույթը կասեցվել է  02/11/2017
379  «Մեթալ Սթոուն» ՍՊԸ  06/10/2017  07/11/2017  -
-
07/11/2017
թիվ 60/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  07/11/2017
380
«Դաերս» ՍՊԸ  09/10/2017  07/11/2017  -
 - 07/11/2017
թիվ 60/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 08/11/2017 
381  «Արմէկ Թրեյդինգ» ՍՊԸ  28/09/2017  07/11/2017  -
 - 07/11/2017
թիվ 60/3
 
 Բողոքը մերժվել է 09/11/2017 
382  «Էյչ-Քոն» ՍՊԸ  14/10/2017  07/11/2017  -
-
07/11/2017
թիվ 60/4 
Բողոքը բավարարվել է  10/11/2017 
383  «Անասնաբուժաս. և բուսասան. Ծառ. կենտրոն» ՊՈԱԿ  12/10/2017 07/11/2017 -
-
07/11/2017
թիվ 60/5
Բողոքը բավարարվել է   13/11/2017
384  «Ռուբիկ և Իշխան» ՍՊԸ  13/10/2017 07/11/2017  -
 - 07/11/2017
թիվ 60/6
 
Բողոքը բավարարվել է   13/11/2017
385  «Հինգ Աստղ» ՍՊԸ  16/10/2017  07/11/2017  -
 - 07/11/2017
թիվ 60/7
 
Բողոքը բավարարվել է  10/11/2017 
386
«Բի Լայն» ՍՊԸ 27/09/2017  07/11/2017 -
-
07/11/2017 թիվ 60/8  Բողոքը բավարարվել է 20/11/2017 
387
«Նարեկ-Զ» ՍՊԸ 18/10/2017  14/11/2017  -
-
14/11/2017
թիվ 61/1
Բողոքը բավարարվել է  04/12/2017 
388 «Սարմետ» ՍՊԸ  21/10/2017  14/11/2017  -
- 14/11/2017
թիվ 61/2 
Բողոքը բավարարվել է 20/11/2017
389
Ա/Ձ Էմմա Մելքումյան  19/10/2017  14/11/2017  -
-
14/11/2017
թիվ 61/3
 
Բողոքը բավարարվել է  20/11/2017 
390
«Գուդգազ» ՍՊԸ  23/10/2017  14/11/2017  -
-
14/11/2017
թիվ 61/4
Բողոքը բավարարվել է  21/11/2017 
391
«Տիր-Նար» ՍՊԸ  20/10/2017  14/11/2017  -
-
14/11/2017
թիվ 61/5 
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  20/11/2017 
392
Ա/Ձ Յանա Սուքոյան  23/10/2017  21/11/2017  -
-
21/11/2017
թիվ 62/1
 
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  23/11/2017 
393
Ա/Ձ Ռաիսա Սուքոյան  23/10/2017  21/11/2017  -
-
21/11/2017
թիվ 62/2 
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  23/11/2017
394
«Մաթևոսյան Անդ Սան» ՍՊԸ  25/10/2017  21/11/2017  -
-
21/11/2017
թիվ 62/3 
Բողոքը մերժվել է 23/11/2017 
395
«Եմեկսավտո» ՍՊԸ  26/10/2017  21/11/2017  -
- 21/11/2017
թիվ 62/4 
Բողոքը մերժվել է  24/11/2017 
396
«Էսէնդ» ՍՊԸ  25/10/2017  21/11/2017 -
-
21/11/2017
թիվ 62/5
 
Բողոքը բավարարվել է   27/11/2017
397
«Սի Էֆ Էֆ սերվիսիս» ՓԲԸ  27/10/2017  21/11/2017  -
- 21/11/2017
թիվ 62/6
Բողոքը բավարարվել է  27/11/2017 
398
«Սպորտ Տուր» ՍՊԸ  11/10/2017  21/11/2017  -
-
21/11/2017
թիվ 62/7 
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  27/11/2017 
399
«Վեդի Պլաստ» ՍՊԸ  13/10/2017  21/11/2017  -
-
21/11/2017
թիվ 62/8 
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  04/12/2017 
400
«Ռեդ Գրուպ» ՍՊԸ  30/10/2017  28/11/2017  -
-
28/11/2017
թիվ 63/1 
Բողոքը մերժվել է  29/11/2017 
401
Ա/Ձ Վարդուհի Համբարյան  30/10/2017  28/11/2017   -  - 28/11/2017
թիվ 63/2 
Բողոքը մերժվել է  29/11/2017 
402
«Յելլ էքտրիմ պարկ» ՍՊԸ  31/10/2017  28/11/2017  -
-
28/11/2017
թիվ 63/3 
Բողոքը մերժվել է  29/11/2017 
403
«Էլիտ Դելյուքս» ՍՊԸ  31/10/2017  28/11/2017  -
-
28/11/2017
թիվ 63/4 
Բողոքը բավարարվել է  07/12/2017 
404
Ա/Ձ Արմեն Ղազազյան  30/10/2017  28/11/2017  -
-
28/11/2017
թիվ 63/5 
Բողոքը բավարարվել է  04/12/2017 
405
«Էլթիէքս Քրիդենս Արմենիա» ՍՊԸ  09/11/2017  28/11/2017  -
-
28/11/2017
թիվ 63/6
 
Բողոքը բավարարվել է  08/12/2017 
406
Ա/Ձ Հակոբ Ամիրխանյան  06/11/2017  05/12/2017  -
- 05/12/2017
թիվ 64/1
Բողոքը մերժվել է  06/12/2017
407
«Վերիտաս» ՍՊԸ  13/11/2017   05/12/2017 -
-
05/12/2017
թիվ 64/2
Բողոքը բավարարվել է  08/12/2017
408
«Արա-Արաքս գրուպ» ՍՊԸ  14/11/2017  05/12/2017  -
-
05/12/2017
թիվ 64/3
 
Բողոքը բավարարվել է  12/12/2017 
409
Ա/Ձ Ելենա Շկաբարնյա  15/11/2017  05/12/2017  -
-
05/12/2017
թիվ 64/4
Բողոքը բավարարվել է  20/12/2017 
410
«Արկադի Խաչատրյան» ՍՊԸ  09/11/2017  08/12/2017  -
-
08/12/2017
թիվ 65/1 
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  11/12/2017 
411
«Սֆերա» ՍՊԸ  23/10/2017  08/12/2017  -
-
08/12/2017
թիվ 65/2
 
Բողոքը բավարարվել է 11/12/2017
412
«Բրաբիոն ֆլորա սերվիս» ՍՊԸ  17/11/2017  12/12/2017  -
-
12/12/2017
թիվ 66/1 
Վարույթը կարճվել է  18/12/2017
413
«Հանեշ գրուպ» ՍՊԸ  17/11/2017  12/12/2017  -
-
12/12/2017
թիվ 66/2 
Բողոքը մերժվել է  18/12/2017
414
«Կեչառիս հոթել» ՍՊԸ  01/11/2017  12/12/2017 -
-
12/12/2017
թիվ 66/3 
Բողոքը մերժվել է  15/12/2017 
415
«Սպիտակ լավանդա» ՍՊԸ  17/11/2017  12/12/2017 -
-
12/12/2017
թիվ 66/4 
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  15/12/2017 
416
«Կարկոմավտո» ՍՊԸ  17/11/2017  12/12/2017  -
-
12/12/2017
թիվ 66/5 
Բողոքը բավարարվել է  15/12/2017 
417
ՀՀ Լոռու մարզպետ  17/11/2017  12/12/2017  -
-
12/12/2017
թիվ 66/6 
Բողոքը բավարարվել է  27/12/2017 
418
«Արմենբրոկ» ԲԲԸ  20/11/2017  12/12/2017  -
-
12/12/2017
թիվ 66/7 
Բողոքը բավարարվել է  19/12/2017 
419
«Հանուկ» ՍՊԸ  21/11/2017  12/12/2017  -
-
12/12/2017
թիվ 66/8
 
Բողոքը բավարարվել է  21/12/2017 
420
«Կրասկի Սեյսի» ՍՊԸ  21/11/2017  12/12/2017  -
-
12/12/2017
թիվ 66/9 
Բողոքը մերժվել է  20/12/2017 
421
«Կասկադ շոկոլատերիա» ՍՊԸ  26/10/2017  19/12/2017  -
-
19/12/2017
թիվ 67/1
 
Բողոքը մերժվել է  21/12/2017 
422
Վաղարշ Բադալյան  23/11/2017  19/12/2017  -
-
19/12/2017
թիվ 67/2 
Բողոքը մերժվել է  22/12/2017
423
Սերոբ Հանյան  20/11/2017  19/12/2017  -
-
19/12/2017
թիվ 67/3 
Բողոքը բավարարվել է  25/12/2017 
424
«Ատրիա» ՍՊԸ  22/11/2017  19/12/2017  -
-
19/12/2017
թիվ 67/4
 
Բողոքը բավարարվել է  25/12/2017 
425
«Էլի Էյ Էմ» ՍՊԸ  13/11/2017  19/12/2017  -
-
19/12/2017
թիվ 67/5 
Բողոքը մերժվել է  25/12/2017 
426
«Մարտիրոսյան Մարկետ» ՍՊԸ  23/11/2017  22/12/2017  -
-
22/12/2017
թիվ 68/1 
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  25/12/2017 
427
«Հելթի Ֆառմ» ՍՊԸ  27/11/2017  22/12/2017  -
-
22/12/2017
թիվ 68/2 
 Բողոքը բավարարվել է մասնակի 26/12/2017 
428
Ա/Ձ Գարիկ Սահակյան  16/11/2017  22/12/2017  -
-
22/12/2017
թիվ 68/3 
Բողոքը բավարարվել է  26/12/2017 
429
«Գրանդ Բլեք Ստոն» ՍՊԸ  28/11/2017  22/12/2017  -
-
22/12/2017
թիվ 68/4

Բողոքը մերժվել է  28/12/2017 
430
«Վանդաժի» ՍՊԸ  27/11/2017  22/12/2017  -
-
22/12/2017
թիվ 68/5 
Բողոքը բավարարվել է  28/12/2017 
431
«Երմեդ» ՍՊԸ  22/11/2017  22/12/2017  -
-
22/12/2017
թիվ 68/6
 
Բողոքը մերժվել է 28/12/2017 
432
«Ապագա Տուր» ՍՊԸ  22/11/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/1
 
Բողոքը մերժվել է  08/01/2018 
433
«Վիմպերգ» ՍՊԸ  22/11/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/2
Բողոքը բավարարվել է  28/12/2017 
434
«Դիլիջան Ազգային պարկ» ՊՈԱԿ  08/12/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/3 
Բողոքը մերժվել է  08/01/2018 
435
«ՎԱՍ ԳԱԶ» ՍՊԸ  04/12/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/4
 
Բողոքը բավարարվել է  08/01/2018 
436
Քաղաքացի Թերեզա Առաքելյան  01/12/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/5 
Բողոքը բավարարվել է  08/01/2018 
437
«Էլքոր Դիսթրիբյուշն» ՍՊԸ  08/12/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/6
 
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  08/01/2018 
438
«Էքստերիեր Գրուպ» ՍՊԸ  08/12/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/7 
Բողոքը մերժվել է  08/01/2018 
439
Ա/Ձ Լաուրա Միրզախանյան  08/12/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/8 
 Բողոքը մերժվել է 08/01/2018 
440
«Սիսիանի Ճանշին» ՍՊԸ  04/12/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/9 
Բողոքը մերժվել է  08/01/2018 
441
«Ասպուրակ» ՍՊԸ  24/11/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/10
 
Բողոքը բավարարվել է  09/01/2018 
442
«ՄԳՄ Անդրգրաունդ» ՍՊԸ  06/11/2017  26/12/2017  -
-
26/12/2017
թիվ 69/11 
Բողոքը բավարարվել է  09/01/2018