2016թ
N
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ /ԳՀ/
ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ
ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ
ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱ-ՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹ-
ՅՈՒՆԸ
ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
1 «Նուշ» ՍՊԸ 17.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/1
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2016
2 Քաղաքացի Սիլվա Սարգսյան 15.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/2
Բողոքը բավարարվել է 19.01.2016
3 Ա/Ձ Նուբար Բաղդո 15.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ1/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 19.01.2016
4 Ա/Ձ Կարապետ Թոսունյան 21.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/4
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2016
5 «Արևիկ Կատինյան» ՍՊԸ 17.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/5
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2016
6 Ա/Ձ Նաիրա Նազարեթյան 14.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/6
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2016
7 Ա/Ձ Բեգլար Իգնատյան 22.12.2015 19.01.2016 - - 19.01.2016
թիվ 2/1
Բողոքը մերժվել է 21.01.2016
8 Ա/Ձ Բիզանթ Քեթենճյան 23.12.2015 19.01.2016 - - 19.01.2016
թիվ 2/2
Բողոքը բավարարվել է 25.01.2016
9 Ա/Ձ Գևորգ Սարգսյան 23.12.2015 19.01.2016 - - 19.01.2016
թիվ 2/3
Բողոքը բավարարվել է 25.01.2016
10 Քաղաքացի Էդուարդ Արսենյան 23.12.2015 19.01.2016 - - 19.01.2016
թիվ 2/4
Բողոքը բավարարվել է 25.01.2016
11 «ՕՉՈԱ» ՍՊԸ 02.12.2015 19.01.2016 - - 19.01.2016
թիվ 2/5
Բողոքը մերժվել է 25.01.2016
12 Ա/Ձ Մարտունիկ Ալեքսանյան 21.12.2015 19.01.2016 - - 19.01.2016
թիվ 2/6
Բողոքը բավարարվել է 27.01.2016
13 Ա/Ձ Սիրվարդ Խաչերյան 25.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/1
Բողոքը մերժվել է 03.02.2016
14 «Հայրիկ» ԱԿ 23.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/2
Բողոքը մերժվել է 03.02.2016
15 «Թի ընդ Ջի գրուպ» ՍՊԸ 23.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/3
Բողոքը բավարարվել է 03.02.2016
16 Ա/Ձ Ներսես Ներսիսյան 22.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/4
Բողոքը մերժվել է 03.02.2016
17 «Սէմուար» ՍՊԸ 24.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/5
Բողոքը բավարարվել է 03.02.2016
18 Ա/Ձ Մարիետտա Հովհաննիսյան 15.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/6
Բողոքը բավարարվել է 03.02.2016
19 Ա/Ձ Գեղեցիկ Գրիգորյան 19.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/7
Բողոքը մերժվել է 03.02.2016
20 Ա/Ձ Նարինե Հովհաննիսյան 15.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/8
Բողոքը մերժվել է 03.02.2016
21 Ռոզա Ալոյան 25.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/9
Բողոքը բավարարվել է 03.02.2016
22 «Մեդպրոգրես» ՍՊԸ 25.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/10
Բողոքը բավարարվել է 05.02.2016
23 Արտակ Թովմասյան 18.12.2015 26.01.2016 - - 26.01.2016
թիվ 3/11
Բողոքը բավարարվել է 05.02.2016
24 «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ 25.12.2015 02.02.2016 - - 02.02.2016
թիվ 4/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 08.02.2016
25 «Հեսսար» ՍՊԸ 30.12.2015 02.02.2016 - - 02.02.2016
թիվ 4/2
Բողոքը բավարարվել է 08.02.2016
26 Հովհաննես Մելքումյան 29.12.2015 02.02.2016 - - 02.02.2016
թիվ 4/3
Բողոքը բավարարվել է 08.02.2016
27 Ա/Ձ Արտաշես Հովհաննիսյան 28.12.2015 02.02.2016 - - 02.02.2016
թիվ 4/4
Բողոքը բավարարվել է 11.02.2016
28 «Վարգոս» ԲԲԸ 29.12.2015 02.02.2016 - - 02.02.2016
թիվ 4/5
Բողոքը մերժվել է 10.02.2016
29 «Եվրոպա» ՍՊԸ 29.12.2016 09.02.2016 - - 09.02.2016
թիվ 5/1
Բողոքը մերժվել է 11.02.2016
30 Ա/Ձ Սամսոն Հակոբյան 12.01.2016 09.02.2016 - - 09.02.2016
թիվ 5/2
Բողոքը բավարարվել է 19.02.2016
31 Ա/Ձ Արա Սահակյան 11.01.2016 09.02.2016 - - 09.02.2016
թիվ 5/3
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2016
32 Ա/Ձ Սուսաննա Պռազյան 11.01.2016 09.02.2016 - - 09.02.2016
թիվ 5/4
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2016
33 Ա/Ձ Անի Հովհաննիսյան 11.01.2016 09.02.2016 - - 09.02.2016
թիվ 5/5
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2016
34 «Կարեքս» ՍՊԸ 11.01.2016 09.02.2016 - - 09.02.2016
թիվ 5/6
Բողոքը բավարարվել է 19.02.2016
35 Կարեն Սեդրակյան 08.01.2016 09.02.2016 - - 09.02.2016
թիվ 5/7
Բողոքը բավարարվել է 19.02.2016
36 Ա/Ձ Ռոմեն Ահարոնյան 08.01.2016 09.02.2016 - - 09.02.2016
թիվ 5/8
Բողոքը բավարարվել է 22.02.2016
37 Ռազմիկ Դավթյան 29.12.2016 09.02.2016 - - 09.02.2016
թիվ 5/9
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 22.02.2016
38 «Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ 08.01.2016 16.02.2016 - - 16.02.2016
թիվ 6/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 23.02.2016
39 «Անեսա» ՍՊԸ 18.01.2016 16.02.2016 - - 16.02.2016
թիվ 6/2
Բողոքը մերժվել է 22.02.2016
40 «Մարտին Սթար» ՍՊԸ 08.01.2016 16.02.2016 - - 16.02.2016
թիվ 6/3
Բողոքը մերժվել է 22.02.2016
41 Սամվել Ասլանյան 15.01.2016 16.02.2016 - - 16.02.2016
թիվ 6/4
Բողոքը մերժվել է 22.02.2016
42 «Լազերքոփի» ՍՊԸ 13.01.2016 16.02.2016 - - 16.02.2016
թիվ 6/5
Բողոքը բավարարվել է 24.02.2016
43 Ա/Ձ Արամ Անթանյան 15.01.2016 16.02.2016 - - 16.02.2016
թիվ 6/6
Բողոքը բավարարվել է 24.02.2016
44 Մելանյա Մանուկյան 14.01.2016 16.02.2016 - - 16.02.2016
թիվ 6/7
Բողոքը բավարարվել է 24.02.2016
45 Ա/Ձ Իսահակ Աբրահամյան 14.01.2016 16.02.2016 - - 16.02.2016
թիվ 6/8
Բողոքը բավարարվել է 24.02.2016
46 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 29.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/1
Բողոքը մերժվել է 26.02.2016
47 «Աստղաձոր» ՍՊԸ 11.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/2
Բողոքը բավարարվել է 25.02.2016
48 «Վահե Գևորգյան» ՍՊԸ 11.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 25.02.2016
49 Ա/Ձ Պողոս Համբարձումյան 22.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/4
Բողոքը մերժվել է 26.02.2016
50 Ա/Ձ Արթուր Հակոբյան 19.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/5
Բողոքը բավարարվել է 26.02.2016
51 Ա/Ձ Գագիկ Մուրադյան 21.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/6
Բողոքը մերժվել է 26.02.2016
52 «Լիլիթ և եղբայրներ» ՍՊԸ 19.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/7
Բողոքը մերժվել է 29.02.2016
53 «Շատխա Ծռեր» ՍՊԸ 22.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/8
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.02.2016
54 «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 18.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/9
Բողոքը մերժվել է 02.03.2016
55 «Տրանսգազշին» ՍՊԸ 20.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/10
Բողոքը բավարարվել է 02.03.2016
56 «Ունիվերսալ-1» ԱԿ 15.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/11
Բողոքը բավարարվել է 02.03.2016
57 Յուրիկ Շահինյան 08.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/12
Բողոքը բավարարվել է 02.03.2016
58 «Սվետլանա» ՍՊԸ 15.01.2016 23.02.2016 - - 23.02.2016
թիվ 7/13
Բողոքը բավարարվել է 02.03.2016
59 «Հայասի Գրուպ» ՍՊԸ 29.02.2016 01.03.2016 - - 01.03.2016
թիվ 8/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 03.03.2016
60 Լուսինե Ղասաբօղլյան 02.02.2016 01.03.2016 - - 01.03.2016
թիվ 8/2
Բողոքը բավարարվել է 09.03.2016
61 «Աշտարակ» ՋԸ 26.01.2016 01.03.2016 - - 01.03.2016
թիվ 8/3
Բողոքը մերժվել է 09.03.2016
62 «Հակահամաճարակային արշավախումբ»ՍՊԸ 29.01.2016 01.03.2016 - - 01.03.2016
թիվ 8/4
Բողոքը բավարարվել է 09.03.2016
63 «Ա.Գոգինյան» ՍՊԸ 30.01.2016 01.03.2016 - - 01.03.2016
թիվ 8/5
Բողոքը մերժվել է 09.03.2016
64 Ա/Ձ Արմեն Մխիթարյան 26.01.2016 01.03.2016 - - 01.03.2016
թիվ 8/6
Բողոքը բավարարվել է 09.03.2016
65 «Հովակ և որդիներ» ՍՊԸ 26.01.2016 01.03.2016 - - 01.03.2016
թիվ 8/7
Բողոքը մերժվել է 09.03.2016
66 Ա/Ձ Մելա Պետրոսյան 27.01.2016 01.03.2016 - - 01.03.2016
թիվ 8/8
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2016
67 «Ջի-Էյ Դավթյաններ» ՍՊԸ 03.02.2016 01.03.2016 - - 01.03.2016
թիվ 8/9
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2016
68 «Լևոն» ՍՊԸ 03.02.2016 09.03.2016 - - 09.03.2016
թիվ 9/1
Բողոքը մերժվել է 14.03.2016
69 «Տրանսլայն» ՍՊԸ 05.02.2016 09.03.2016 - - 09.03.2016
թիվ 9/2
Բողոքը մերժվել է 14.03.2016
70 Ա/Ձ Գոռ Գալստյան 09.02.2016 09.03.2016 - - 09.03.2016
թիվ 9/3
Բողոքը մերժվել է 14.03.2016
71 Փաստաբան Ալբերտ Կանդալյան 09.02.2016 09.03.2016 - - 09.03.2016
թիվ 9/4
Բողոքը մերժվել է 14.03.2016
72 Ա/Ձ Արա Ղուկասյան 04.02.2016 09.03.2016 - - 09.03.2016
թիվ 9/5
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2016
73 Քաղաքացի Անուշ Նիկոլայան 10.02.2016 09.03.2016 - - 09.03.2016
թիվ 9/6
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2016
74 Ա/Ձ Արշակ Կիրակոսյան 03.02.2016 09.03.2016 - - 09.03.2016
թիվ 9/7
Բողոքը բավարարվել է 15.03.2016
75 «Դավթյան հայր և որդիներ» ՍՊԸ 04.02.2016 09.03.2016 - - 09.03.2016
թիվ 9/8
Բողոքը բավարարվել է 14.03.2016
76 «Տրիադա» ՍՊԸ 03.02.2016 09.03.2016 - - 09.03.2016
թիվ 9/9
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 15.03.2016
77 Ա/Ձ Յուրի Ճաղարյան 10.02.2016 15.03.2016 - - 15.03.2016
թիվ 10/1
Բողոքը մերժվել է 17.03.2016
78 Ա/Ձ Արտավազդ Երեմյան 16.02.2016 15.03.2016 - - 15.03.2016
թիվ 10/2
Բողոքը մերժվել է 17.03.2016
79 «Ապարանի բժշ. կենտրոն» ՓԲԸ 16.02.2016 15.03.2016 - - 15.03.2016
թիվ 10/3
Բողոքը մերժվել է 17.03.2016
80 Ա/Ձ Էլիզա Թոսունյան 12.02.2016 15.03.2016 - - 15.03.2016
թիվ 10/4
Բողոքը բավարարվել է 17.03.2016
81 «Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲԸ 19.02.2016 15.03.2016 - - 15.03.2016
թիվ 10/5
Բողոքը մերժվել է 22.03.2016
82 «Վանաձորի զբաղ. կենտրոն» ՊՈԱԿ 18.02.2016 15.03.2016 - - 15.03.2016
թիվ 10/6
Բողոքը մերժվել է 22.03.2016
83 Քաղաքացի Արթուր Մարդոյան 22.02.2016 15.03.2016 - - 15.03.2016
թիվ 10/7
Բողոքը բավարարվել է 22.03.2016
84 «Պալիտրա Արտ» ՍՊԸ 22.02.2016 15.03.2016 - - 15.03.2016
թիվ 10/8
Բողոքը մերժվել է 22.03.2016
85 «Մարգարիտա» ՍՊԸ 17.02.2016 15.03.2016 - - 15.03.2016
թիվ 10/9
Բողոքը բավարարվել է 22.03.2016
86 Սոս Մանուչարյան 02.03.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/1
Բողոքը բավարարվել է 23.03.2016
87 Ա/Ձ Ռազմիկ Մինասյան 22.02.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/2
Բողոքը մերժվել է 23.03.2016
88 Ա/Ձ Ռուբեն Խաչիկյան 19.02.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/3
Բողոքը բավարարվել է 29.03.2016
89 «Փոստ Պրինտ» ՍՊԸ 26.02.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/4
Բողոքը մերժվել է 29.03.2016
90 Ա/Ձ Աբրահամ Մեղրիկյան 26.02.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/5
Բողոքը բավարարվել է 29.03.2016
91 Ա/Ձ Աննա Վարդանյան 24.02.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/6
Բողոքը մերժվել է 29.03.2016
92 քաղաքացի Ալվարդ Գաբրիելյան 23.02.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/7
Բողոքը բավարարվել է 29.03.2016
93 քաղաքացի Սվետլանա Գրիգորյան 23.02.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/8
Բողոքը բավարարվել է 29.03.2016
94 «Անսուր Ինվեստ» ՍՊԸ 24.02.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/9
Բողոքը մերժվել է 29.03.2016
95 «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 23.02.2016 22.03.2016 - - 22.03.2016
թիվ 11/10
Բողոքը բավարարվել է 29.03.2016
96 Ա/Ձ Վարդան Ուզունյան 01.03.2016 29.03.2016 - - 29.03.2016
թիվ 12/1
Բողոքը մերժվել է 31.03.2016
97 Ա/Ձ Գալուստ Մարտիրոսյան 26.02.2016 29.03.2016 - - 29.03.2016
թիվ 12/2
Բողոքը բավարարվել է 04.04.2016
98 Ալվարդ Խաչատրյան 29.02.2016 29.03.2016 - - 29.03.2016
թիվ 12/3
Բողոքը բավարարվել է 04.04.2016
99 Արման Առաքելյան 01.03.2016 29.03.2016 - - 29.03.2016
թիվ 12/4
Բողոքը բավարարվել է 07.04.2016
100 «Արտաշատ» ՋՕԸ 01.03.2016 29.03.2016 - - 29.03.2016
թիվ 12/5
Բողոքը բավարարվել է 12.04.2016
101 «Արմենիա հյուրաց. համալիր» ՓԲԸ 02.03.2016 29.03.2016 - - 29.03.2016
թիվ 12/6
Բողոքը բավարարվել է 12.04.2016
102 Գէորգ Օգնայեան 11.03.2016 08.04.2016 - - 08.04.2016
թիվ 1/1
Բողոքը բավարարվել է 12.04.2016
103 Ա/Ձ Ավագ Սամվելյան 17.03.2016 08.04.2016 - - 08.04.2016
թիվ 1/2
Բողոքը բավարարվել է 12.04.2016
104 Ա/Ձ Արմեն Աղաջանյան 11.03.2016 08.04.2016 - - 08.04.2016
թիվ 1/3
Բողոքը բավարարվել է 14.04.2016
105 «Շամիրամ» ՋՕԸ 26.03.2016 08.04.2016 - - 08.04.2016
թիվ 1/4
Բողոքը բավարարվել է 14.04.2016
106 Ա/Ձ Տիգրան Այվազյան 01.03.2016 12.04.2016 - - 12.04.2016
թիվ 2/1
Բողոքը բավարարվել է 14.04.2016
107 «Բեկկարիա» ՍՊԸ 15.03.2016 12.04.2016 - - 12.04.2016
թիվ 2/2
Բողոքը բավարարվել է 14.04.2016
108 Ա/Ձ Լուսինե Մանուկյան 03.03.2016 12.04.2016 - - 12.04.2016
թիվ 2/3
Բողոքը մերժվել է 14.04.2016
109 Ա/Ձ Էդուարդ Հովհաննիսյան 04.03.2016 12.04.2016 - - 12.04.2016
թիվ 2/4
Բողոքը բավարարվել է 14.04.2016
110 «Պալիտրա Արտ» ՍՊԸ 09.03.2016 12.04.2016 - - 12.04.2016
թիվ 2/5
Բողոքը բավարարվել է 18.04.2016
111 Քաղաքացի Գառնիկ Սողոյան 03.03.2016 12.04.2016 - - 12.04.2016
թիվ 2/6
Բողոքը բավարարվել է 18.04.2016
112 Քաղաքացի Սիմոն Մելքոնյան 11.03.2016 18.04.2016 - - 18.04.2016
թիվ 3/1
Բողոքը բավարարվել է 21.04.2016
113 «Թրի Միրմեյդ Բիչ» ՍՊԸ 16.03.2016 18.04.2016 - - 18.04.2016
թիվ 3/2
Բողոքը բավարարվել է 21.04.2016
114 «Կարմիս» ՍՊԸ 18.03.2016 18.04.2016 - - 18.04.2016
թիվ 3/3
Բողոքը մերժվել է 21.04.2016
115 «Ամբերդ 1» ՍՊԸ 18.03.2016 18.04.2016 - - 18.04.2016
թիվ 3/4
Բողոքը մերժվել է 21.04.2016
116 «Ալֆա» ՍՊԸ 18.03.2016 18.04.2016 - - 18.04.2016
թիվ 3/5
Բողոքը բավարարվել է 26.04.2016
117 «Մելիորացիա» ՓԲԸ 14.03.2016 18.04.2016 - - 18.04.2016
թիվ 3/6
Բողոքը բավարարվել է մասամբ 26.04.2016
118 «Հովմարիմիք» ՍՊԸ 14.03.2016 18.04.2016 - - 18.04.2016
թիվ 3/7
Բողոքը բավարարվել է մասամբ 26.04.2016
119 Ա/Ձ Գոհարիկ Եղոյան 21.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/1
Բողոքը բավարարվել է 21.04.2016
120 Քաղաքացի Վլադիմիր Թաթուլով 10.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/2
Բողոքը մերժվել է 21.04.2016
121 Ա/Ձ Արսեն Ստեփանյան 10.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/3
Բողոքը մերժվել է 25.04.2016
122 «Ալեն-Էլեն» ՍՊԸ 17.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/4
Բողոքը մերժվել է 25.04.2016
123 Ա/Ձ Լուսինե Գուլասարյան 16.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/5
Բողոքը մերժվել է 25.04.2016
124 Ա/Ձ Արտակ Ավետիսյան 21.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/6
Վարույթը կասեցվել է 25.04.2016
125 Ա/Ձ Գրիգոր Այվազյան 21.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/7
Բողոքը մերժվել է 25.04.2016
126 Հարութ Հարությունյան 21.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/8
Բողոքը բավարարվել է 28.04.2016
127 Վահագն Մելոյան 18.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/9
Բողոքը բավարարվել է 28.04.2016
128 «Ավեստա» ՍՊԸ 21.03.2016 19.04.2016 - - 19.04.2016
թիվ 4/10
Բողոքը մերժվել է 29.04.2016
129 Ա/Ձ Բագրատ Մարության 29.03.2016 26.04.2016 - - 26.04.2016
թիվ 5/1
Բողոքը մերժվել է 29.04.2016
130 «Ագրիմատկո Արմենիա» ՍՊԸ 30.03.2016 26.04.2016 - - 26.04.2016
թիվ 5/2
Բողոքը մերժվել է 02.05.2016
131 Ա/Ձ Իրինա Կոչոյան 01.04.2016 26.04.2016 - - 26.04.2016
թիվ 5/3
Բողոքը մերժվել է 02.05.2016
132 «Հուսո Առագաստ» հիմնադրամ 02.04.2016 26.04.2016 - - 26.04.2016
թիվ 5/4
Բողոքը բավարարվել է մասամբ 02.05.2016
133 Ա/Ձ Կարեն Մելքումով 29.03.2016 26.04.2016 - - 26.04.2016
թիվ 5/5
Բողոքը բավարարվել է 02.05.2016
134 Ա/Ձ Շանթ Կասաբյան 01.04.2016 26.04.2016 - - 26.04.2016
թիվ 5/6
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
135 «Դայմոնդ Հաուս Հոթել» ՍՊԸ 22.03.2016 26.04.2016 - - 26.04.2016
թիվ 5/7
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
136 Հարութ Հովսեփյան 29.03.2016 26.04.2016 - - 26.04.2016
թիվ 5/8
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
137 «Հրակնատ» ՍՊԸ 22.03.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/1
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
138 Ա/Ձ Ռուբիկ Հակոբյան 05.04.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/2
Բողոքը մերժվել է 10.05.2016
139 Ա/Ձ Գևորգ Հովսեփյան 22.03.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/3
Բողոքը մերժվել է 10.05.2016
140 Ա/Ձ Ռայա Ուսոյան 22.03.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/4
Բողոքը մերժվել է 10.05.2016
141 «Արծվագետ» ՍՊԸ 06.04.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/5
Բողոքը մերժվել է 10.05.2016
142 Ա/Ձ Արթուր Աբրահամյան 25.03.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/6
Բողոքը մերժվել է 10.05.2016
143 Ա/Ձ Արթուր Հովսեփյան 07.04.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/7
Բողոքը մերժվել է 10.05.2016
144 «Զորդայմ» ՍՊԸ 23.03.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/8
Բողոքը մերժվել է 10.05.2016
145 «Վաղարշապատի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 24.03.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/9
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
146 Ա/Ձ Վահե Խաչատրյան 24.03.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/10
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
147 «Մայր և որդի Թամիրյաններ» ՍՊԸ 04.04.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/11
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
148 «Էնգման» ՍՊԸ 06.04.2016 03.05.2016 - - 03.05.2016
թիվ 6/12
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
149 «Արման շին» ՍՊԸ 07.04.2016 06.05.2016 - - 06.05.2016
թիվ 7/1
Վարույթը կարճվել է 10.05.2016
150 Ա/Ձ Անահիտ Ափինյան 25.04.2016 06.05.2016 - - 06.05.2016
թիվ 7/2
Բողոքը մերժվել է 10.05.2016
151 Հայաստանի արտահանողների միություն 07.04.2016 06.05.2016 - - 06.05.2016
թիվ 7/3
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
152 «Արցուհի» ՍՊԸ 22.04.2016 06.05.2016 - - 06.05.2016
թիվ 7/4
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
153 «Սանգաթրեյդ» ՍՊԸ 08.04.2016 06.05.2016 - - 06.05.2016
թիվ 7/5
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
154 «Ունիտեխսերվիս» ՍՊԸ 14.04.2016 13.05.2016 - - 13.05.2016
թիվ 8/1
Բողոքը մերժվել է 10.05.2016
155 Ա/Ձ Ռուստամ Մովսեսյան 18.04.2016 13.05.2016 - - 13.05.2016
թիվ 8/2
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
156 «Շրջակա միջ. վրա ազդեց. փորձ. կենտրոն» ՊՈԱԿ 18.04.2016 13.05.2016 - - 13.05.2016
թիվ 8/3
Բողոքը բավարարվել է 10.05.2016
157 «Եվրո Դիզել» ՍՊԸ 06.04.2016 13.05.2016 - - 13.05.2016
թիվ 8/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.05.2016
158 Ա/Ձ Հովհաննես Դավթյան 18.04.2016 17.05.2016 - - 17.05.2016
թիվ 9/1
Բողոքը մերժվել է 18.05.2016
159 «Բետպռո» ՍՊԸ 12.04.2016 17.05.2016 - - 17.05.2016
թիվ 9/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 26.05.2016
160 «Բիէսէմբի» ՍՊԸ 18.04.2016 17.05.2016 - - 17.05.2016
թիվ 9/3
Բողոքը բավարարվել է 20.05.2016
161 «Կեռամա սալոն» ՍՊԸ 20.04.2016 17.05.2016 - - 17.05.2016
թիվ 9/4
Բողոքը բավարարվել է 20.05.2016
162 «Յան լեջենդս» ՍՊԸ 21.04.2016 17.05.2016 - - 17.05.2016
թիվ 9/5
Բողոքը բավարարվել է 20.05.2016
163 «Ֆրենդս Մենեջմենթ Գրուպ» ՍՊԸ 22.04.2016 17.05.2016 - - 17.05.2016
թիվ 9/6
Բողոքը մերժվել է 23.05.2016
164 Քաղքացի Հրանտ Վարդանյան 22.04.2016 17.05.2016 - - 17.05.2016
թիվ 9/7
Բողոքը մերժվել է 25.05.2016
165 «Սիմփլի Թեքնոլոջի» ՍՊԸ 21.04.2016 17.05.2016 - - 17.05.2016
թիվ 9/8
Բողոքը բավարարվել է 25.05.2016
166 «Ինեսա և Իրինա քույրեր» ՍՊԸ 25.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 25.05.2016
167 Ա/Ձ Ամալյա Մինասյան 25.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/2
Բողոքը մերժվել է 25.05.2016
168 «Գորիսի Ջրատարշին» ՓԲԸ 25.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/3
Բողոքը մերժվել է 25.05.2016
169 Ա/Ձ Վահագն Ասատրյան 29.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/4
Բողոքը բավարարվել է 27.05.2016
170 Արթուր Կարապետրյան 26.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/5
Բողոքը բավարարվել է 27.05.2016
171 «Լիդեր Կարապետյան» ՍՊԸ 29.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/6
Բողոքը մերժվել է 25.05.2016
172 «Ամանդ-ՊՍ» ՍՊԸ 29.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/7
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2016
173 «Փարպի» ՋՕԸ 29.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/8
Բողոքը բավարարվել է 16.06.2016
174 Թամարա Վարդանյան 27.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/9
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2016
175 «Բասեն» ԱԿ 15.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/10
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2016
176 «Տրանս-Սֆեր» ՍՊԸ 29.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/11
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2016
177 «Նեկտարբոնուս» ՍՊԸ 26.04.2016 24.05.2016 - - 24.05.2016
թիվ 10/12
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2016
178 «Նոր Հենդ» ՍՊԸ 03.05.2016 31.05.2016 - - 31.05.2016
թիվ 11/1
Բողոքը բավարարվել է 03.06.2016
179 Ա/Ձ Արտակ Ավետիսյան 04.05.2016 31.05.2016 - - 31.05.2016
թիվ 11/2
Վարույթը կասեցվել է 06.06.2016
180 «Վի Դի Գրուպ» ՍՊԸ 25.03.2016 31.05.2016 - - 31.05.2016
թիվ 11/3
Բողոքը բավարարվել է 06.06.2016
181 «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամ 23.05.2016 31.05.2016 - - 31.05.2016
թիվ 11/4
Բողոքը բավարարվել է 17.06.2016
182 Քաղաքացի Արթուր Հակոբյան 23.05.2016 31.05.2016 - - 31.05.2016
թիվ 11/5
Բողոքը բավարարվել է 08.06.2016
183 Ա/Ձ Պիեռ Մոսեսյան 27.04.2016 07.06.2016 - - 07.06.2016
թիվ 12/1
Բողոքը մերժվել է 08.06.2016
184 «Շանս Հոլդինգ» ՍՊԸ 11.05.2016 07.06.2016 - - 07.06.2016
թիվ 12/2
Բողոքը մերժվել է 10.06.2016
185 «Սանտաֆամիլիա» ՍՊԸ 10.05.2016 07.06.2016 - - 07.06.2016
թիվ 12/3
Բողոքը մերժվել է 09.06.2016
186 «Ֆյուչեր փեյմենթս սիսթեմս» ՍՊԸ 13.05.2016 07.06.2016 - - 07.06.2016
թիվ 12/4
Բողոքը մերժվել է 13.06.2016
187 «Շառոյան եղբայրներ» ՍՊԸ 10.05.2016 07.06.2016 - - 07.06.2016
թիվ 12/5
Բողոքը բավարարվել է 15.06.2016
188 Ա/Ձ Վահագն Գասպարյան 10.05.2016 07.06.2016 - - 07.06.2016
թիվ 12/6
Բողոքը բավարարվել է 15.06.2016
189 «Արցախի երիտ.գիտնակ. և մասնագ. միավորում» ՀԿ 13.05.2016 07.06.2016 - - 07.06.2016
թիվ 12/7
Բողոքը բավարարվել է 15.06.2016
190 «Էվերեստ Թրեյդ» ՍՊԸ 18.05.2016 14.06.2016 - - 14.06.2016
թիվ 13/1
Բողոքը մերժվել է 17.06.2016
191 «Գալտ Գրուպ» ՍՊԸ 17.05.2016 14.06.2016 - - 14.06.2016
թիվ 13/2
Բողոքը բավարարվել է 17.06.2016
192 Ա/Ձ Կարեն Պետրոսյան 19.05.2016 14.06.2016 - - 14.06.2016
թիվ 13/3
Բողոքը մերժվել է 20.06.2016
193 Ա/Ձ Արծրունի Շահբազյան 20.05.2016 14.06.2016 - - 14.06.2016
թիվ 13/4
Բողոքը մերժվել է 20.06.2016
194 «Սաթման» ՍՊԸ 20.05.2016 14.06.2016 - - 14.06.2016
թիվ 13/5
Բողոքը բավարարվել է 24.06.2016
195 «Վանաձորի պաշտպ. մարզ.» ՀԿ 16.05.2016 14.06.2016 - - 14.06.2016
թիվ 13/6
Բողոքը բավարարվել է 24.06.2016
196 «Վաղարշ և որդիներ» ՍՊԸ 24.05.2016 21.06.2016 - - 21.06.2016
թիվ 14/1
Բողոքը բավարարվել է 24.06.2016
197 «Արտ-Արմեն Ֆրուտ» ՍՊԸ 02.06.2016 21.06.2016 - - 21.06.2016
թիվ 14/2
Բողոքը մերժվել է 01.07.2016
198 Հայկական սահմանադր. իրավապ. կենտրոն 01.06.2016 21.06.2016 - - 21.06.2016
թիվ 14/3
Բողոքը մերժվել է 27.06.2016
199 Սիրուն Հովհաննիսյան 20.05.2016 21.06.2016 - - 21.06.2016
թիվ 14/4
Բողոքը մերժվել է 01.07.2016
200 «Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ 13.05.2016 21.06.2016 - - 21.06.2016
թիվ 14/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 28.06.2016
201 «Երևանի քիմիա-դեղագործ. ֆիրմա» ԲԲԸ 26.05.2016 21.06.2016 - - 21.06.2016
թիվ 14/6
Բողոքը բավարարվել է 28.06.2016
202 «Աում» ՍՊԸ 10.06.2016 21.06.2016 - - 21.06.2016
թիվ 14/7
Բողոքը բավարարվել է 01.07.2016
203 «ՄԳՏՍՄ Սերվիս» ՓԲԸ 18.05.2016 01.07.2016 - - 01.07.2016
թիվ 15/1
Վարույթը կասեցվել է 01.07.2016
204 «Պրոքսի սենտր» ՍՊԸ 03.06.2016 01.07.2016 - - 01.07.2016
թիվ 15/2
Վարույթը կասեցվել է 04.07.2016
205 «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտ. ծառ. կենտրոն» ՊՈԱԿ 08.06.2016 01.07.2016 - - 01.07.2016
թիվ 15/3
Բողոքը մերժվել է 08.07.2016
206 «Այաս Պրինտ» ՍՊԸ 07.06.2016 01.07.2016 - - 01.07.2016
թիվ 15/4
Բողոքը մերժվել է 06.07.2016
207 Ա/Ձ Խաչատուր Տոնոյան 08.06.2016 01.07.2016 - - 01.07.2016
թիվ 15/5
Բողոքը բավարարվել է 11.07.2016
208 «Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծ. ֆաբրիկա» ՍՊԸ 10.06.2016 01.07.2016 - - 01.07.2016
թիվ 15/6
Բողոքը բավարարվել է 11.07.2016
209 «Բախշիկ-Անդրանիկ» ՍՊԸ 13.06.2016 12.07.2016 - - 12.07.2016
թիվ 16/1
Բողոքը մերժվել է 13.07.2016
210 Իրինա Ազատյան 13.06.2016 12.07.2016 - - 12.07.2016
թիվ 16/2
Բողոքը մերժվել է 13.07.2016
211 «Պրեստիժ մոթորս» ՍՊԸ 16.06.2016 12.07.2016 - - 12.07.2016
թիվ 16/3
Բողոքը մերժվել է 15.07.2016
212 Ա/Ձ Հովհաննես Ասատրյան 16.06.2016 12.07.2016 - - 12.07.2016
թիվ 16/4
Բողոքը բավարարվել է 15.07.2016
213 «Մակ-Ագրոէքսպորտ» ՍՊԸ 10.06.2016 12.07.2016 - - 12.07.2016
թիվ 16/5
Բողոքը մերժվել է 19.07.2016
214 «Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21.06.2016 19.07.2016 - - 19.07.2016
թիվ 17/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 21.07.2016
215 «Մելիոգրուպ» ՍՊԸ 20.06.2016 19.07.2016 - - 19.07.2016
թիվ 17/2
Բողոքը մերժվել է 20.07.2016
216 Ա/Ձ Վրեժ Դավթյան 21.06.2016 19.07.2016 - - 19.07.2016
թիվ 17/3
Բողոքը բավարարվել է 22.07.2016
217 Ա/Ձ Վաչագան Ներսիսյան 21.06.2016 19.07.2016 - - 19.07.2016
թիվ 17/4
Բողոքը մերժվել է 21.07.2016
218 «Բարսիս» ՍՊԸ 23.06.2016 19.07.2016 - - 19.07.2016
թիվ 17/5
Բողոքը մերժվել է 25.07.2016
219 «Տանդեմ» ՍՊԸ 22.06.2016 19.07.2016 - - 19.07.2016
թիվ 17/6
Բողոքը բավարարվել է 29.07.2016
220 Ա/Ձ Միքայել Հասրաթյան 22.06.2016 19.07.2016 - - 19.07.2016
թիվ 17/7
Բողոքը բավարարվել է 29.07.2016
221 «Զեթ Էլ Ինվեստ» ՍՊԸ 13.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 28.07.2016
222 «Այվարմ» ՍՊԸ 29.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/2
Բողոքը մերժվել է 29.07.2016
223 Ա/Ձ Վարիչկա Գրիգորյան 29.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/3
Բողոքը մերժվել է 29.07.2016
224 Ա/Ձ Աշոտ Գուլակյան 27.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/4
Բողոքը մերժվել է 27.07.2016
225 «Հանս Քրիստիան Քոֆոեդ» ԲՀ 27.06.2016 26.07.2016/td> - - 26.07.2016
թիվ 18/5
Բողոքը մերժվել է 27.07.2016
226 Ա/Ձ Միշա Հովհաննիսյան 29.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/6
Բողոքը մերժվել է 29.07.2016
227 Ա/Ձ Ժաննա Պետրոսյան 27.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/7
Բողոքը մերժվել է 27.07.2016
228 Ա/Ձ Տոլիկ Բաբայան 29.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/8
Բողոքը մերժվել է 29.07.2016
229 Ա/Ձ Արարատ Ոսկանյան 29.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/9
Բողոքը բավարարվել է 29.07.2016
230 «Եվրազէս էքսպրեսս» ՍՊԸ 28.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/10
Բողոքը բավարարվել է 04.08.2016
231 «Էմքար» ՍՊԸ 30.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/11
Բողոքը բավարարվել է 04.08.2016
232 «Ռոյալ Ռեջենտ» ՍՊԸ 30.06.2016 26.07.2016 - - 26.07.2016
թիվ 18/13
Բողոքը բավարարվել է 04.08.2016
233 «Էթնո-Արմ Տուր» ՍՊԸ 24.06.2016 02.08.2016 - - 02.08.2016
թիվ 19/1
Վարույթը կասեցվել է 04.08.2016
234 Սամվել Գաբրիելյան 24.06.2016 02.08.2016 - - 02.08.2016
թիվ 19/2
Բողոքը մերժվել է 04.08.2016
235 Կարեն Գրիգորլյան 21.06.2016 02.08.2016 - - 02.08.2016
թիվ 19/3
Բողոքը մերժվել է 04.08.2016
236 «Արարատ Գրուպ» ՍՊԸ 08.07.2016 02.08.2016 - - 02.08.2016
թիվ 19/4
Բողոքը մերժվել է 05.08.2016
237 Մարինե Պետրոսյան 04.07.2016 02.08.2016 - - 02.08.2016
թիվ 19/5
Բողոքը մերժվել է 04.08.2016
238 «Կանթեղ Արագածի» ՀԿ 04.07.2016 02.08.2016 - - 02.08.2016
թիվ 19/6
Բողոքը մերժվել է 04.08.2016
239 «Դենիքս» ՍՊԸ 04.07.2016 02.08.2016 - - 02.08.2016
թիվ 19/7
Բողոքը բավարարվել է 05.08.2016
240 «Ջիվանյան ընդ սան» ՍՊԸ 07.07.2016 02.08.2016 - - 02.08.2016
թիվ 19/8
Բողոքը բավարարվել է 05.08.2016
241 «Ռան-Օյլ» ՍՊԸ 08.07.2016 22.08.2016 - - 22.08.2016
թիվ 20/1
Վարույթը կասեցվել է 23.08.2016
242 «Դոմ-Դենիելլ» ՍՊԸ 11.07.2016 22.08.2016 - - 22.08.2016
թիվ 20/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 24.08.2016
243 Քաղաքացի Անդրուշ Սարգսյան 15.07.2016 22.08.2016 - - 22.08.2016
թիվ 20/3
Բողոքը մերժվել է 29.08.2016
244 «Առթքար Քոնսթրաքշնլ» ՍՊԸ 08.07.2016 22.08.2016 - - 22.08.2016
թիվ 20/4
Բողոքը բավարարվել է 29.08.2016
245 «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 18.07.2016 22.08.2016 - - 22.08.2016
թիվ 20/5
Բողոքը բավարարվել է 29.08.2016
246 «Երևանի կենց. Քիմիայի գործարան» ԲԲԸ 20.07.2016 22.08.2016 - - 22.08.2016
թիվ 20/6
Բողոքը բավարարվել է 29.08.2016
247 «Ասէդլ» ՍՊԸ 05.10.2015 22.08.2016 - - 22.08.2016
թիվ 20/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 01.09.2016
248 «Ոսկե Գետնափ» ՍՊԸ 18.07.2016 30.08.2016 - - 30.08.2016
թիվ 21/1
Բողոքը մերժվել է 01.09.2016
249 «Բաջո 17» ՍՊԸ 02.08.2016 30.08.2016 - - 30.08.2016
թիվ 21/2
Բողոքը մերժվել է 01.09.2016
250 Ա/Ձ Կարինա Կասպառովա 01.08.2016 30.08.2016 - - 30.08.2016
թիվ 21/3
Բողոքը մերժվել է 01.09.2016
251 «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտ. ծառ. կենտրոն» ՊՈԱԿ 19.07.2016 30.08.2016 - - 30.08.2016
թիվ 21/4
Բողոքը մերժվել է 02.09.2016
252 «Էկո Պակ» ՍՊԸ 22.07.2016 30.08.2016 - - 30.08.2016
թիվ 21/5
Բողոքը բավարարվել է 02.09.2016
253 Հովհաննես Բադալյան 21.07.2016 30.08.2016 - - 30.08.2016
թիվ 21/6
Բողոքը բավարարվել է 02.09.2016
254 «Ֆորեկս Բրոկ» ՍՊԸ 18.07.2016 30.08.2016 - - 30.08.2016
թիվ 21/7
Բողոքը բավարարվել է 02.09.2016
255 Ա/Ձ Քրիստինա Էլբակյան 01.08.2016 30.08.2016 - - 30.08.2016
թիվ 21/8
Բողոքը բավարարվել է 06.09.2016
256 «Հովմարիմիք» ՍՊԸ 29.07.2016 30.08.2016 - - 30.08.2016
թիվ 21/9
Բողոքը բավարարվել է 07.09.2016
257 «Լինկ Տուր Էյր» ՍՊԸ 05.08.2016 02.09.2016 - - 02.09.2016
թիվ 22/1
Բողոքը մերժվել է 05.09.2016
258 Ա/Ձ Նաիրա Առաքելյան 04.08.2016 02.09.2016 - - 02.09.2016
թիվ 22/2
Բողոքը մերժվել է 05.09.2016
259 Ա/Ձ Ռուբեն Մուրադլյան 04.08.2016 02.09.2016 - - 02.09.2016
թիվ 22/3
Բողոքը մերժվել է 05.09.2016
260 Ա/Ձ Կամո Մարության 03.08.2016 02.09.2016 - - 02.09.2016
թիվ 22/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 05.09.2016
261 Սմբատ Մակվեցյան 08.08.2016 06.09.2016 - - 06.09.2016
թիվ 23/1
Բողոքը մերժվել է 07.09.2016
262 «Սագամար» ՓԲԸ 30.08.2016 06.09.2016 - - 06.09.2016
թիվ 23/2
Բողոքը բավարարվել է 13.09.2016
263 «Մադոնա» ՍՊԸ 12.08.2016 06.09.2016 - - 06.09.2016
թիվ 23/3
Բողոքը մերժվել է 13.09.2016
264 «Վայոց Ձոր Ֆրուկտ» ՍՊԸ 15.08.2016 06.09.2016 - - 06.09.2016
թիվ 23/4
Վարույթը կասեցվել է 14.09.2016
265 «Լատելիե» ՍՊԸ 29.07.2016 06.09.2016 - - 06.09.2016
թիվ 23/5
Բողոքը մերժվել է 13.09.2016
266 «Էթնո-Արամ Տուր» ՍՊԸ 24.06.2016 06.09.2016 - - 06.09.2016
թիվ 23/6
Բողոքը բավարարվել է 26.09.2016
267 «Վիկտորիա Կոնցեռն» ՍՊԸ 15.08.2016 06.09.2016 - - 06.09.2016
թիվ 23/7
Բողոքը մերժվել է 14.09.2016
268 Ա/Ձ Էլմիրա Սեյրանյան 15.08.2016 06.09.2016 - - 06.09.2016
թիվ 23/8
Բողոքը մերժվել է 14.09.2016
269 Արմեն Օթարյան 10.08.2016 06.09.2016 - - 06.09.2016
թիվ 23/9
Բողոքը բավարարվել է 14.09.2016
270 «Արա Եղոյան» ՍՊԸ 16.08.2016 13.09.2016 - - 13.09.2016
թիվ 24/1
Վարույթը կասեցվել է 15.09.2016
271 «Տուր Ըդվայս» ՍՊԸ 17.08.2016 13.09.2016 - - 13.09.2016
թիվ 24/2
Բողոքը մերժվել է 16.09.2016
272 Լիաննա Ալեքսանյան 17.08.2016 13.09.2016 - - 13.09.2016
թիվ 24/3
Բողոքը մերժվել է 16.09.2016
273 Ա/Ձ Հրանուշ Ռեստակյան 18.08.2016 13.09.2016 - - 13.09.2016
թիվ 24/4
Բողոքը մերժվել է 19.09.2016
274 Ա/Ձ Արթուր Հովսեփյան 19.08.2016 13.09.2016 - - 13.09.2016
թիվ 24/5
Բողոքը մերժվել է 19.09.2016
275 «Մաստեր-Քոմփանի» ՍՊԸ 22.08.2016 13.09.2016 - - 13.09.2016
թիվ 24/6
Բողոքը մերժվել է 19.09.2016
276 Մարտին Ղևինյանի 05.08.2016 13.09.2016 - - 13.09.2016
թիվ 24/7
Բողոքը մերժվել է 20.09.2016
277 «Ծաղկասար» ՍՊԸ 23.08.2016 13.09.2016 - - 13.09.2016
թիվ 24/8
Բողոքը բավարարվել է 20.09.2016
278 «Պլենիում» ՍՊԸ 22.08.2016 20.09.2016 - - 20.09.2016
թիվ 25/1
Բողոքը մերժվել է 27.09.2016
279 «Արտմետ Քոնսթրակշն» ՍՊԸ 22.08.2016 20.09.2016 - - 20.09.2016
թիվ 25/2
Բողոքը բավարարվել է 22.09.2016
280 «Շառոյան եղբայրներ» ՍՊԸ 30.08.2016 20.09.2016 - - 20.09.2016
թիվ 25/3
Բողոքը մերժվել է 24.09.2016
281 Արմինե Մարդոյան 31.08.2016 20.09.2016 - - 20.09.2016
թիվ 25/4
Վարույթը կասեցվել է 24.09.2016
282 «Կաֆետերիա» ՍՊԸ 23.08.2016 20.09.2016 - - 20.09.2016
թիվ 25/5
Բողոքը բավարարվել է 24.09.2016
283 «Աղայան գրուպ» ԱԿ 29.08.2016 20.09.2016 - - 20.09.2016
թիվ 25/6
Բողոքը մերժվել է 24.09.2016
284 «Ավանգարդ Տաթև» ՍՊԸ 24.08.2016 20.09.2016 - - 20.09.2016
թիվ 25/7
Բողոքը բավարարվել է 30.09.2016
285 «Ջրվեժ Ձորաղբյուր» ՋՕԸ 31.08.2016 20.09.2016 - - 20.09.2016
թիվ 25/8
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 30.09.2016
286 «ՄԳՏՍՄ սերվիս» ՓԲԸ 18.05.2016 27.09.2016 - - 27.09.2016
թիվ 26/1
Բողոքը մերժվել է 03.10.2016
287 «Գեպոտանիք» ՍՊԸ 23.08.2016 27.09.2016 - - 27.09.2016
թիվ 26/2
Վարույթը կասեցվել է 03.10.2016
288 Ա/Ձ Արայիկ Չոբանյան 05.08.2016 27.09.2016 - - 27.09.2016
թիվ 26/3
Բողոքը բավարարվել է 03.10.2016
289 «Մեգա Շին» ՍՊԸ 06.09.2016 04.10.2016 - - 04.10.2016
թիվ 27/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 03.10.2016
290 Ալիկ Ղազարյան 09.09.2016 04.10.2016 - - 04.10.2016
թիվ 27/2
Բողոքը մերժվել է 03.10.2016
291 Մարտին Գաբրիելյան 09.09.2016 04.10.2016 - - 04.10.2016
թիվ 27/3
Վարույթը կասեցվել է 03.10.2016
292 Ա/Ձ Արկադի Աստանյան 07.09.2016 04.10.2016 - - 04.10.2016
թիվ 27/4
Բողոքը բավարարվել է 03.10.2016
293 «Տալուգո Ըքաունթ Սենթր» ՍՊԸ 07.09.2016 04.10.2016 - - 04.10.2016
թիվ 27/5
Բողոքը բավարարվել է 03.10.2016
294 «Ակթրեյդ-Առմ» ՍՊԸ 02.09.2016 04.10.2016 - - 04.10.2016
թիվ 27/6
Բողոքը մերժվել է 03.10.2016
295 Լարիսա Մկոյան 08.09.2016 04.10.2016 - - 04.10.2016
թիվ 27/7
Բողոքը բավարարվել է 03.10.2016
296 Ա/Ձ Գևորգ Իսահակյան 08.09.2016 04.10.2016 - - 04.10.2016
թիվ 27/8
Բողոքը բավարարվել է 03.10.2016
297 «Վալեր-Ներսես» ՍՊԸ 13.09.2016 11.10.2016 - - 11.10.2016
թիվ 28/1
Բողոքը մերժվել է 13.10.2016
298 «Հոմբեյս» ՍՊԸ 13.09.2016 11.10.2016 - - 11.10.2016
թիվ 28/2
Բողոքը բավարարվել է 14.10.2016
299 «Նյու Հորիզոն գրուպ ինկ» ԸՀՄ 14.09.2016 11.10.2016 - - 11.10.2016
թիվ 28/3
Բողոքը բավարարվել է 14.10.2016
300 «Արսսի Ալյանս» ՍՊԸ 14.09.2016 11.10.2016 - - 11.10.2016
թիվ 28/4
Բողոքը բավարարվել է 14.10.2016
301 «Վերնիսաժ 1» ՍՊԸ 15.09.2016 11.10.2016 - - 11.10.2016
թիվ 28/5
Բողոքը բավարարվել է 17.10.2016
302 «Կորսան-Կորվիամ Կոնստրուկցիոն» ԲԸ ՀՄ 05.09.2016 18.10.2016 - - 18.10.2016
թիվ 29/1
Վարույթը կասեցվել է 19.10.2016
303 Ա/Ձ Արթուր Դավթյան 20.09.2016 18.10.2016 - - 18.10.2016
թիվ 29/2
Բողոքը մերժվել է 21.10.2016
304 Բենիամին Խաչատրյան 22.09.2016 18.10.2016 - - 18.10.2016
թիվ 29/3
Բողոքը մերժվել է 21.10.2016
305 Ա/Ձ Սոնա Դուրյան 23.09.2016 18.10.2016 - - 18.10.2016
թիվ 29/4
Բողոքը մերժվել է 21.10.2016
306 «Կամեյա» ՍՊԸ 23.09.2016 18.10.2016 - - 18.10.2016
թիվ 29/5
Բողոքը մերժվել է 21.10.2016
307 «Լիբերա Բիլդինգ» ՍՊԸ 23.09.2016 18.10.2016 - - 18.10.2016
թիվ 29/6
Բողոքը բավարարվել է 25.10.2016
308 «Ցեմենտ Փլանթ Քոնսալթնթս» ՍՊԸ 24.09.2016 18.10.2016 - - 18.10.2016
թիվ 29/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 25.10.2016
309 Ա/Ձ Ռոբերտ Սահակյան 13.09.2016 25.10.2016 - - 25.10.2016
թիվ 30/1
Բողոքը մերժվել է 27.10.2016
310 Ա/Ձ Սուսաննա Ղարիբյան 28.09.2016 25.10.2016 - - 25.10.2016
թիվ 30/2
Բողոքը մերժվել է 27.10.2016
311 «Էտտո Քիդս» ՍՊԸ 15.09.2016 25.10.2016/td> - - 25.10.2016
թիվ 30/3
Բողոքը մերժվել է 28.10.2016
312 Ա/Ձ Հակոբ Մկրտումյան 27.09.2016 25.10.2016 - - 25.10.2016
թիվ 30/4
Բողոքը բավարարվել է 28.10.2016
313 «Իրազեկ» ՀԶԱ ՀԿ 20.09.2016 25.10.2016 - - 25.10.2016
թիվ 30/5
Բողոքը բավարարվել է 31.10.2016
314 Հակոբ Կամերյան 29.09.2016 25.10.2016 - - 25.10.2016
թիվ 30/6
Բողոքը մերժվել է 31.10.2016
315 «Լիպարիտ Մեհրաբյան» ՍՊԸ 28.09.2016 25.10.2016 - - 25.10.2016
թիվ 30/7
Բողոքը բավարարվել է 31.10.2016
316 «Օնանյան» ՍՊԸ 24.09.2016 25.10.2016 - - 25.10.2016
թիվ 30/8
Բողոքը բավարարվել է 31.10.2016
317 Արմինե Մարդոյան 31.08.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/1
Բողոքը բավարարվել է 03.11.2016
318 «Լեգալ Թաքս Բրիդջ» ՍՊԸ 04.10.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 03.11.2016
319 Անահիտ Հակոբջանյան 04.10.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/3
Բողոքը մերժվել է 08.11.2016
320 Գևորգ Գրիգորյան 04.10.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/4
Բողոքը մերժվել է 03.11.2016
321 «Ռուբադա» ՍՊԸ 04.10.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/5
Բողոքը մերժվել է 03.11.2016
322 «Ալմաստպրոֆ» ՍՊԸ 05.10.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/6
Բողոքը բավարարվել է 07.11.2016
323 Վանդոս Ղարագյոզյան 06.10.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/7
Բողոքը մերժվել է 07.11.2016
324 «Բաջո-17» ՍՊԸ 06.10.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/8
Բողոքը մերժվել է 07.11.2016
325 Ռուբիկ Սմբատյան 06.10.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/9
Բողոքը մերժվել է 07.11.2016
326 Ջուստին Մորոյան 07.10.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/10
Բողոքը բավարարվել է 09.11.2016
327 «Ռան Օյլ» ՍՊԸ 08.07.2016 01.11.2016 - - 01.11.2016
թիվ 31/11
Բողոքը բավարարվել է 14.11.2016
328 «Գասուռ» ՍՊԸ 10.10.2016 08.11.2016 - - 08.11.2016
թիվ 32/1
Բողոքը մերժվել է 09.11.2016
329 Ա/Ձ Էմմա Մկրտչյան 13.10.2016 08.11.2016 - - 08.11.2016
թիվ 32/2
Բողոքը մերժվել է 11.11.2016
330 Ա/Ձ Միսակ Մելքոնյան 12.10.2016 08.11.2016 - - 08.11.2016
թիվ 32/3
Բողոքը մերժվել է 11.11.2016
331 «Տեխնոպլաստ» ՍՊԸ 14.10.2016 08.11.2016 - - 08.11.2016
թիվ 32/4
Բողոքը բավարարվել է 14.11.2016
332 Ա/Ձ Գարիկ Գևորգյան 14.10.2016 08.11.2016 - - 08.11.2016
թիվ 32/5
Բողոքը մերժվել է 14.11.2016
333 Ա/Ձ Գոհար Սարգսյան 14.10.2016 08.11.2016 - - 08.11.2016
թիվ 32/6
Բողոքը բավարարվել է 14.11.2016
334 Արամ Գրիգորյան 14.10.2016 08.11.2016 - - 08.11.2016
թիվ 32/7
Բողոքը բավարարվել է 14.11.2016
335 «ՍԼԼ Գազ» ՍՊԸ 17.10.2016 15.11.2016 - - 15.11.2016
թիվ 33/1
Բողոքը բավարարվել է 16.11.2016
336 Թագուհի Մկրտչյան 18.10.2016 15.11.2016 - - 15.11.2016
թիվ 33/2
Բողոքը մերժվել է 17.11.2016
337 Սինթիա Հակոփյան 17.10.2016 15.11.2016 - - 15.11.2016
թիվ 33/3
Բողոքը մերժվել է 16.11.2016
338 Ա/Ձ Անդրանիկ Դովլաթյան 18.10.2016 15.11.2016 - - 15.11.2016
թիվ 33/4
Բողոքը բավարարվել է 21.11.2016
339 Ա/Ձ Արման Մարզեցյան 17.10.2016 15.11.2016 - - 15.11.2016
թիվ 33/5
Բողոքը բավարարվել է 21.11.2016
340 «Պրոքսի Սենտր» ՍՊԸ 22.09.2016 15.11.2016 - - 15.11.2016
թիվ 33/6
Բողոքը բավարարվել է 23.11.2016
341 «Նաիրիշին» ԲԲԸ 24.10.2016 18.11.2016 - - 18.11.2016
թիվ 34/1
Վարույթը կասեցվել է 22.11.2016
342 Դավիթ Ռիստակյան 20.10.2016 18.11.2016 - - 18.11.2016
թիվ 34/2
Բողոքը մերժվել է 21.11.2016
343 «Լեքս Ֆակտոր» ՍՊԸ 20.10.2016 18.11.2016 - - 18.11.2016
թիվ 34/3
Բողոքը մերժվել է 21.11.2016
344 «Եվրոպարկետ» ՍՊԸ 19.10.2016 18.11.2016 - - 18.11.2016
թիվ 34/4
Բողոքը բավարարվել է 23.11.2016
345 Ա/Ձ Վազիկ Մարտիրոսյան 21.10.2016 18.11.2016 - - 18.11.2016
թիվ 34/5
Բողոքը բավարարվել է 25.11.2016
346 «Կրեդո» ՍՊԸ 19.10.2016 18.11.2016 - - 18.11.2016
թիվ 34/6
Բողոքը բավարարվել է 25.11.2016
347 Ա/Ձ Արթուր Գևորգյան 25.10.2016 22.11.2016 - - 22.11.2016
թիվ 35/1
Բողոքը մերժվել է 24.11.2016
348 Ա/Ձ Արտաշես Հարությունյան 26.10.2016 22.11.2016 - - 22.11.2016
թիվ 35/2
Բողոքը մերժվել է 25.11.2016
349 Աստղիկ Ջանիկյան 26.10.2016 22.11.2016 - - 22.11.2016
թիվ 35/3
Բողոքը մերժվել է 25.11.2016
350 Մելինե Մելիքյան 24.10.2016 22.11.2016 - - 22.11.2016
թիվ 35/4
Վարույթը կասեցվել է 23.11.2016
351 «Քարաբերդ» ՍՊԸ 26.10.2016 22.11.2016 - - 22.11.2016
թիվ 35/5
Վարույթը կասեցվել է 25.11.2016
352 «Հայր և որդի Բունիաթյաններ» ՍՊԸ 26.10.2016 22.11.2016 - - 22.11.2016
թիվ 35/6
Բողոքը բավարարվել է 29.11.2016
353 Հենրիկ Վարդանյան 13.10.2016 22.11.2016 - - 22.11.2016
թիվ 35/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.11.2016
354 «Դավիթ Սեվադա» ՍՊԸ 25.10.2016 22.11.2016 - - 22.11.2016
թիվ 35/8
Բողոքը բավարարվել է 29.11.2016
355 Հրանտ Մնացականյան 29.10.2016 25.11.2016 - - 25.11.2016
թիվ 36/1
Բողոքը մերժվել է 28.11.2016
356 Ա/Ձ Մելքոն Ալեքսան Էմիրզեօղլու 28.10.2016 25.11.2016 - - 25.11.2016
թիվ 36/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 28.11.2016
357 «Գայսաթ» ՍՊԸ 14.10.2016 25.11.2016 - - 25.11.2016
թիվ 36/3
Բողոքը բավարարվել է 29.11.2016
358 Ա/Ձ Սոնա Սիմոնյան 24.10.2016 25.11.2016 - - 25.11.2016
թիվ 36/4
Բողոքը բավարարվել է 05.12.2016
359 Ա/Ձ Կիմա Ամիրյան 25.10.2016 25.11.2016 - - 25.11.2016
թիվ 36/5
Բողոքը բավարարվել է 05.12.2016
360 Ա/Ձ Մուշեղ Ավագյան 28.10.2016 25.11.2016 - - 25.11.2016
թիվ 36/6
Բողոքը բավարարվել է 05.12.2016
361 Մանվել Աթոյան 14.10.2016 25.11.2016 - - 25.11.2016
թիվ 36/7
Բողոքը բավարարվել է 05.12.2016
362 Լարիսա Ստեփանյան 17.10.2016 25.11.2016 - - 25.11.2016
թիվ 36/8
Բողոքը բավարարվել է 05.12.2016
363 Ա/Ձ Գագիկ Մարգարյան 31.10.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/1
Բողոքը մերժվել է 30.11.2016
364 «Մատակար., արտադ., վերանորոգ. կենտրոն» ՓԲԸ 01.10.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/2
Բողոքը մերժվել է 30.11.2016
365 «Մադալիվա» ՍՊԸ 17.10.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 01.12.2016
366 «Գիվվինգս» ՍՊԸ 02.11.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/4
Բողոքը մերժվել է 01.12.2016
367 Աշոտ Մխիթարյան 03.11.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/5
Բողոքը մերժվել է 01.12.2016
368 «Ոճ-Արտ» ՍՊԸ 01.11.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/6
Բողոքը բավարարվել է 05.12.2016
369 «Ռուժ Բուտե» ՍՊԸ 02.11.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/7
Բողոքը բավարարվել է 08.12.2016
370 «Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ 31.10.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/8
Բողոքը բավարարվել է 08.12.2016
371 «Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ 31.10.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/9
Բողոքը բավարարվել է 08.12.2016
372 «ԱԻԳ» ՍՊԸ 28.10.2016 29.11.2016 - - 29.11.2016
թիվ 37/10
Բողոքը բավարարվել է 08.12.2016
373 Էդգար Բալյան 08.11.2016/td> 06.12.2016 - - 06.12.2016
թիվ 38/1
Բողոքը մերժվել է 07.12.2016
374 «Գրադ» ՍՊԸ 07.11.2016 06.12.2016 - - 06.12.2016
թիվ 38/2
Բողոքը բավարարվել է 14.12.2016
375 "Եղվարդ արտադրական բազա" ՍՊԸ 09.11.2016 06.12.2016 - - 06.12.2016
թիվ 38/3
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
376 Արտաշատի զբաղ. տարածք.կենտրոն 07.11.2016 06.12.2016 - - 06.12.2016
թիվ 38/4
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
377 «Թերմորեքս» ՍՊԸ 09.11.2016 06.12.2016 - - 06.12.2016
թիվ 38/5
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
378 «Մարտինս» ՍՊԸ 11.11.2016 06.12.2016 - - 06.12.2016
թիվ 38/6
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
379 Աշոտ Մխիթարյան 03.11.2016 09.12.2016 - - 12.12.2016
թիվ 39/1
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
380 «Դալիլա» ՍՊԸ 04.11.2016 09.12.2016 - - 12.12.2016
թիվ 39/2
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
381 «Կառա և Կարեն» ՍՊԸ 05.11.2016 09.12.2016 - - 12.12.2016
թիվ 39/3
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
382 «Արաս Ֆուդ» ՍՊԸ 03.11.2016 09.12.2016 - - 19.12.2016
թիվ 39/4
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
383 «Իստեյտ մենեջ. ադմին. քամփնի» ՓԲԸ 07.11.2016 09.12.2016 - - 19.12.2016
թիվ 39/5
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
384 «Մարկ Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 28.11.2016 09.12.2016 - - 19.12.2016
թիվ 39/6
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
385 «ԷՄՏԻ-Մ» ՍՊԸ 03.11.2016 09.12.2016 - - 19.12.2016
թիվ 39/7
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
386 «Ավեստա» ՍՊԸ 03.11.2016 09.12.2016 - - 19.12.2016
թիվ 39/8
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
387 Ա/Ձ Անահիտ Պեպանյան 15.11.2016 13.12.2016 - - 14.12.2016
թիվ 40/1
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
388 Վարդուհի Սարոյան 31.10.2016 13.12.2016 - - 14.12.2016
թիվ 40/2
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
389 Ա/Ձ Հարություն Փոլադյան 17.11.2016 13.12.2016 - - 14.12.2016
թիվ 40/3
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
390 «Տուր Ըդվայս» ՍՊԸ 21.11.2016 13.12.2016 - - 14.12.2016
թիվ 40/4
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
391 Սեյրան Խալաթյան 21.11.2016 13.12.2016 - - 20.12.2016
թիվ 40/5
Բողոքը մերժվել է 12.12.2016
392 Ա/Ձ Սամվել Տեր-Գրիգորյան 18.11.2016 13.12.2016 - - 21.12.2016
թիվ 40/6
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
393 «Էյ Էյ Էֆ Փի Սի» ՍՊԸ 21.11.2016 13.12.2016 - - 21.12.2016
թիվ 40/7
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
394 «Ռուսալ Արմենալ» ՍՊԸ 04.11.2016 13.12.2016 - - 19.12.2016
թիվ 40/8
Բողոքը բավարարվել է 12.12.2016
395 «Ֆորսաժ տուր» ՍՊԸ 21.11.2016 20.12.2016 - - 20.12.2016
թիվ 41/1
Բողոքը մերժվել է 21.12.2016
396 «Ալբերտ տուր» ՍՊԸ 21.11.2016 20.12.2016 - - 20.12.2016
թիվ 41/2
Բողոքը մերժվել է 21.12.2016
397 «Գյումրու բժշ. կենտրոն» ՍՊԸ 22.11.2016 20.12.2016 - - 20.12.2016
թիվ 41/3
Բողոքը մերժվել է 22.12.2016
398 «Լիգա տրանս» ՍՊԸ 22.11.2016 20.12.2016 - - 20.12.2016
թիվ 41/4
Բողոքը բավարարվել է 22.12.2016
399 Ա/Ձ Գոռ Հարությունյան 22.11.2016 20.12.2016 - - 20.12.2016
թիվ 41/5
Բողոքը բավարարվել է 22.12.2016
400 Ա/Ձ Մուշեղ Մանուկյան 10.11.2016 20.12.2016 - - 20.12.2016
թիվ 41/6
Բողոքը բավարարվել է 22.12.2016
401 Ա/Ձ Սերգեյ Կարապետյան 13.11.2016 20.12.2016 - - 20.12.2016
թիվ 41/7
Բողոքը բավարարվել է 22.12.2016
402 «Վաղարշ» ՍՊԸ 24.11.2016 23.12.2016 - - 23.12.2016
թիվ 42/1
Բողոքը մերժվել է 24.12.2016
403 Վահագն Ռուշանյան 23.11.2016 23.12.2016 - - 23.12.2016
թիվ 42/2
Բողոքը մերժվել է 23.12.2016
404 Ա/Ձ Արթուր Թադևոսյան 24.11.2016 23.12.2016 - - 23.12.2016
թիվ 42/3
Բողոքը բավարարվել է 27.12.2016
405 «Վիսլա» ՍՊԸ 23.11.2016 23.12.2016 - - 23.12.2016
թիվ 42/4
Բողոքը մերժվել է 23.12.2016
406 «Գլոբալ Մոթորս» ՓԲԸ 22.11.2016 23.12.2016 - - 23.12.2016
թիվ 42/5
Բողոքը բավարարվել է 28.12.2016
407 «Ատլաս Էներգո» ՍՊԸ 30.11.2016 27.12.2016 - - 27.12.2016
թիվ 43/1
Բողոքը մերժվել է 30.12.2016
408 «Ձորամեջ» ՍՊԸ 03.11.2016 27.12.2016 - - 27.12.2016
թիվ 43/2
Բողոքը մերժվել է 09.01.2017
409 Ա/Ձ Արթուր Լենտրուշյան 22.11.2016 27.12.2016 - - 27.12.2016
թիվ 43/3
Բողոքը բավարարվել է 09.01.2017
410 Ա/Ձ Կարեն Համբարձումյան 01.12.2016 27.12.2016 - - 27.12.2016
թիվ 43/4
Բողոքը բավարարվել է 09.01.2017
411 Լուսինե Մալոյան 29.11.2016 27.12.2016 - - 27.12.2016
թիվ 43/5
Բողոքը բավարարվել է 11.01.2017
412 Լիլիթ Ասատրյան 28.11.2016 27.12.2016 - - 27.12.2016
թիվ 40/8
Բողոքը բավարարվել է 12.01.2017
413 «Գուգսան» ՍՊԸ 02.12.2016 29.12.2016 - - 29.12.2016
թիվ 40/7
Վարույթը կասեցվել է 30.12.2016
414 Գուրգեն Սարգսյան 08.07.2016 29.12.2016 - - 29.12.2016
թիվ 40/8
Բողոքը բավարարվել է 12.01.2017