2015թ
N
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ /ԳՀ/
ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ
ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ
ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱ-ՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹ-
ՅՈՒՆԸ
ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
1 «Անարնելս» ՍՊԸ 15.12.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ 1/1
Բողոքը մերժվել է 14.01.2015
2 «Ինտեռոս-Պառեքսգլոմ» ՍՊԸ 26.11.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ 1/2
Բողոքը մերժվել է 14.01.2015
3 «Թիվ 8 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ 16.12.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ1/3
Բողոքը բավարարվել է 16.01.2015
4 «Սոնա-Ելենա» ՍՊԸ 19.12.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ 1/4
Բողոքը մերժվել է 16.01.2015
5 «Սոնա-Ելենա» ՍՊԸ 11.12.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ 1/5
Բողոքը մերժվել է 16.01.2015
6 Ա/Ձ Ստեփան Ասլանյան 17.12.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ 1/6
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2015
7 «Արսուգրիգ» ՍՊԸ 17.12.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ 1/7
Բողոքը բավարարվել է 16.01.2015
8 «Շինարար Վահագն» ՍՊԸ 19.12.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ 1/8
Բողոքը մերժվել է 20.01.2015
9 Ա/Ձ Վարազդատ Մուրադյան 08.12.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ 1/9
Բողոքը մերժվել է 22.01.2015
10 «Վարդաձորի առողջ. առաջ. պահպան. կենտրոն» ՓԲԸ 19.12.2014 13.01.2015 - - 13.01.2015
թիվ 1/10
Բողոքը բավարարվել է 22.01.2015
11 «Գամ Կոնսալթ» ՍՊԸ 22.12.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/1
Բողոքը բավարարվել է 23.01.2015
12 Քաղաքացի Ռուբեն Մաթևոսյան 23.12.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/2
Բողոքը մերժվել է 22.01.2015
13 «Երևանի Ավտոբուս» ՓԲԸ 24.12.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 23.01.2015
14 «Վայն Քոմերս Քոմփանի» ՍՊԸ 25.12.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/4
Բողոքը մերժվել է 23.01.2015
15 «Արս ֆրոզեն ֆուդ» ՍՊԸ 20.12.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/5
Վարույթը կասեցվել է 27.01.2015
16 «Կարթել-Աննա» ՍՊԸ 24.12.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/6
Բողոքը բավարարվել է 27.01.2015
17 «Չինչինի գյուղապետարան» պետական կառավարչական հիմնարկ 04.12.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/7
Բողոքը բավարարվել է 30.01.2015
18 ՀՀ ոստիկանության իրավաբանական վարչություն 26.11.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/8
Բողոքը բավարարվել է 30.01.2015
19 «Ավո-ՖՄՀ» ՍՊԸ 26.11.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/9
Բողոքը բավարարվել է 30.01.2015
20 Ա/Ձ Ասատուր Օհանջանյան 26.11.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 2/10
Բողոքը բավարարվել է 30.01.2015
21 «Սիթի Սենթր Դիվելըփմենթ» ՓԲԸ 25.12.2014 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 3/1
Բողոքը մերժվել է 30.01.2015
22 «Նյուվենդ» ՍՊԸ 12.01.2015 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 3/2
Բողոքը մերժվել է 30.01.2015
23 Ա/Ձ Նարինե Աբրահամյան 14.01.2015 20.01.2015 - - 20.01.2015
թիվ 3/3
Բողոքը մերժվել է 30.01.2015
24 «Էսենդ» ՍՊԸ 26.12.2014 27.01.2015 - - 27.01.2015
թիվ 3/4
Բողոքը մերժվել է 05.01.2015
25 Քաղ.Հովակիմ Ղազարյան և Կարինե Գալստյան 12.01.2015 27.01.2015 - - 27.01.2015
թիվ 3/5
Բողոքը մերժվել է 05.01.2015
26 Ա/Ձ Գագիկ Հովակիմյան 12.01.2015 27.01.2015 - - 27.01.2015
թիվ 3/6
Բողոքը բավարարվել է 05.01.2015
27 «Արս Ֆրոզեն Ֆուդ» ՍՊԸ 27.12.2014 27.01.2015 - - 27.01.2015
թիվ 3/7
Վարույթը կասեցվել է 05.01.2015
28 «Արս Ֆրոզեն Ֆուդ» ՍՊԸ 27.12.2014 27.01.2015 - - 27.01.2015
թիվ 3/8
Վարույթը կարճվել է 05.01.2015
29 «Արս Ֆրոզեն Ֆուդ» ՍՊԸ 30.12.2014 27.01.2015 - - 27.01.2015
թիվ 3/9
Վարույթը կարճվել է 05.01.2015
30 «Վագիմեքս» ՍՊԸ 23.12.2014 27.01.2015 - - 27.01.2015
թիվ 3/10
Բողոքը բավարարվել է 05.01.2015
31 Ա/Ձ Տիգրան Հակոբյան 09.12.2014 27.01.2015 - - 27.01.2015
թիվ 3/11
Բողոքը բավարարվել է 05.01.2015
32 «Ամառան» ՍՊԸ 15.01.2014 03.02.2015 - - 03.02.2015
թիվ 4/1
Բողոքը մերժվել է 06.02.2015
33 «Փարպի» ՋՕԸ 22.01.2014 03.02.2015 - - 03.02.2015
թիվ4/2
Բողոքը բավարարվել է 06.02.2015
34 Ա/Ձ Սահականույշ Սահակյան 12.01.2014 03.02.2015 - - 03.02.2015
թիվ 4/3
Բողոքը բավարարվել է 06.02.2015
35 Քաղաքացի Սուսաննա Ավետյան 12.01.2014 03.02.2015 - - 03.02.2015
թիվ 4/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.02.2015
36 «Վագա-Ֆարմ» ՍՊԸ 27.12.2014 10.02.2015 - - 10.02.2015
թիվ 5/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.02.2015
37 «Էկո Ինջիներինգ» ՍՊԸ 14.01.2015 10.02.2015 - - 10.02.2015
թիվ 5/2
Բողոքը մերժվել է 13.02.2015
38 «Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի» ՓԲԸ 23.01.2015 10.02.2015 - - 10.02.2015
թիվ 5/3
Վարույթը կասեցվել է 16.02.2015
39 «Գլենդել Հիլզ» ՓԲԸ 23.01.2015 10.02.2015 - - 10.02.2015
թիվ 5/4
Վարույթը կասեցվել է 16.02.2015
40 «Արգավանդի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ՓԲԸ 19.12.2014 10.02.2015 - - 10.02.2015
թիվ 5/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 16.02.2015
41 «Նյուվենդ» ՍՊԸ 26.01.2015 10.02.2015 - - 10.02.2015
թիվ 5/6
Բողոքը բավարարվել է 16.02.2015
42 «Սիսիանի ճանշին» ՍՊԸ 26.01.2015 10.02.2015 - - 10.02.2015
թիվ 5/7
Բողոքը մերժվել է 17.02.2015
43 «Էմ Ջի դիզայն» ՍՊԸ 26.01.2015 10.02.2015 - - 10.02.2015
թիվ 5/8
Բողոքը մերժվել է 16.02.2015
44 «Աննա և Կարեն» ՍՊԸ 21.01.2015 17.02.2015 - - 17.02.2015
թիվ 6/1
Բողոքը մերժվել է 20.02.2015
45 Ա/Ձ Մանվել Նասիբյան 26.01.2015 17.02.2015 - - 17.02.2015
թիվ 6/2
Բողոքը բավարարվել է 25.02.2015
46 Քաղաքացի Սերգեյ Բաղդասարյան 23.01.2015 17.02.2015 - - 17.02.2015
թիվ 6/3
Բողոքը բավարարվել է 25.02.2015
47 «Տոսպ» ԲԲԸ 26.01.2015 17.02.2015 - - 17.02.2015
թիվ 6/4
Բողոքը մերժվել է 25.02.2015
48 «Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարան» ԲԲԸ 26.01.2015 17.02.2015 - - 17.02.2015
թիվ 6/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 25.02.2015
49 Քաղաքացի Ալինա Աստվածատրյան 26.01.2015 17.02.2015 - - 17.02.2015
թիվ 6/6
Բողոքը բավարարվել է 26.02.2015
50 Քաղաքացի Գագիկ Պետրոսյան 27.01.2015 17.02.2015 - - 17.02.2015
թիվ 6/7
Բողոքը բավարարվել է 26.02.2015
51 «Գրավ» ՍՊԸ 06.02.2015 24.02.2015 - - 24.02.2015
թիվ 7/1
Վարույթը կասեցվել է 27.02.2015
52 Ա/Ձ Ժորա Ղազանչյան 29.01.2015 24.02.2015 - - 24.02.2015
թիվ 7/2
Բողոքը մերժվել է 27.02.2015
53 Ա/Ձ Իգիթ Թումանյան 12.02.2015 24.02.2015 - - 24.02.2015
թիվ 7/3
Բողոքը մերժվել է 27.02.2015
54 «ՄՄՄ» ՍՊԸ 26.01.2015 24.02.2015 - - 24.02.2015
թիվ 7/4
Բողոքը բավարարվել է 04.03.2015
55 Ա/Ձ Վարդիթեր Խաչատրյան 04.12.2015 24.02.2015 - - 24.02.2015
թիվ 7/5
Բողոքը բավարարվել է 04.03.2015
56 «Հեքիաթ Հերարմ» ԱԿ 11.02.2015 24.02.2015 - - 24.02.2015
թիվ 7/6
Բողոքը մերժվել է 04.03.2015
57 «Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամ. Անվտանգ. և բուս. ոլորտի ծառայութ. կենտրոն» ՊՈԱԿ 11.02.2015 24.02.2015 - - 24.02.2015
թիվ 7/7
Բողոքը մերժվել է  04.03.2015
58 «Նյու Ինտերնեյշնլ բիզնես ֆարմ» ՍՊԸ 20.02.2015 03.03.2015 - - 03.03.2015
թիվ 8/
1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  11.03.2015
59 «Մուլտի Գրուպ» Կոնցեռն ՍՊԸ 24.02.2015 03.03.2015 - - 03.03.2015
թիվ 8/2
Բողոքը մերժվել է  13.03.2015
60 Ա/Ձ Մելսիկ Գրիգորյան 24.02.2015 03.03.2015 - - 03.03.2015
թիվ 8/3
Բողոքը մերժվել է 11.03.2015
61 Քաղաքացի Աշոտ Սիմոնյան 18.02.2015 03.03.2015 - - 03.03.2015
թիվ 8/4
Բողոքը բավարարվել է  11.03.2015
62 Քաղաքացի Հրանտ Վարդանյան 27.02.2015 10.03.2015 - - 10.03.2015
թիվ 9/
1
Բողոքը մերժվել է 16.03.2015
63 Ա/Ձ Հերմինե Ավետիսյան 19.02.2015 10.03.2015 - - 10.03.2015
թիվ 9/2
Բողոքը մերժվել է  16.03.2015
64 «Բութանիա» ՍՊԸ 26.02.2015 10.03.2015 - - 10.03.2015
թիվ 9/
3
Բողոքը մերժվել է 16.03.2015
65 «Ռոբերտ» ՍՊԸ 24.02.2015 10.03.2015 - - 10.03.2015
թիվ 9/
4
Բողոքը մերժվել է  19.03.2015
66 «ՎԱՍ Գրուպ» ՍՊԸ 05.03.2015 17.03.2015 - - 17.03.2015
թիվ 10/1
Բողոքը մերժվել է 19.03.2015
67 «ՍԻՓԻԷՍ ՕԻԼ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ 02.03.2015 17.03.2015 - - 17.03.2015
թիվ 10/2
Բողոքը բավարարվել է 19.03.2015
68 «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 05.03.2015 17.03.2015 - - 17.03.2015
թիվ 10/
3
Բողոքը մերժվել է 24.03.2015
69 «Էդիկ Ամիրխանյան» ՍՊԸ 24.02.2015 17.03.2015 - - 17.03.2015
թիվ 10/4
Բողոքը մերժվել է  24.03.2015
70 Ա/Ձ Տաթևիկ Հարությունյան 09.12.2014 17.03.2015 - - 17.03.2015
թիվ 10/5
Բողոքը բավարարվել է 24.03.2015
71 «Լեգենդա» ՍՊԸ 27.02.2015 17.03.2015 - - 17.03.2015
թիվ 10/6
Բողոքը բավարարվել է 27.03.2015
72 Քաղաքացի Դավիթ Միրզոյան 02.03.2015 17.03.2015 - - 17.03.2015
թիվ 10/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.03.2015
73 Ա/Ձ Ալիկ Հակոբյան 11.03.2015 24.03.2015 - - 24.03.2015
թիվ 11/1
Բողոքը բավարարվել է 31.03.2015
74 Քաղաքացի Հայկանուշ Դալլաքյան 16.03.2015 24.03.2015 - - 24.03.2015
թիվ 11/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 31.03.2015
75 Ա/Ձ Հայկ Սանդրոսյան 13.03.2015 24.03.2015 - - 24.03.2015
թիվ 11/3
Բողոքը բավարարվել է  31.03.2015
76 «Կարեն Առուստամյան» ՍՊԸ 12.03.2015 24.03.2015 - - 24.03.2015
թիվ 11/4
Բողոքը մերժվել է 31.03.2015
77 Ա/Ձ Հրաչիկ Թորոսյան 18.03.2015 31.03.2015 - - 31.03.2015
թիվ 12/1
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2015
78 Ա/Ձ Վանիկ Ստեփանյան 18.03.2015 31.03.2015 - - 31.03.2015
թիվ 12/
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2015
79 Քաղաքացի Կարեն Ղանդիլյան 18.03.2015 31.03.2015 - - 31.03.2015
թիվ12/3
Բողոքը մերժվել է 03.04.2015
80 Քաղաքացի Հարություն Կարապետյան 17.03.2015 31.03.2015 - - 31.03.2015
թիվ 12/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.04.2015
81 «Մալիշկա» ՍՊԸ 19.03.2015 07.04.2015 - - 07.04.2015
թիվ 13/1
Բողոքը մերժվել է 10.04.2015
82 Քաղաքացի Պարգև Շահբազյան 17.03.2015 07.04.2015 - - 07.04.2015
թիվ 13/2
Վարույթը կասեցվել է 10.04.2015
83 «Ռոբէլ» ԱԿ 10.03.2015 07.04.2015 - - 07.04.2015
թիվ 13/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 09.04.2015
84 «Ֆիրմա Շուշի» ՍՊԸ 26.03.2015 07.04.2015 - - 07.04.2015
թիվ 13/4
Բողոքը բավարարվել է 15.04.2015
85 Ա/Ձ Վաղթանգ Պետրոսյան 20.03.2015 07.04.2015 - - 07.04.2015
թիվ 13/5
Բողոքը բավարարվել է 15.04.2015
86 Ա/Ձ Հասմիկ Գալստյան 19.03.2015 07.04.2015 - - 07.04.2015
թիվ 13/6
Բողոքը բավարարվել է 15.04.2015
87 Քաղաքացի Կարինե Միսակյան 20.03.2015 07.04.2015 - - 07.04.2015
թիվ 13/7
Բողոքը մերժվել է 16.04.2015
88 Քաղաքացի Արգամ Մարտոյան 31.03.2015 14.04.2015 - - 14.04.2015
թիվ 14/1
Բողոքը մերժվել է 16.04.2015
89 Ա/Ձ Արմեն Հարությունյան 02.04.2015 14.04.2015 - - 14.04.2015
թիվ 14/2
Բողոքը մերժվել է 16.04.2015
90 «Լուսակերտ Բիոգազ Փլանթ» ՓԲԸ 30.03.2015 14.04.2015 - - 14.04.2015
թիվ 14/3
Բողոքը մերժվել է 21.04.2015
91 «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ 01.04.2015 14.04.2015 - - 14.04.2015
թիվ 14/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 22.04.2015
92 «Օֆիս Պրո» ՍՊԸ 26.03.2015 14.04.2015 - - 14.04.2015
թիվ 14/5
Բողոքը բավարարվել է 28.04.2015
93 Ա/Ձ Արթուր Մելքոնյան 08.04.2015 21.04.2015 - - 21.04.2015
թիվ 15/1
Բողոքը բավարարվել է 28.04.2015
94 Ա/Ձ Սուրեն Մասումյան 01.04.2015 21.04.2015 - - 21.04.2015
թիվ 15/2
Բողոքը մերժվել է 04.05.2015
95 Ա/Ձ Ասյա Համբարձումյան 16.04.2015 21.04.2015 - - 21.04.2015
թիվ 16/1
Բողոքը մերժվել է 04.05.2015
96 «Կոմպլեքս սերվիս ֆիրմա» ՍՊԸ 07.04.2015 21.04.2015 - - 21.04.2015
թիվ 16/2
Վարույթը կարճվել է 08.05.2015
97 Քաղաքացի Ատոմ Մաթևոսյան 15.04.2015 21.04.2015 - - 21.04.2015
թիվ 16/3
Բողոքը մերժվել է 04.05.2015
98 «Բասենի Գովք» ՍՊԸ 02.04.2015 21.04.2015 - - 21.04.2015
թիվ 16/4
Բողոքը մերժվել է 04.05.2015
99 «Էկոնոմ» ՍՊԸ 11.04.2015 21.04.2015 - - 21.04.2015
թիվ 16/5
Բողոքը մերժվել է 08.05.2015
100 «Երազ» ՍՊԸ 15.04.2015 21.04.2015 - - 21.04.2015
թիվ 16/6
Բողոքը բավարարվել է 08.05.2015
101 «Վ-Սանկ» ՍՊԸ 07.04.2015 21.04.2015 - - 21.04.2015
թիվ 16/7
Բողոքը մերժվել է 08.05.2015
102 Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ 15.04.2015 05.05.2015 - - 05.05.2015
թիվ 17/1
Բողոքը մերժվել է 08.05.2015
103 «Նար-Շին» ՍՊԸ 12.09.2014 05.05.2015 - - 05.05.2015
թիվ 17/2
Բողոքը մերժվել է 11.05.2015
104 «Իմմո Ժեստիոն» ՓԲԸ տնօրեն 17.04.2015 05.05.2015 - - 05.05.2015
թիվ 17/3
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2015
105 «Փարպի» ՋՕԸ 20.04.2015 05.05.2015 - - 05.05.2015
թիվ 17/4
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2015
106 Փաստաբան Դավիթ Ասատրյան 16.04.2015 05.05.2015 - - 05.05.2015
թիվ 17/5
Բողոքը մերժվել է 15.05.2015
107 «Օպտիմա ֆորմա» ՍՊԸ 21.04.2015 12.05.2015 - - 12.05.2015
թիվ 18/1
Բողոքը բավարարվել է 15.05.2015
108 «Վան Արյան» ՍՊԸ 17.04.2015 12.05.2015 - - 12.05.2015
թիվ 18/2
Բողոքը բավարարվել է 18.05.2015
109 Քաղաքացի Հովսեփ Ներսիսյան 21.04.2015 12.05.2015 - - 12.05.2015
թիվ18/3
Բողոքը բավարարվել է 18.05.2015
110 «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՍՊԸ 13.02.2014 12.05.2015 - - 12.05.2015
թիվ 18/4
Բողոքը մերժվել է 19.05.2015
111 «Արայ» ՍՊԸ 27.04.2015 12.05.2015 - - 12.05.2015
թիվ18/5
Բողոքը բավարարվել է 21.05.2015
112 ՀՀ քաղ. Ավիացիայի գլխավոր վարչություն 25.04.2015 12.05.2015 - - 12.05.2015
թիվ 18/6
Բողոքը բավարարվել է 26.05.2015
113 «Դեմեր» ՍՊԸ 30.04.2015 19.05.2015 - - 19.05.2015
թիվ19/
1
Վարույթը կասեցվել է  26.05.2015
114 Փաստաբան Տիգրան Եգորյան 15.04.2015 19.05.2015 - - 19.05.2015
թիվ 19/2
Բողոքը մերժվել է  26.05.2015
115 Ա/Ձ Սարգիս Մեհրաբյան 28.04.2015 19.05.2015 - - 19.05.2015
թիվ19/
3
Բողոքը մերժվել է   29.05.2015
116 Ա/Ձ Լիանա Թութունջյան 04.05.2015 19.05.2015 - - 19.05.2015
թիվ 19/4
Բողոքը մերժվել է  26.05.2015
117 «Էլտեխմիր» ՍՊԸ 22.04.2015 19.05.2015 - - 19.05.2015
թիվ19/
5
Բողոքը բավարարվել է 03.06.2015
118 «ԳոռՀակ Թրեյդ» ՍՊԸ 06.05.2015 26.05.2015 - - 26.05.2015
թիվ 20/1
Բողոքը մերժվել է  29.05.2015
119 «Շեն Հոլդինգ» ՓԲԸ 13.05.2015 26.05.2015 - - 26.05.2015
թիվ20/
2
Բողոքը մերժվել է  04.06.2015
120 Քաղաքացի Վոլոդյա Բուղդարյան 06.05.2015 26.05.2015 - - 26.05.2015
թիվ 20/3
Բողոքը մերժվել է  04.06.2015
121 Քաղաքացի Սվետլանա Քոչարյան 08.05.2015 26.05.2015 - - 26.05.2015
թիվ20/
4
Բողոքը բավարարվել է  05.06.2015
122 Ա/Ձ Մկրտիչ Սարոյան 04.05.2015 26.05.2015 - - 26.05.2015
թիվ 20/5
Բողոքը բավարարվել է 10.06.2015
123 «ԳԱՄԱ-Ֆ» ՍՊԸ 07.05.2015 02.06.2015 - - 02.06.2015
թիվ21/
1
Բողոքը մերժվել է  05.06.2015
124 Ա/Ձ Հուսիկ Հարությունյան 11.05.2015 02.06.2015 - - 02.06.2015
թիվ 21/2
Բողոքը բավարարվել է 10.06.2015
125 «ՊԱՍՍԱ-ՀԾ» ՍՊԸ 11.05.2015 02.06.2015 - - 02.06.2015
թիվ21/
3
Բողոքը բավարարվել է   10.06.2015
126 «Ստեփս Քոնսալթինգ» ՍՊԸ 12.05.2015 02.06.2015 - - 02.06.2015
թիվ 21/4
Բողոքը մերժվել է  11.06.2015
127 «Գոլդն Գրեյպ Արմաս» ՍՊԸ 11.05.2015 09.06.2015 - - 09.06.2015
թիվ22/1
Բողոքը բավարարվել է 11.06.2015
128 Քաղաքացի Ալեքսան Համբարյան 13.05.2015 09.06.2015 - - 09.06.2015
թիվ 22/2
Բողոքը մերժվել է 12.06.2015
129 «Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ 18.05.2015 09.06.2015 - - 09.06.2015
թիվ22/3
Բողոքը բավարարվել է 19.06.2015
130 «Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց» ԿՀ 18.05.2015 09.06.2015 - - 09.06.2015
թիվ 22/4
Բողոքը բավարարվել է 19.06.2015
131 «Գեղեցիկ Քնար» ԱԿ 19.05.2015 16.06.2015 - - 16.06.2015
թիվ23/1
Բողոքը մերժվել է 18.06.2015
132 Ա/Ձ Մերուժան Սեյրանյան 20.05.2015 16.06.2015 - - 16.06.2015
թիվ 23/2
Բողոքը մերժվել է 19.06.2015
133 Ա/Ձ Արմեն Ղազարյան 20.05.2015 16.06.2015 - - 16.06.2015
թիվ23/3
Բողոքը մերժվել է 19.06.2015
134 «Մարիլա» ՍՊԸ 26.05.2015 16.06.2015 - - 16.06.2015
թիվ 23/4
Բողոքը բավարարվել է 19.06.2015
135 «ՌՎԳԱԶ» ՍՊԸ 26.05.2015 16.06.2015 - - 16.06.2015
թիվ23/5
Վարույթը կասեցվել է 19.06.2015
136 Քաղաքացի Անուշ Կիրակոսյան 11.05.2015 23.06.2015 - - 23.06.2015
թիվ 24/1
Բողոքը բավարարվել է 29.06.2015
137 Քաղաքացի Տիգրատ Մանուկյան 13.05.2015 23.06.2015 - - 23.06.2015
թիվ24/2
Բողոքը բավարարվել է 29.06.2015
138 «Վիպ Ավտոտրանս» ՍՊԸ 13.05.2015 23.06.2015 - - 23.06.2015
թիվ 24/3
Բողոքը մերժվել է 26.06.2015
139 «Գոլդեն Ֆիլդ» ՍՊԸ 27.05.2015 23.06.2015 - - 23.06.2015
թիվ24/4
Բողոքը մերժվել է 26.06.2015
140 «Արտեգա» ՍՊԸ 29.05.2015 23.06.2015 - - 23.06.2015
թիվ 24/5
Բողոքը բավարարվել է 29.06.2015
141 «Սեմինա Քնսալթինգ» ՍՊԸ 29.05.2015 23.06.2015 - - 23.06.2015
թիվ24/6
Բողոքը բավարարվել է 01.07.2015
142 Ա/Ձ Բարիս Մարտիրոսյան 01.06.2015 23.06.2015 - - 23.06.2015
թիվ 24/7
Բողոքը բավարարվել է 01.07.2015
143 «Շամիրամ» ՋՕԸ 01.06.2015 23.06.2015 - - 23.06.2015
թիվ24/8
Բողոքը բավարարվել է 01.07.2015
144 Ա/Ձ Դանիել Դանիելյան 01.06.2015 23.06.2015 - - 23.06.2015
թիվ 24/9
Բողոքը մերժվել է 01.07.2015
145 «Բիոդենտ» ՍՊԸ 01.06.2015 26.06.2015 - - 26.06.2015
թիվ25/1
Բողոքը մերժվել է 01.07.2015
146 Ա/Ձ Լևոն Առաքելյան 01.06.2015 26.06.2015 - - 26.06.2015
թիվ 25/2
Բողոքը բավարարվել է 01.07.2015
147 Ա/Ձ Արման Բաբլումյան 01.06.2015 26.06.2015 - - 26.06.2015
թիվ25/3
Բողոքը մերժվել է 01.07.2015
148 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 18.05.2015 30.06.2015 - - 30.06.2015
թիվ 26/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 01.07.2015
149 «Շատխա ծռեր» ՍՊԸ 18.05.2015 30.06.2015 - - 30.06.2015
թիվ26/2
Վարույթը կասեցվել է 02.07.2015
150 «Ռոմա Տրանս» ՍՊԸ 03.06.2015 30.06.2015 - - 30.06.2015
թիվ 26/3
Բողոքը բավարարվել է 02.07.2015
151 Ա/Ձ Գայանե Երիցյան 05.06.2015 30.06.2015 - - 30.06.2015
թիվ26/4
Բողոքը բավարարվել է 06.07.2015
152 Ա/Ձ Աննա Միզոյան 05.06.2015 30.06.2015 - - 30.06.2015
թիվ 26/5
Բողոքը մերժվել է 06.07.2015
153 «ԴԻ ՍԻ» ՍՊԸ 05.06.2015 30.06.2015 - - 30.06.2015
թիվ26/6
Բողոքը բավարարվել է 06.07.2015
154 «Սևանի ՃՇՇ» ՓԲԸ 05.06.2015 30.06.2015 - - 30.06.2015
թիվ 26/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 07.07.2015
155 «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ 04.06.2015 30.06.2015 - - 30.06.2015
թիվ26/8
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 06.07.2015
156 «Նատվիկ» ՍՊԸ 12.06.2015 07.06.2015 - - 07.06.2015
թիվ 27/1
Բողոքը մերժվել է 15.07.2015
157 Ա/Ձ Արմեն Հովհաննիսյան 11.06.2015 07.06.2015 - - 07.06.2015
թիվ 27/2
Բողոքը մերժվել է 10.07.2015
158 Ա/Ձ Գառնիկ Զախարյան 11.06.2015 07.06.2015 - - 07.06.2015
թիվ 27/3
Բողոքը բավարարվել է 15.07.2015
159 «Վանտիգ» ՍՊԸ 15.06.2015 07.06.2015 - - 07.06.2015
թիվ27/4
Բողոքը բավարարվել է 15.07.2015
160 «Թեսթիֆուդ» ՍՊԸ 07.06.2015 07.06.2015 - - 07.06.2015
թիվ 27/5
Բողոքը բավարարվել է 15.07.2015
161 «Լևոն» ՍՊԸ 09.06.2015 07.06.2015 - - 07.06.2015
թիվ27/6
Բողոքը բավարարվել է 17.07.2015
162 «Բիլդ էյսիսի» ՍՊԸ 25.06.2015 07.06.2015 - - 07.06.2015
թիվ 27/7
Բողոքը բավարարվել է 17.07.2015
163 «Ջերմուկ առողջարան» ՓԲԸ 01.06.2015 14.06.2015 - - 14.06.2015
թիվ28/1
Բողոքը մերժվել է 15.07.2015
164 «Մգո Քոնսթրաքշն» ՓԲԸ 19.06.2015 14.06.2015 - - 14.06.2015
թիվ 28/2
Բողոքը մերժվել է 20.07.2015
165 «Մուլտի Ակվամարին» ՍՊԸ 19.06.2015 14.06.2015 - - 14.06.2015
թիվ28/3
Վարույթը կարճվել է 20.07.2015
166 Ա/Ձ Լուսինե Ազարյան 17.06.2015 14.06.2015 - - 14.06.2015
թիվ 28/4
Բողոքը բավարարվել է 20.07.2015
167 Ա/Ձ Արա Ստեփանյան 20.06.2015 14.06.2015 - - 14.06.2015
թիվ 28/5
Բողոքը բավարարվել է 21.07.2015
168 Ա/Ձ Աշոտ Հակոբյան 06.07.2015 14.06.2015 - - 14.06.2015
թիվ 28/6
Բողոքը մերժվել է 21.07.2015
169 Քաղաքացի Պարգև Շահբազյան 17.03.2015 14.06.2015 - - 14.06.2015
թիվ28/7
Բողոքը բավարարվել է 21.07.2015
170 Քաղաքացի Սամվել Իսպիրյան 19.06.2015 18.07.2015 - - 18.07.2015
թիվ 29/1
Բողոքը մերժվել է 21.07.2015
171 «Պրոքսի Սենտր» ՍՊԸ 22.06.2015 18.07.2015 - - 18.07.2015
թիվ29/2
Բողոքը մերժվել է 22.07.2015
172 «Ջոլի ֆարմ» ՍՊԸ 10.06.2015 18.07.2015 - - 18.07.2015
թիվ 29/3
Բողոքը մերժվել է 23.07.2015
173 Քաղաքացի Նվեր Կարապետյան 23.06.2015 18.07.2015 - - 18.07.2015
թիվ 29/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 23.07.2015
174 «Ոսկե Գետնափ» ՍՊԸ 22.06.2015 18.07.2015 - - 18.07.2015
թիվ 29/5
Բողոքը բավարարվել է 21.07.2015
175 «Արտ Մել» ՍՊԸ 12.06.2015 18.07.2015 - - 18.07.2015
թիվ 29/6
Բողոքը բավարարվել է 24.07.2015
176 Ա/Ձ Արթուր Դավթյան 22.06.2015 18.07.2015 - - 18.07.2015
թիվ 29/7
Բողոքը բավարարվել է 24.07.2015
177 «Անալիտիկ» ՍՊԸ 22.06.2015 18.07.2015 - - 18.07.2015
թիվ 29/8
Բողոքը բավարարվել է 24.07.2015
178 Քաղաքացի Աիդա Մանուչարյան 24.06.2015 18.07.2015 - - 18.07.2015
թիվ 29/9
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 24.07.2015
179 Ա/Ձ Վարուժան Դավուդյան 03.07.2015 24.07.2015 - - 24.07.2015
թիվ 30/1
Բողոքը բավարարվել է 29.07.2015
180 Քաղաքացի Սուսաննա Գյոզալյան 03.07.2015 24.07.2015 - - 24.07.2015
թիվ 30/2
Բողոքը բավարարվել է 29.07.2015
181 «Նորոգշին» ԲԲԸ 02.07.2015 24.07.2015 - - 24.07.2015
թիվ 30/3
Բողոքը բավարարվել է 29.07.2015
182 Ա/Ձ Լյուդվիգ Ղազարյան 03.07.201 24.07.2015 - - 24.07.2015
թիվ 30/4
Բողոքը բավարարվել է 29.07.2015
183 Ա/Ձ Գոհար Հակոբյան 30.06.2015 28.07.2015 - - 28.07.2015
թիվ 31/1
Բողոքը մերժվել է 30.07.2015
184 «Կառկ-Օիլ» ՍՊԸ 20.06.2015 28.07.2015 - - 28.07.2015
թիվ 31/2
Բողոքը մերժվել է 30.07.2015
185 Ա/Ձ Աննա Միրզոյան 18.07.2015 28.07.2015 - - 28.07.2015
թիվ 31/3
Բողոքը բավարարվել է 30.07.2015
186 «Լիգա Տրանս» ՍՊԸ 06.07.2015 28.07.2015 - - 28.07.2015
թիվ 31/4
Բողոքը մերժվել է 30.07.2015
187 Ա/Ձ Դանիել Դանիելյան 01.07.2015 28.07.2015 - - 28.07.2015
թիվ 31/5
Վարույթը կասեցվել է 30.07.2015
188 Քաղաքացի Սեյրան Գալստյան 08.07.2015 28.07.2015 - - 28.07.2015
թիվ 31/6
Բողոքը մերժվել է 04.08.2015
189 «Հագոյան» ԱԿ 07.07.2015 28.07.2015 - - 28.07.2015
թիվ 31/7
Բողոքը բավարարվել է 04.08.2015
190 «Ջովետի» ՍՊԸ 06.07.2015 28.07.2015 - - 28.07.2015
թիվ 31/8
Բողոքը բավարարվել է 04.08.2015
191 Քաղաքացի Վալենտինա Փալանդուզյան 06.07.2015 28.07.2015 - - 28.07.2015
թիվ 31/9
Բողոքը բավարարվել է 04.08.2015
192 «Ժակշին» ՍՊԸ 15.07.2015 31.07.2015 - - 31.07.2015
թիվ 32/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 13.08.2015
193 «Կրասկի Սեյսի» ՍՊԸ 17.07.2015 31.07.2015 - - 31.07.2015
թիվ 32/2
Բողոքը բավարարվել է 13.08.2015
194 «Տաթվան» ՍՊԸ 16.07.2015 31.07.2015 - - 31.07.2015
թիվ 32/3
Բողոքը բավարարվել է 13.08.2015
195 Փաստաբան Ս.Ալեքսանյան 15.07.2015 31.07.2015 - - 31.07.2015
թիվ 32/4
Բողոքը մերժվել է 13.08.2015
196 «Զարախաչ» ՍՊԸ 30.07.2015 31.07.2015 - - 31.07.2015
թիվ 32/5
Բողոքը բավարարվել է 13.08.2015
197 «ՍՈԼԻԱՆ» ՍՊԸ 29.07.2015 25.08.2015 - - 25.08.2015
թիվ 33/1
Բողոքը մերժվել է 28.08.2015
198 «Ալվարդ Վարդանյան» ՍՊԸ 01.08.2015 25.08.2015 - - 25.08.2015
թիվ 33/2
Բողոքը բավարարվել է 28.08.2015
199 Քաղքացի Նաիրա Ավագյան 03.08.2015 25.08.2015 - - 25.08.2015
թիվ 33/3
Բողոքը բավարարվել է 28.08.2015
200 «ՔԱԴ» ՍՊԸ 28.07.2015 25.08.2015 - - 25.08.2015
թիվ 33/4
Բողոքը բավարարվել է 28.08.2015
201 «Փրոփերթիզ Ինվեսթմենթս» ՓԲԸ 28.07.2015 25.08.2015 - - 25.08.2015
թիվ 33/5
Բողոքը բավարարվել է 03.09.2015
202 ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԿՕ և ՀՁՊ գունդ 27.07.2015 25.08.2015 - - 25.08.2015
թիվ 33/6
Բողոքը բավարարվել է 03.09.2015
203 «Սկրյաբինի անվան Մոսկվայի անաս.բժշ. Կենսա. Պետ. ակադեմիա» 29.07.2015 25.08.2015 - - 25.08.2015
թիվ 33/7
Բողոքը բավարարվել է 03.09.2015
204 «Հորմիգոնեսի Մորտերոս Սեռռանո ՍԼ» Հայաստանյան մասնաճյուղ ՍՊԸ 03.08.2015 01.09.2015 - - 01.09.2015
թիվ 34/1
Վարույթը կասեցվել է 02.09.2015
205 «Թի ընդ Վի Սթոն» ՍՊԸ 03.08.2015 01.09.2015 - - 01.09.2015
թիվ 34/2
Բողոքը մերժվել է 02.09.2015
206 «Ռ և Պ Սկէնառ» ՍՊԸ 03.08.2015 01.09.2015 - - 01.09.2015
թիվ 34/3
Բողոքը մերժվել է 02.09.2015
207 «Կ ընդ Գ Գրուպ» ՍՊԸ 05.08.2015 01.09.2015 - - 01.09.2015
թիվ 34/4
Բողոքը մերժվել է 03.09.2015
208 «Յուրա և Գագիկ» ՍՊԸ 06.08.2015 01.09.2015 - - 01.09.2015
թիվ 34/5
Բողոքը մերժվել է 04.09.2015
209 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ 30.07.2015 01.09.2015 - - 01.09.2015
թիվ 34/6
Բողոքը մերժվել է 09.09.2015
210 «ԷԿՕ մաս» ՍՊԸ 02.08.2015 01.09.2015 - - 01.09.2015
թիվ 34/7
Բողոքը բավարարվել է 09.09.2015
211 «Տամա էլեկտրոն» ՍՊԸ 07.08.2015 01.09.2015 - - 01.09.2015
թիվ 34/8
Բողոքը բավարարվել է 09.09.2015
212 «Հ.Վ.Բաղդասարյան» ՍՊԸ 24.07.2015 08.09.2015 - - 08.09.2015
թիվ 35/1
Բողոքը մերժվել է 07.09.2015
213 Քաղաքացի Արա Ամիրջանյան 27.07.2015 08.09.2015 - - 08.09.2015
թիվ 35/2
Բողոքը մերժվել է 09.09.2015
214 «Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոն» ՀԿ 10.08.2015 08.09.2015 - - 08.09.2015
թիվ 35/3
Բողոքը մերժվել է 11.09.2015
215 «Գեթսեման» ՍՊԸ 11.08.2015 08.09.2015 - - 08.09.2015
թիվ 35/4
Բողոքը բավարարվել է 11.09.2015
216 Քաղաքացի Նազելինա Դանիելյան 27.07.2015 08.09.2015 - - 08.09.2015
թիվ 35/5
Վարույթը կասեցվել է 10.09.2015
217 «Գոլդ Գրուպ» ՍՊԸ 13.08.2015 08.09.2015 - - 08.09.2015
թիվ 35/6
Բողոքը մերժվել է 15.09.2015
218 «Վլտրանս» ՍՊԸ 08.08.2015 08.09.2015 - - 08.09.2015
թիվ 35/7
Բողոքը բավարարվել է 15.09.2015
219 Ա/Ձ Մուրադ Մխիթարյան 12.08.2015 08.09.2015 - - 08.09.2015
թիվ 35/8
Բողոքը բավարարվել է 18.09.2015
220 Քաղաքացի Ժիրայր Մնացականյան 30.07.2015 15.09.2015 - - 15.09.2015
թիվ 36/1
Բողոքը բավարարվել է 15.09.2015
221 «Աջակցություն Դատապարտյալին» հիմնադրամ 17.08.2015 15.09.2015 - - 15.09.2015
թիվ 36/2
Վարույթը կասեցվել է 16.09.2015
222 Ա/Ձ Հասմիկ Թադևոսյան 03.08.2015 15.09.2015 - - 15.09.2015
թիվ 36/3
Բողոքը մերժվել է 17.09.2015
223 Ա/Ձ Դավիթ Առաքելյան 17.08.2015 15.09.2015 - - 15.09.2015
թիվ 36/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 16.09.2015
224 Ա/Ձ Հենրիկ Վարոսյան 18.08.2015 15.09.2015 - - 15.09.2015
թիվ 36/5
Բողոքը մերժվել է 17.09.2015
225 «Մուրմիրս» ՍՊԸ 20.08.2015 15.09.2015 - - 15.09.2015
թիվ 36/6
Բողոքը մերժվել է 22.09.2015
226 «Բաբիս» ՍՊԸ 19.08.2015 15.09.2015 - - 15.09.2015
թիվ 36/7
Բողոքը բավարարվել է 22.09.2015
227 Քաղաքացի Կարեն Պետրոսյան 19.08.2015 15.09.2015 - - 15.09.2015
թիվ 36/8
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 22.09.2015
228 «Գեոթիմ» ՓԲԸ 10.08.2015 22.09.2015 - - 22.09.2015
թիվ 37/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 23.09.2015
229 «Էլեկտա-Էլլդա» ՍՊԸ 24.08.2015 22.09.2015 - - 22.09.2015
թիվ 37/2
Վարույթը կասեցվել է 25.09.2015
230 «Հորմիգոնեսի Մորտերոս Սեռռանո ՍԼ» Հայաստանյան մասնաճյուղ ՍՊԸ 31.08.2015 22.09.2015 - - 22.09.2015
թիվ 37/3
Վարույթը կասեցվել է 28.09.2015
231 Ա/Ձ Սուսաննա Հովհաննիսյան 22.08.2015 22.09.2015 - - 22.09.2015
թիվ 37/4
Բողոքը բավարարվել է 28.09.2015
232 «Հայռուսկոգեներացիա» ՓԲԸ 03.09.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 02.10.2015
233 «Նորվիկ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 04.09.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/2
Բողոքը մերժվել է 02.10.2015
234 «Էյ Բի Էյ գրուպ» ՍՊԸ 02.09.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/3
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
235 Ա/Ձ Անաիդա Խաչիկյան 04.09.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/4
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
236 «Հայկար» ՍՊԸ 21.08.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/5
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
237 Ա/Ձ Դանիել Պապյան 07.09.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/6
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
238 Քաղաքացի Նվեր Կարապետյան 24.08.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/7
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
239 «Վ.Պետրոսյանի անվան գրադարան» ՊՈԱԿ 02.09.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/8
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
240 «Սիրարփի» ԱՀ ՍՊԸ 08.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/1
Բողոքը մերժվել է 08.10.2015
241 «Պանդավենդինգ» ՍՊԸ 09.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/2
Բողոքը մերժվել է 08.10.2015/td>
242 «Ավիատրանս Հյուրանոց» ՓԲԸ 09.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/3
Բողոքը մերժվել է 09.10.2015
243 «Հրազդան Հյուրանոց» ՓԲԸ 09.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/4
Բողոքը մերժվել է 09.10.2015
244 «Հիդրոէներգաշին» ՓԲԸ 10.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/5
Բողոքը մերժվել է 12.10.2015
245 Ա/Ձ Զավեն Բեգլարյան 16.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/6
Բողոքը բավարարվել է 12.10.2015
246 «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ 01.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/7
Բողոքը բավարարվել է 12.10.2015
247 ՀՀ աշխատան. և սոց. հարցերի նախարար.աշխատակազմ 02.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/8
Բողոքը բավարարվել է 14.10.2015
248 «Մերկուրի» ԱԿ 15.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/1
Բողոքը մերժվել է 15.10.2015
249 Քաղաքացի Էդմոնդ Խաչատրյան 17.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/2
Բողոքը մերժվել է 15.10.2015
250 «Վ.Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ 28.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/3
Բողոքը մերժվել է 19.10.2015
251 «Էլդանա» ՍՊԸ 16.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/4
Բողոքը բավարարվել է 19.10.2015
252 «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմջնթ» ՓԲԸ 18.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 21.10.2015
253 «ՄԲ Գրուպ» ՍՊԸ 22.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/6
Բողոքը բավարարվել է 22.10.2015
254 «Բելլուչի ԱՄ» ՍՊԸ 18.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/7
Բողոքը բավարարվել է 22.10.2015
255 «Գլոբալ Գոլդ Հանքավան» ՍՊԸ 21.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/1
Բողոքը մերժվել է 22.10.2015
256 Քաղաքացի Նազելինա Դանիելյան 27.07.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/2
Բողոքը մերժվել է 22.10.2015
257 Ա/Ձ Հարություն Աղաջանյան 29.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 22.10.2015
258 «Վահագն Բարիք» ՍՊԸ 28.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/4
Բողոքը բավարարվել է 27.10.2015
259 «Մանե և Վահե Հովակիմյաններ» ՍՊԸ 24.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.10.2015
260 «Ջի-Էմ-Ջի գրուպ» ՍՊԸ 23.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.10.2015
261 «Օրիենտալ Չեին» ՍՊԸ 28.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/7
Բողոքը բավարարվել է 28.10.2015
262 Ա/Ձ Ռոբերտ Գալստյան 01.10.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/1
Բողոքը մերժվել է 30.10.2015
263 «Արթէմ» ՍՊԸ 03.10.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/2
Բողոքը մերժվել է 30.10.2015
264 «Հիդրո Սթորմ» ՍՊԸ 30.09.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/3
Բողոքը մերժվել է 30.10.2015
265 Ա/Ձ Արամ Սիմոնյան 02.10.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/4
Բողոքը բավարարվել է 02.11.2015
266 «Սոլիան» ՍՊԸ 06.10.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/5
Բողոքը բավարարվել է 04.10.2015
267 «Կառա և Կարեն» ՍՊԸ 18.09.2015 30.10.2015 - - 30.10.2015
թիվ 43/1
Վարույթը կասեցվել է 02.11.2015
268 Արամ Ազարյան 07.10.2015 30.10.2015 - - 30.10.2015
թիվ 43/2
Բողոքը մերժվել է 04.11.2015
269 Ա/Ձ Ռիտա Թովմասովա 06.10.2015 30.10.2015 - - 30.10.2015
թիվ 43/3
Բողոքը մերժվել է 04.11.2015
270 «Կար-Էլ Տրանս» ՍՊԸ 05.10.2015 30.10.2015 - - 30.10.2015
թիվ 43/4
Բողոքը մերժվել է 04.11.2015
271 «Դեղաբազա Երևան» ՍՊԸ 02.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/1
Վարույթը կարճվել է 05.11.2015
272 «Բրենդ Լիդեր» ՀՁ ՍՊԸ 07.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/2
Վարույթը կարճվել է 05.11.2015
273 «Փարպի» ՋՕԸ 08.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/3
Վարույթը կասեցվել է 05.11.2015
274 Ա/Ձ Գևորգ Կարապետյան 09.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 05.11.2015
275 «Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ 08.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/5
Բողոքը բավարարվել է 10.11.2015
276 «Արծն» ՍՊԸ 05.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/6
Բողոքը բավարարվել է 10.11.2015
277 «Մետրոպոլ» ՍՊԸ 06.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/7
Բողոքը բավարարվել է 10.11.2015
278 «Կապքիմ» ՍՊԸ 25.09.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/8
Բողոքը մերժվել է 10.11.2015
279 «Էդգար Դանիելյան» ՍՊԸ 14.10.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/1
Վարույթը կարճվել է 13.11.2015
280 «999» ՍՊԸ 12.10.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 13.11.2015
281 «Տեխնոպոլիս» ՍՊԸ 12.10.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 13.11.2015
282 «Ավտոդաս» ՍՊԸ 12.10.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/4
Բողոքը բավարարվել է 13.11.2015
283 Ա/Ձ Գոհար Գևորգյան 25.09.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/5
Վարույթը կասեցվել է 10.11.2015
284 Ա/Ձ Նուբար Բաղդո 14.10.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 13.11.2015
285 «Երևան Ջուր» ՓԲԸ 14.10.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/7
Բողոքը բավարարվել է 16.11.2015
286 «Քրոնոգարանտ» ՍՊԸ 12.10.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/8
Բողոքը բավարարվել է 16.11.2015
287 «Ժակշին» ՍՊԸ 12.10.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/9
Բողոքը բավարարվել է 16.11.2015
288 Ա/Ձ Ամալյա Մինասյան 15.10.2015 13.11.2015 - - 13.11.2015
թիվ 46/1
Բողոքը բավարարվել է 18.11.2015
289 «Մերիսոնա» ՍՊԸ 16.10.2015 13.11.2015 - - 13.11.2015
թիվ 46/2
Բողոքը բավարարվել է 18.11.2015
290 Քաղ. Լյուդմիլա Սահարյան 17.10.2015 13.11.2015 - - 13.11.2015
թիվ 46/3
Բողոքը բավարարվել է 19.11.2015
291 Երևանի քաղաքապետարան 15.10.2015 13.11.2015 - - 13.11.2015
թիվ 46/4
Բողոքը բավարարվել է 19.11.2015
292 «Ասեդլ» ՍՊԸ 05.10.2015 13.11.2015 - - 13.11.2015
թիվ 46/5
Վարույթը կասեցվել է 19.11.2015
293 «Գլեբեկ» ՍՊԸ 20.10.2015 13.11.2015 - - 13.11.2015
թիվ 46/6
Բողոքը մերժվել է 19.11.2015
294 «Լյուդվիգ և Հակոբ» ՍՊԸ 20.10.2015 17.11.2015 - - 17.11.2015
թիվ 47/1
Բողոքը բավարարվել է 23.11.2015
295 «Զովք» ՍՊԸ 21.10.2015 17.11.2015 - - 17.11.2015
թիվ 47/2
Բողոքը բավարարվել է 23.11.2015
296 Սպարտակ Բադիրյան 19.10.2015 17.11.2015 - - 17.11.2015
թիվ 47/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 18.11.2015
297 «Ջերմուկ Առողջարան» ՓԲԸ 17.10.2015 17.11.2015 - - 17.11.2015
թիվ 47/4
Բողոքը բավարարվել է 23.11.2015
298 Ասատուր Թովմասյան 20.10.2015 17.11.2015 - - 17.11.2015
թիվ 47/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 23.11.2015
299 «Շեն» ՍՊԸ 07.10.2015 17.11.2015 - - 17.11.2015
թիվ 47/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 23.11.2015
300 ««Խարբերդի մանկատուն» ՊՕԱԿ 22.10.2015 20.11.2015 - - 20.11.2015
թիվ 47/7
Բողոքը բավարարվել է 21.11.2015
301 «Քասախ» ՋՕԸ 23.10.2015 20.11.2015 - - 20.11.2015
թիվ 48/1
Վարույթը կասեցվել է 23.11.2015
302 Ա/Ձ Վհրամ Մարգարյան 23.10.2015 20.11.2015 - - 20.11.2015
թիվ 48/2
Բողոքը մերժվել է 23.11.2015
303 «Քոնստրաքշն» ՍՊԸ 23.10.2015 20.11.2015 - - 20.11.2015
թիվ 48/3
Բողոքը բավարարվել է 26.11.2015
304 «Դա-Դէ Գրուպ» ՍՊԸ 24.10.2015 20.11.2015 - - 20.11.2015
թիվ 48/4
Բողոքը բավարարվել է 26.11.2015
305 «Բեյ Վինդոու» ՓԲԸ 24.10.2015 20.11.2015 - - 20.11.2015
թիվ 48/5
Բողոքը բավարարվել է 26.11.2015
306 Ա/Ձ Նաիրա Իսոյան 14.10.2015 24.11.2015 - - 24.11.2015
թիվ 49/1
Վարույթը կասեցվել է 26.11.2015
307 Ա/Ձ Արթուր Հովսեփյան 26.10.2015 24.11.2015 - - 24.11.2015
թիվ 49/2
Բողոքը մերժվել է 26.11.2015
308 «Պրոդ-Ալ» ՍՊԸ 26.10.2015 24.11.2015 - - 24.11.2015
թիվ 49/3
Բողոքը մերժվել է 25.11.2015
309 Արշավիր Հարությունյան 26.10.2015 24.11.2015 - - 24.11.2015
թիվ 49/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 26.11.2015
310 Սլավիկ Համբարձումյան 27.10.2015 24.11.2015 - - 24.11.2015
թիվ 49/5
Բողոքը բավարարվել է 26.11.2015
311 «Սեյվթի» ՍՊԸ 26.10.2015 24.11.2015 - - 24.11.2015
թիվ 49/6
Բողոքը բավարարվել է 26.11.2015
312 «Այգեձորի Առողջության Կենտրոն» ՊՈԱԿ 26.10.2015 24.11.2015 - - 24.11.2015
թիվ 49/7
Բողոքը բավարարվել է 26.11.2015
313 «Ծոփք-Արածանի» ՍՊԸ  29.10.2015 27.11.2015 - - 27.11.2015
թիվ 50/1
Վարույթը կարճվել է  30.11.2015
314 Ա/Ձ Սամվել Կիրակոսյան 16.10.2015 27.11.2015 - - 27.11.2015
թիվ 50/2
Բողոքը մերժվել է  01.12.2015
315 «ԱԳԱԿ Ընկերներ» ՍՊԸ 29.10.2015 27.11.2015 - - 27.11.2015
թիվ 50/3
Բողոքը բավարարվել է 30.11.2015
316 Վաղարշակ Խաչատրյան 28.10.2015 27.11.2015 - - 27.11.2015
թիվ 50/4
Բողոքը բավարարվել է 02.12.2015
317 Գրիգոր Հովհաննիսյան 28.10.2015 27.11.2015 - - 27.11.2015
թիվ 50/5
Բողոքը բավարարվել է 02.12.2015
318 «Լյուքս էռա գրուպ» ՍՊԸ 29.10.2015 27.11.2015 - - 27.11.2015
թիվ 50/6
Բողոքը բավարարվել է 01.12.2015
319 «Ին Վինո» ՍՊԸ 30.10.2015 27.11.2015 - - 27.11.2015
թիվ 50/7
Բողոքը բավարարվել է 01.12.2015
320 Ա/Ձ Լևոն Սաֆարյան 02.11.2015 01.12.2015 - - 01.12.2015
թիվ 51/1
Բողոքը բավարարվել է 03.12.2015
321 Ա/Ձ Արա Վատուլին 02.11.2015 01.12.2015 - - 01.12.2015
թիվ 51/2
Բողոքը բավարարվել է 03.12.2015
322 Ա/Ձ Աիդա Հովհաննիսյան 03.11.2015 01.12.2015 - - 01.12.2015
թիվ 51/3
Բողոքը բավարարվել է 07.12.2015
323 «Արաքս հրատարակչություն» ՍՊԸ 03.11.2015 01.12.2015 - - 01.12.2015
թիվ 51/4
Բողոքը բավարարվել է 07.12.2015
324 Ա/Ձ Լիանա Աթոյան 03.11.2015 01.12.2015 - - 01.12.2015
թիվ 51/5
Բողոքը մերժվել է 03.12.2015
325 «Արգավանդի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ՓԲԸ 02.11.2015 01.12.2015 - - 01.12.2015
թիվ 51/6
Բողոքը բավարարվել է 07.12.2015
326 Ա/Ձ Ռուզաննա Զաքարյան 29.10.2015 01.12.2015 - - 01.12.2015
թիվ 51/7
Բողոքը բավարարվել է 07.12.2015
327 Ա/Ձ Գայանե Քորօղլանյան 02.11.2015 01.12.2015 - - 01.12.2015
թիվ 51/8
Բողոքը բավարարվել է 07.12.2015
328 Ա/Ձ Համլետ Հարությունյան 21.10.2015 04.12.2015 - - 04.12.2015
թիվ 52/1
Բողոքը մերժվել է 07.12.2015
329 «Իռեն Մես» ՍՊԸ 05.11.2015 04.12.2015 - - 04.12.2015
թիվ 52/2
Բողոքը մերժվել է 07.12.2015
330 «Բարձրաշենի թռչնաբուծ.ֆաբրիկա» ԲԲԸ 07.11.2015 04.12.2015 - - 04.12.2015
թիվ 52/3
Բողոքը բավարարվել է 10.12.2015
331 ՀՀ գյուղ. նախ. աշխատակազմ 21.10.2015 04.12.2015 - - 04.12.2015
թիվ 52/4
Բողոքը բավարարվել է 10.12.2015
332 Ա/Ձ Լևոն Չախոյան 10.11.2015 04.12.2015 - - 04.12.2015
թիվ 52/5
Բողոքը մերժվել է 10.12.2015
333 Քաղաքացի Զավեն Բաբայան 09.11.2015 04.12.2015 - - 04.12.2015
թիվ 52/6
Բողոքը բավարարվել է 10.12.2015
334 Քաղաքացի Արման Միքայելյան 09.11.2015 04.12.2015 - - 04.12.2015
թիվ 52/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.12.2015
335 Ա/Ձ Լաերտ Բաղումյան 09.11.2015 04.12.2015 - - 04.12.2015
թիվ 52/8
Բողոքը բավարարվել է 10.12.2015
236 «Հայկար» ՍՊԸ 21.08.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/5
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
237 Ա/Ձ Դանիել Պապյան 07.09.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/6
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
238 Քաղաքացի Նվեր Կարապետյան 24.08.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/7
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
239 «Վ.Պետրոսյանի անվան գրադարան» ՊՈԱԿ 02.09.2015 29.09.2015 - - 29.09.2015
թիվ 38/8
Բողոքը բավարարվել է 06.10.2015
240 «Սիրարփի» ԱՀ ՍՊԸ 08.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/1
Բողոքը մերժվել է 08.10.2015
241 «Պանդավենդինգ» ՍՊԸ 09.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/2
Բողոքը մերժվել է 08.10.2015/td>
242 «Ավիատրանս Հյուրանոց» ՓԲԸ 09.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/3
Բողոքը մերժվել է 09.10.2015
243 «Հրազդան Հյուրանոց» ՓԲԸ 09.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/4
Բողոքը մերժվել է 09.10.2015
244 «Հիդրոէներգաշին» ՓԲԸ 10.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/5
Բողոքը մերժվել է 12.10.2015
245 Ա/Ձ Զավեն Բեգլարյան 16.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/6
Բողոքը բավարարվել է 12.10.2015
246 «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ 01.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/7
Բողոքը բավարարվել է 12.10.2015
247 ՀՀ աշխատան. և սոց. հարցերի նախարար.աշխատակազմ 02.09.2015 06.10.2015 - - 06.10.2015
թիվ 39/8
Բողոքը բավարարվել է 14.10.2015
248 «Մերկուրի» ԱԿ 15.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/1
Բողոքը մերժվել է 15.10.2015
249 Քաղաքացի Էդմոնդ Խաչատրյան 17.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/2
Բողոքը մերժվել է 15.10.2015
250 «Վ.Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ 28.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/3
Բողոքը մերժվել է 19.10.2015
251 «Էլդանա» ՍՊԸ 16.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/4
Բողոքը բավարարվել է 19.10.2015
252 «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմջնթ» ՓԲԸ 18.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 21.10.2015
253 «ՄԲ Գրուպ» ՍՊԸ 22.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/6
Բողոքը բավարարվել է 22.10.2015
254 «Բելլուչի ԱՄ» ՍՊԸ 18.09.2015 13.10.2015 - - 13.10.2015
թիվ 40/7
Բողոքը բավարարվել է 22.10.2015
255 «Գլոբալ Գոլդ Հանքավան» ՍՊԸ 21.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/1
Բողոքը մերժվել է 22.10.2015
256 Քաղաքացի Նազելինա Դանիելյան 27.07.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/2
Բողոքը մերժվել է 22.10.2015
257 Ա/Ձ Հարություն Աղաջանյան 29.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 22.10.2015
258 «Վահագն Բարիք» ՍՊԸ 28.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/4
Բողոքը բավարարվել է 27.10.2015
259 «Մանե և Վահե Հովակիմյաններ» ՍՊԸ 24.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.10.2015
260 «Ջի-Էմ-Ջի գրուպ» ՍՊԸ 23.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 27.10.2015
261 «Օրիենտալ Չեին» ՍՊԸ 28.09.2015 20.10.2015 - - 20.10.2015
թիվ 41/7
Բողոքը բավարարվել է 28.10.2015
262 Ա/Ձ Ռոբերտ Գալստյան 01.10.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/1
Բողոքը մերժվել է 30.10.2015
263 «Արթէմ» ՍՊԸ 03.10.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/2
Բողոքը մերժվել է 30.10.2015
264 «Հիդրո Սթորմ» ՍՊԸ 30.09.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/3
Բողոքը մերժվել է 30.10.2015
265 Ա/Ձ Արամ Սիմոնյան 02.10.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/4
Բողոքը բավարարվել է 02.11.2015
266 «Սոլիան» ՍՊԸ 06.10.2015 27.10.2015 - - 27.10.2015
թիվ 42/5
Բողոքը բավարարվել է 04.10.2015
267 «Կառա և Կարեն» ՍՊԸ 18.09.2015 30.10.2015 - - 30.10.2015
թիվ 43/1
Վարույթը կասեցվել է 02.11.2015
268 Արամ Ազարյան 07.10.2015 30.10.2015 - - 30.10.2015
թիվ 43/2
Բողոքը մերժվել է 04.11.2015
269 Ա/Ձ Ռիտա Թովմասովա 06.10.2015 30.10.2015 - - 30.10.2015
թիվ 43/3
Բողոքը մերժվել է 04.11.2015
270 «Կար-Էլ Տրանս» ՍՊԸ 05.10.2015 30.10.2015 - - 30.10.2015
թիվ 43/4
Բողոքը մերժվել է 04.11.2015
271 «Դեղաբազա Երևան» ՍՊԸ 02.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/1
Վարույթը կարճվել է 05.11.2015
272 «Բրենդ Լիդեր» ՀՁ ՍՊԸ 07.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/2
Վարույթը կարճվել է 05.11.2015
273 «Փարպի» ՋՕԸ 08.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/3
Վարույթը կասեցվել է 05.11.2015
274 Ա/Ձ Գևորգ Կարապետյան 09.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/4
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 05.11.2015
275 «Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ 08.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/5
Բողոքը բավարարվել է 10.11.2015
276 «Արծն» ՍՊԸ 05.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/6
Բողոքը բավարարվել է 10.11.2015
277 «Մետրոպոլ» ՍՊԸ 06.10.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/7
Բողոքը բավարարվել է 10.11.2015
278 «Կապքիմ» ՍՊԸ 25.09.2015 03.11.2015 - - 03.11.2015
թիվ 44/8
Բողոքը մերժվել է 10.11.2015
279 «Էդգար Դանիելյան» ՍՊԸ 14.10.2015 10.11.2015 - - 10.11.2015
թիվ 45/1
Վարույթը կարճվել է 13.11.2015
280<