2014թ
N
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ /ԳՀ/
ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ
ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ
ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱ-ՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹ-
ՅՈՒՆԸ
ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
1 «Երևանի Ավտոբուս» ՓԲԸ 28.12.2013 14.01.2014 - - 14.01.2014
թիվ 1/1
Բողոքը բավարարվել է 21.01.2014
2 «ՓԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 25.12.2013 14.01.2014 - - 14.01.2014
թիվ 1/2
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2014
3 «Գագարին» սերմնաբուծական սպառողական կոոպերատիվ 20.12.2013 27.12.2013 28.12.2013 17.01.2014 17.01.2014
թիվ2/1
Բողոքը մերժվել է 20.01.2014
4 Ա/Ձ Անդրանիկ Վարդանյան 11.12.2013 27.12.2013 28.12.2013 17.01.2014 17.01.2014
թիվ 2/2
Բողոքը մերժվել է 20.01.2014
5 Ա/Ձ Անուշ Օհանյան 08.01.2014 21.01.2014 - - 21.01.2014
թիվ 3/1
Վարույթը կարճվել է 24.01.2014
6 «Ալաշկերտ» ԱԿ 08.01.2014 21.01.2014 - - 21.01.2014
թիվ 3/2
Վարույթը կասեցվել է 24.01.2014
7 Քաղաքացի Արսեն Վանեսյան 17.01.2014 31.01.2014 - - 31.01.2014
թիվ 4/1
Վարույթը կարճվել է 03.02.2014
8 «Ա.Գալստյան» ՍՊԸ 26.12.2014 14.01.2014 15.01.2014 29.01.2014 31.01.2014
թիվ 4/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 03.02.2014
9 «ՌՈԼԱՐ» ՍՊԸ 17.01.2014 31.01.2014 - - 31.01.2014
թիվ 4/3
Բողոքը բավարարվել է 06.02.2014
10 «ՎՈԼՖ ԳԱԶ» ՍՊԸ 28.12.2013 21.01.2014 22.01.2014 03.02.2014 05.02.2014
թիվ 5/1
Բողոքը մերժվել է 06.02.2014
11 «Ժայռ» ՍՊԸ 22.11.2012 05.02.2014 - - 05.02.2014
թիվ 5/2
Վարույթը կարճվել է 06.02.2014
12 Ա/Ձ Գայանե Մարտիրոսյան 23.01.2014 05.02.2014 - - 05.02.2014
թիվ 5/3
Բողոքը բավարարվել է 07.02.2014
13 «Մանուկյան կոնյակի gործարան» ՍՊԸ 30.01.2014 05.02.2014 - - 05.02.2014
թիվ 5/4
Բողոքը բավարարվել է 07.02.2014
14 «Էյ-Ի-Ջի Սերվիս» ՍՊԸ 28.12.2013 14.01.2014 15.01.2014 29.01.2014 11.02.2014
թիվ 6/1
Բողոքը մերժվել է 11.02.2014
15 «Ռուբինա և Դավիթ» ՍՊԸ 22.01.2014 31.01.2014 03.02.2014 11.02.2014 11.02.2014
թիվ 6/2
Բողոքը մերժվել է 12.02.2014
16 Ա/Ձ Գևորգ Հունանյան 07.02.2014 14.02.2014 - - 14.02.2014
թիվ 7/1
Վարույթը կասեցվել է 14.02.2014
17 «Գլոբալ Մոթորս» ՓԲԸ 03.02.2014 14.02.2014 - - 14.02.2014
թիվ 7/2
Վարույթը կասեցվել է 03.03.2014
18 «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 13.02.2014 21.02.2014 - - 21.02.2014
թիվ 8/1
Վարույթը կասեցվել է 28.02.2014
19 Դանիելյան Սասուն Ա/Ձ 31.01.2014 11.02.2014 12.02.2014 24.02.2014 28.02.2014
թիվ 9/1
Բողոքը մերժվել է 28.02.2014
20 «ԼԱԳԱ» ՍՊԸ 22.01.2014 11.02.2014 12.02.2014 24.02.2014 28.02.2014
թիվ 9/2
Բողոքը մերժվել է 28.02.2014
21 ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության  19.02.2014 11.02.2014 - - 28.02.2014
թիվ 9/3
Բողոքը բավարարվել է 07.03.2014
22 «Oրիֆլեյմ Քոսմետիքս» ՍՊԸ 17.01.2014 03.03.2014 - - 03.03.2014
թիվ 10
Վարույթը կարճվել է 04.03.2014
23 Ա/Ձ Գևորգ Հունանյան 10.02.2014 05.03.2014 - - 05.03.2014
թիվ 11/1
Վարույթը կասեցվել է 06.03.2014
24 «Իզոտոն» ՍՊԸ 26.02.2014 05.03.2014 - - 05.03.2014
թիվ 11/2
Բողոքը մերժվել է 07.03.2014
25 «Գլոբալ Գոլդ Հանքավան» ՍՊԸ 21.02.2014 12.03.2014 - - 12.03.2014
թիվ 12/1
Վարույթը կասեցվել է 14.03.2014
26 «Սեթ» ՍՊԸ 26.02.2014 12.03.2014 - - 12.03.2014
թիվ 12/2
Բողոքը բավարարվել է 19.03.2014
27 Քաղաքացի Սպարտակ Գրիգորյան 18.02.2014 18.03.2014 - - 18.03.2014
թիվ 13/1
Վարույթը կարճվել է 19.03.2014
28 Ա/Ձ Սոնա Հայրապետյան 05.03.2014 18.03.2014 - - 18.03.2014
թիվ 13/4
Բողոքը բավարարվել է 24.03.2014
29  Քաղ.Կարեն Պետրոսյան 05.03.2014 18.03.2014 - - 18.03.2014
թիվ 13/5
Բողոքը մերժվել է  21.03.2014
30 «Գրանդ Մարկետ» ՍՊԸ 27.02.2014 18.03.2014 - - 18.03.2014
թիվ 13/3
Բողոքը բավարարվել է 25.03.2014
31 «Սկիֆֆ Շին» ՍՊԸ 13.03.2014 25.03.2014 - - 25.03.2014
թիվ 14/1
Բողոքը բավարարվել է  08.04.2014
32 «Նոնա» ՍՊԸ 12.02.2014 12.03.2014 13.03.2014 - 27.03.2014
թիվ 15
Բողոքը մերժվել է  28.03.2014
33 «Պրոֆիքլին» ՍՊԸ 03.03.2014 01.04.2014 - - 01.04.2014
թիվ 16/1
Բողոքը բավարարվել է  08.04.2014
34 Քաղաքացի Արա Թորոսյան 19.02.2014 05.03.2014 06.03.2014 03.04.2014 03.04.2014
թիվ 17/1
Բողոքը մերժվել է  03.04.2014
35 Ա/Ձ Գուրգեն Ստեփանյան 18.02.2014 28.02.2014 03.03.2014 03.04.2014 03.04.2014
թիվ 17/2
Բողոքը մերժվել է  03.04.2014
36 «Գիմաս» ՍՊԸ 07.03.2014 25.03.2014 26.03.2014 03.04.2014 03.04.2014
թիվ 17/3
Բողոքը մերժվել է 07.04.2014
37 Ա/Ձ Արմինե Սիմոնյանին 24.02.2014 25.03.2014 26.03.2014 03.04.2014 08.04.2014
թիվ 18/1
Բողոքը բավարարվել է 08.04.2014
38 «Տեքստիլ Հաուս» ՍՊԸ 03.03.2014 18.03.2014 19.03.2014 03.04.2014 08.04.2014
թիվ 18/2
Բողոքը մերժվել է  08.04.2014
39 Ա/Ձ Սոնա Հայրապետյան 27.02.2014 18.03.2014 19.03.2014 03.04.2014 08.04.2014
թիվ 18/3
Բողոքը մերժվել է 08.04.2014
40 Ա/Ձ Հակոբ Մխիթարյան 20.03.2014 01.04.2014 02.04.2014 11.04.2014 15.04.2014
թիվ 19/1
Բողոքը մերժվել է  15.04.2014
41 «Սեփ Տրանս» ՍՊԸ 21.03.2014 01.04.2014 02.04.2014 11.04.2014 15.04.2014
թիվ 19/2
Բողոքը մերժվել է  15.04.2014
42 Ա/Ձ Արսեն Հարությունյան 18.03.2014 01.04.2014 02.04.2014 11.04.2014 15.04.2014
թիվ 19/3
Բողոքը մերժվել է  15.04.2014
43 Ա/Ձ Վարդան Գևորգյան 05.03.2014 01.04.2014 02.04.2014 11.04.2014 15.04.2014
թիվ 19/4
Բողոքը մերժվել է   15.04.2014
44 Ա/Ձ Վլադիմիր Դավթյան 25.03.2014 08.04.2014 - - 08.04.2014
թիվ 18/5
Բողոքը բավարարվել է  29.04.2014
45 «Պրոֆարտշին» ՍՊԸ 28.03.2014 15.04.2014 - - 15.04.2014
թիվ 19/5
Բողոքը բավարարվել է   25.04.2014
46 «Ինտերպոլիմեր» ՍՊԸ 31.03.2014 15.04.2014 - - 15.04.2014
թիվ 19/6
Բողոքը բավարարվել է  29.04.2014
47 «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ 14.04.2014 18.04.2014 - - 18.04.2014
թիվ 20/1
Բողոքը բավարարվել է   29.04.2014
48 Տրանսպորտի ԾԻԳՊՀ  11.04.2014 18.04.2014 - - 18.04.2014
թիվ 20/2
Բողոքը բավարարվել է  25.04.2014
49 «Արա-Նանե» ՍՊԸ 31.03.2014 18.04.2014 - - 18.04.2014
թիվ 20/3
Բողոքը բավարարվել է   29.04.2014
50 «Սպեղանի» ՍՊԸ   24.03.2014 15.04.2014 16.04.2014 22.04.2014 23.04.2014
թիվ 21/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  23.04.2014
51 Ա/Ձ Կարեն Սիրեկանյան 28.03.2014 15.04.2014 16.04.2014 22.04.2014 23.04.2014
թիվ 21/2
Բողոքը մերժվել է   23.04.2014
52 Ա/Ձ Թամարա Աթանեսյան 31.03.2014 15.04.2014 16.04.2014 22.04.2014 23.04.2014
թիվ 21/3
Բողոքը մերժվել է  23.04.2014
53 Ա/Ձ Լյովա Հակոբյան 26.03.2014 08.04.2014 09.04.2014 22.04.2014 23.04.2014
թիվ 21/4
Բողոքը մերժվել է   29.04.2014
54 «Պլատինիում Կարգո» ՍՊԸ   26.03.2014 23.04.2014 - - 23.04.2014
թիվ 21/5
Բողոքը բավարարվել է  29.04.2014
55 «Արտասահմանյան ֆին. Ծրագրերի կառավ. կենտրոն» ՊՀ   04.04.2014 23.04.2014 - - 23.04.2014
թիվ 21/6
Բողոքը բավարարվել է   29.04.2014
56 «ՀՀ տարածքային կառ. նախ. ջրային տնտես. պետ. կոմիտեի աշխատակազմ» ՊԿՀ ՊՀ   08.04.2014 23.04.2014 - - 23.04.2014
թիվ 21/7
Բողոքը բավարարվել է  29.04.2014
57 «Ամադեղա» ՍՊԸ   07.04.2014 23.04.2014 - - 23.04.2014
թիվ 21/8
Վարույթը կասեցվել է 29.04.2014
58 «Արայ» ՍՊԸ   03.04.2014 23.04.2014 - - 23.04.2014
թիվ 21/9
Վարույթը կասեցվել է 05.05.2014
59 «Քուեսթրեյդ Ինտեր. ինկ» 01.04.2014 23.04.2014 - - 23.04.2014
թիվ 21/10
Բողոքը բավարարվել է   06.05.2014
60 Ա/Ձ Գագիկ Չիլինգարյան 09.04.2014 26.04.2014 - - 26.04.2014
թիվ 22/1
Վարույթը կասեցվել է 05.05.2014
61 «Պլագա» ՍՊԸ   09.04.2014 26.04.2014 - - 26.04.2014
թիվ 22/2
Բողոքը բավարարվել է   06.05.2014
62 «Պրոֆեշնլ Սիստեմս» ՓԲԸ   02.04.2014 26.04.2014 - - 26.04.2014
թիվ 22/3
Բողոքը բավարարվել է  06.05.2014
63 «Տեղեկատ.ծրագ.զարգ.և վերապատ.կետրոն» ՀԿ 08.04.2014 26.04.2014 - - 26.04.2014
թիվ 22/4
Բողոքը բավարարվել է   06.05.2014
64 «Ստեփանավանի ՃՇՇ» ՍՊԸ   17.03.2014 18.04.2014 21.04.2014 - 05.05.2014
թիվ 24/1
Բողոքը մերժվել է  05.05.2014
65 «Ավշար Պրոդ» ՍՊԸ   19.03.2014 18.04.2014 21.04.2014 - 05.05.2014
թիվ 24/2
Բողոքը մերժվել է 05.05.2014
66 «Տրանս սիստեմ» ՍՊԸ  11.04.2014 29.04.2014 - - 29.04.2014
թիվ 23/1
Բողոքը բավարարվել է 06.05.2014
67 «Հյուսիս-հարավ ճանապարհ. միջանցքի ներդ. ծրագ. իրականաց.կազմակեր.» ՊՈԱԿ 11.04.2014 29.04.2014 - - 29.04.2014
թիվ 23/2
Բողոքը բավարարվել է 12.05.2014
68 Քաղ. Մհեր Անդրիասյան 10.04.2014 29.04.2014 - - 29.04.2014
թիվ 23/3
Բողոքը բավարարվել է 12.05.2014
69 «Հանրապետ. Անասնաբուժ. և բուսասանիտ. Լաբորատոր ծառ. կենտրոն» ՊՈԱԿ 21.03.2014 01.04.2014 02.04.2014 - 06.05.2014
թիվ 25/1
Բողոքը մերժվել է 06.05.2014
70 «Գյումրու քաղաքապետ. Գոհար մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ 21.03.2014 18.04.2014 21.04.2014 - 06.05.2014
թիվ 25/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 06.05.2014
71 «Ադամանդ-Կ» ՍՊԸ 16.04.2014 06.05.2014 - - 06.05.2014
թիվ 25/3
Բողոքը բավարարվել է 12.05.2014
72 Ա/Ձ Գուրգեն Ստեփանյան 18.04.2014 06.05.2014 - - 12.05.2014
թիվ 25/4
Բողոքը բավարարվել է 12.05.2014
73 «Ա-2» ՍՊԸ 27.03.2014 23.04.2014 25.04.2014 - 12.05.2014
թիվ 26/1
Բողոքը մերժվել է 12.05.2014
74 Ա/Ձ Գուրգեն Ստեփանյան 15.04.2014 18.04.2014 21.04.2014 - 12.05.2014
թիվ 26/2
Բողոքը մերժվել է 14.05.2014
75 «Լիլիթ-Արտակ» ԱԿ 16.04.2014 13.05.2014 - - 13.05.2014
թիվ 27/1
Վարույթը կասեցվել է 15.05.2014
76 Քաղաքացի Տիգրան Ղազարյան 16.04.2014 18.04.2014 21.04.2014 - 13.05.2014
թիվ 27/2
Բողոքը մերժվել է 15.05.2014
77 Քաղաքացի Ստելլա Գրիգորրյան 07.04.2014 23.04.2014 24.04.2014 - 13.05.2014
թիվ 27/3
Բողոքը մերժվել է 22.05.2014
78 Ա/Ձ Հրաչյա Պետրոսյան 09.04.2014 26.04.2014 28.04.2014 - 13.05.2014
թիվ 27/4
Բողոքը մերժվել է 22.05.2014
79 «Մուլտիմքս» ՍՊԸ 08.04.2014 26.04.2014 28.04.2014 - 13.05.2014
թիվ 27/5
Բողոքը մերժվել է 22.05.2014
80 Ա/Ձ Արմեն Ասլանյան 08.04.2014 26.04.2014 28.04.2014 - 13.05.2014
թիվ 27/6
Բողոքը մերժվել է 22.05.2014
81 «ՎՌ ընդ Ջի Պրոֆայլ» հայ-չին. ՀՁ ՍՊԸ 10.04.2014 06.05.2014 07.05.2014 - 13.05.2014
թիվ 27/7
Բողոքը մերժվել է 22.05.2014
82 «Սագամար» ՓԲԸ 14.04.2014 20.05.2014 - - 29.05.2014
թիվ 1/1
Բողոքը բավարարվել է 29.05.2014
83 «Սալփի» ՍՊԸ 15.04.2014 20.05.2014 - - 29.05.2014
թիվ 1/2
Բողոքը բավարարվել է 31.05.2014
84 Ա/Ձ Հերմինե Ալեքսանյան 23.04.2014 20.05.2014 - - 29.05.2014
թիվ 1/3
Բողոքը մերժվել է 03.06.2014
85 «Տրդատ-Շ» ՍՊԸ 15.04.2014 20.05.2014 - - 29.05.2014
թիվ 1/4
Բողոքը բավարարվել է 03.06.2014
86 Քաղաքացի Վրեժ Բեգլարյան 16.04.2014 20.05.2014 - - 29.05.2014
թիվ 1/5
Բողոքը բավարարվել է 31.05.2014
87 Ա/Ձ Սեյրան Սարգսյան 18.04.2014 29.05.2014 - - 29.05.2014
թիվ 1/7
Բողոքը մերժվել է  02.06.2014
88 Ա/Ձ Լիլիթ Զարգարյան 30.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/1
Բողոքը մերժվել է  09.06.2014
89 Ա/Ձ Աղասի Ոսկանյանին 30.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/2
Բողոքը մերժվել է  09.06.2014
90 Քաղաքացի Արմեն Կարապետյան 28.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/3
Բողոքը մերժվել է  09.06.2014
91 «Ստեփ րեալ էսթեյթ սըլուշանս» ՍՊԸ 26.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/5
Բողոքը մերժվել է  09.06.2014
92 «Էլիփս Թեքնոլայն» ՍՊԸ 30.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/6
Բողոքը բավարարվել է   09.06.2014
93 «Դեֆանս Հաուզինգ ինվեստ» ՓԲԸ 29.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/7
Բողոքը բավարարվել է  09.06.2014
94 «Վայքի Մայրուղի» ՍՊԸ 30.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/8
Բողոքը բավարարվել է   09.06.2014
95 «Պելիկանգրուպ» ՍՊԸ 29.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/9
Բողոքը բավարարվել է  11.06.2014
96 Ա/Ձ Ալլա Զատիկյան 22.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/10
Բողոքը բավարարվել է   09.06.2014
97 Քաղաքացի Լևոն Հովսեփյան 14.05.2014 10.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 3/2
Բողոքը մերժվել է  12.06.2014
98 «Հայր և որդի Անանյաններ» ՍՊԸ 28.04.2014 10.06.2014 - - 10.06.2014
թիվ 3/3
Բողոքը մերժվել է  12.06.2014
99 «Աբովյանի բժշ. կենտրոն» ՓԲԸ 30.04.2014 04.06.2014 - - 04.06.2014
թիվ 2/4
Բողոքը բավարարվել է  19.06.2014
100 «Փնք ֆալմինգո գեղ. և առողջ. կենտրոն»  ՍՊԸ 29.04.2014 10.06.2014 - - 10.06.2014
թիվ 3/1
Բողոքը բավարարվել է  02.07.2014
101 «Էլեկտրոմաշ Առևտրի Տուն» ՓԲԸ 06.05.2014 10.06.2014 - - 10.06.2014
թիվ 3/4
Բողոքը մերժվել է   19.06.2014
102 «Հիդրո Կորպորացիա» ՓԲԸ 08.05.2014 10.06.2014 - - 10.06.2014
թիվ 3/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 19.06.2014
103 «Ախորժակ քլաբ» ՍՊԸ 08.05.2014 10.06.2014 - - 10.06.2014
թիվ 3/6
Բողոքը բավարարվել է  19.06.2014
104 «Երկաթ Սահակ» ՍՊԸ 08.05.2014 10.06.2014 - - 10.06.2014
թիվ 3/7
Բողոքը բավարարվել է  19.06.2014
105 «Տետրակոնխ» ՍՊԸ 06.05.2014 10.06.2014 - - 10.06.2014
թիվ 3/8
Բողոքը բավարարվել է  20.06.2014
106 «Լուվի»  ՍՊԸ 08.05.2014 10.06.2014 - - 10.06.2014
թիվ 3/9
Բողոքը մերժվել է  19.06.2014
107 «Վոլֆ-Գազ» ՍՊԸ 13.05.2014 17.06.2014 - - 17.06.2014
թիվ 4/1
Վարույթը կսեցվել է 23.06.2014
108 «Մարմանարմ»  ՍՊԸ 16.05.2014 17.06.2014 - - 17.06.2014
թիվ 4/2
Բողոքը բավարարվել է  23.06.2014
109 «Օրթանջյաններ» ՍՊԸ 29.05.2014 17.06.2014 - - 17.06.2014
թիվ 4/3
Բողոքը բավարարվել է  26.06.2014
110 «Այս Թոփ» ՍՊԸ 15.05.2014 17.06.2014 - - 17.06.2014
թիվ 4/4
Բողոքը բավարարվել է  23.06.2014
111 «Յու Էս Ի Էլ Համալսարան» 16.05.2014 17.06.2014 - - 17.06.2014
թիվ 4/5
Բողոքը բավարարվել է  23.06.2014
112 «Խավառա» ՍՊԸ 19.05.2014 17.06.2014 - - 17.06.2014
թիվ 4/6
Բողոքը բավարարվել է  23.06.2014
113 Քաղաքացի Աննա Աղաջանյան 14.05.2014 17.06.2014 - - 17.06.2014
թիվ 4/7
Բողոքը մերժվել է   23.06.2014
114 Քաղաքացի Գագիկ Սարգսյան 31.05.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/1
Բողոքը մերժվել է  01.07.2014
115 Քաղաքացի Անաիդա Պողոսյան 21.05.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/2
Բողոքը բավարարվել է  01.07.2014
116 «Երառսպասարկում» ՓԲԸ 31.05.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 01.07.2014
117 «Սիստրոտեխ» ՍՊԸ 30.05.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/4
Բողոքը բավարարվել է  02.07.2014
118 «Անուշարան» ՍՊԸ 30.05.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/5
Բողոքը բավարարվել է 01.07.2014
119 «Փայտե Տուն» ՍՊԸ 31.05.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/6
Բողոքը բավարարվել է  01.07.2014
120 «Ինժգարանտ» ՍՊԸ 02.06.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/7
Բողոքը բավարարվել է 01.07.2014
121 «Բիո-Քիմ» ՍՊԸ 02.06.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/8
Բողոքը բավարարվել է  01.07.2014
122 «Լինինգ Բռեյք» ՍՊԸ 31.05.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/9
Բողոքը բավարարվել է 02.07.2014
123 «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ 31.05.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/10
Բողոքը բավարարվել է  02.07.2014
124 Ա/Ձ Անահիտ Սարգսյան 27.05.2014 24.06.2014 - - 24.06.2014
թիվ 5/11
Բողոքը բավարարվել է 01.07.2014
125 Ա/Ձ Սուսաննա Ղարիբյան 02.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  03.07.2014
126 Ա/Ձ Տաթևիկ Բադալյան 03.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/2
Բողոքը մերժվել է  03.07.2014
127 «Արայ» ՍՊԸ   04.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/3
Վարույթը կարճվել է 03.07.2014
128 Քաղաքացի Թամար Սեդրակյան 05.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/4
Բողոքը մերժվել է  04.07.2014
129 Ա/Ձ Արա Փիրոյան 05.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/5
Բողոքը մերժվել է  04.07.2014
130 «ՄՄՄ» ՍՊԸ   12.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/6
Վարույթը կարճվել է 05.07.2014
131 Ա/Ձ Արթուր Հայրապետյան 04.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/7
Բողոքը բավարարվել է  09.07.2014
132 Ա/Ձ Նորայր Փաշայան 04.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/8
Բողոքը բավարարվել է 09.07.2014
133 Ա/Ձ Շիրակ Հարությունյան 04.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/9
Բողոքը բավարարվել է  09.07.2014
134 Ա/Ձ Արմեն Քալաջյան 04.06.2014 01.07.2014 - - 01.07.2014
թիվ 6/10
Բողոքը բավարարվել է 09.07.2014
135 Ա/Ձ Արմեն Ռաֆայելյան 13.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 7/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի  10.07.2014
136 «ԲԻԷՍԲԻ» ՍՊԸ 11.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 7/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.07.2014
137 Քաղ. Արմենուհի Բարսեղյան 30.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 7/3
Բողոքը բավարարվել է  02.07.2014
138 ՀՀ ՖՆ Աշխատակազմ 12.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 7/4
Բողոքը բավարարվել է 01.07.2014
139 Ա/Ձ Հովիկ Խրոյան 11.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 7/5
Բողոքը բավարարվել է  02.07.2014
140 Քաղ. Սողոմոն Կոստանյան 11.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 7/6
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 01.07.2014
141 Ա/Ձ Անդրանիկ Սաֆարյան 10.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 7/7
Բողոքը բավարարվել է  16.07.2014
142 «Բիզնես Սուփորթ Թիմ» ՍՊԸ 18.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 7/8
Բողոքը մերժվել է 16.07.2014
143 Քաղ. Արմեն Խաչատրյան 02.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 8/1
Բողոքը մերժվել է  16.07.2014
144 Ա/Ձ Վահան Աֆանեսյան 16.06.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 8/
2
Բողոքը մերժվել է  16.07.2014
145 Քաղ. Կարեն Եսայան 04.07.2014 08.07.2014 - - 08.07.2014
թիվ 8/3
Բողոքը բավարարվել է  15.07.2014
146 «Մարաթոն Փրոփրթիս» ՓԲԸ 18.06.2014 15.07.2014 - - 15.07.2014
թիվ 8/4
Բողոքը բավարարվել է 18.07.2014
147 «Էյջ Փրոփրթի» ՓԲԸ 18.06.2014 15.07.2014 - - 15.07.2014
թիվ 8/5
Բողոքը բավարարվել է  18.07.2014
148 «Էկո Ատոմ» ՍՊԸ 27.06.2014 15.07.2014 - - 15.07.2014
թիվ 8/6
Բողոքը բավարարվել է 18.07.2014
149 «Արև» ԳԱ ՓԲԸ 27.06.2014 15.07.2014 - - 15.07.2014
թիվ 8/7
Բողոքը բավարարվել է  18.07.2014
150 «Մուլտի Հոմ» ՍՊԸ 27.06.2014 15.07.2014 - - 15.07.2014
թիվ 8/8
Բողոքը բավարարվել է 18.07.2014
151 Ա/Ձ Արմեն Պետրոսյան 19.06.2014 15.07.2014 - - 15.07.2014
թիվ 8/9
Բողոքը բավարարվել է  18.07.2014
152 «Բարսիս» ՍՊԸ 20.06.2014 15.07.2014 - - 15.07.2014
թիվ 8/10
Բողոքը բավարարվել է 21.07.2014
153 «ՄՄՄ» ՍՊԸ 27.06.2014 15.07.2014 - - 15.07.2014
թիվ 8/11
Բողոքը բավարարվել է  21.07.2014
154 «Սյունիք» ՍՊԸ 03.07.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/1
Վարույթը կարճվել է 29.07.2014
155 «Գրանդ Պետրոլիում» ՍՊԸ 25.06.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/
2
Բողոքը բավարարվել է  29.07.2014
156 «Ռուս ընդ Հար» ՍՊԸ 08.07.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/3
Բողոքը մերժվել է  29.07.2014
157 «Ռուս ընդ Հար» ՍՊԸ 08.07.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/4
Բողոքը բավարարվել է  29.07.2014
158 Ա/Ձ Ասատուր Միկոյան 07.07.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/5
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 29.07.2014
159 Քաղաքացի Արտավազ Միրզոյան 04.07.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/6
Բողոքը բավարարվել է  29.07.2014
160 «Սամեգա» ՍՊԸ 02.07.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/
7
Բողոքը բավարարվել է 29.07.2014
161 «Արդեն» ՓԲԸ 08.07.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/8
Բողոքը բավարարվել է  29.07.2014
162 «Տրդատ Շ» ՍՊԸ 08.07.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/9
Բողոքը բավարարվել է 29.07.2014
163 «Սիմա Տուր» ՍՊԸ 02.07.2014 22.07.2014 - - 22.07.2014
թիվ 9/10
Բողոքը բավարարվել է  29.07.2014
164 Ախթալայի քաղաքապետի գանգատը 11.07.2014 29.07.2014 - - 29.07.2014
թիվ 10/1
Բողոքը բավարարվել է 31.07.2014
165 Ախթալայի քաղաքապետի գանգատը 11.07.2014 29.07.2014 - - 29.07.2014
թիվ 10/2
Բողոքը բավարարվել է  31.07.2014
166 Ախթալայի քաղաքապետի գանգատը 11.07.2014 29.07.2014 - - 29.07.2014
թիվ 10/3
Բողոքը բավարարվել է 31.07.2014
167 «Նաթն» ՍՊԸ 14.07.2014 29.07.2014 - - 29.07.2014
թիվ 10/4
Բողոքը բավարարվել է  31.07.2014
168 «Իմպերիալ Պալաս Հոթել» ՍՊԸ 15.07.2014 29.07.2014 - - 29.07.2014
թիվ 10/5
Բողոքը բավարարվել է 31.07.2014
169 «Բարսիս» ՍՊԸ 11.07.2014 29.07.2014 - - 29.07.2014
թիվ 10/6
Բողոքը մերժվել է  08.08.2014
170 «Սփենիշռիթեյլ» ՓԲԸ 16.07.2014 29.07.2014 - - 29.07.2014
թիվ 10/7
Բողոքը մերժվել է
06.08.2014
171 «Ուրախ և տխուր» ՍՊԸ 29.07.2014 05.08.2014 - - 05.08.2014
թիվ 11/1
Բողոքը մերժվել է 19.08.2014
172 «Զեթ Իքս Գառաժ» ՍՊԸ 25.07.2014 05.08.2014 - - 05.08.2014
թիվ 11/2
Բողոքը մերժվել է
19.08.2014
173 «Թի Էն Էն» ՍՊԸ 18.07.2014 05.08.2014 - - 05.08.2014
թիվ 11/3
Բողոքը բավարարվել է 19.08.2014
174 «Արգո» ՍՊԸ 25.07.2014 05.08.2014 - - 05.08.2014
թիվ 11/4
Բողոքը մերժվել է
20.08.2014
175 «Դեֆանս Հաուզինգ Ինվեստ» ՓԲԸ 25.07.2014 05.08.2014 - - 05.08.2014
թիվ 11/5
Բողոքը բավարարվել է 20.08.2014
176 «Վահան-Սաթե» ՍՊԸ 02.07.2014 05.08.2014 - - 05.08.2014
թիվ 11/6
Բողոքը բավարարվել է
19.08.2014
177 «Սպիտակ-1» ՍՊԸ 30.07.2014 14.08.2014 - - 14.08.2014
թիվ 12/1
Բողոքը բավարարվել է 20.08.2014
178 Ա/Ձ Արտաշ Գաբրիելյան 30.07.2014 14.08.2014 - - 14.08.2014
թիվ 12/2
Բողոքը բավարարվել է
20.08.2014
179 «Միհրշին» ՍՊԸ 25.07.2014 14.08.2014 - - 14.08.2014
թիվ 12/3
Բողոքը բավարարվել է 20.08.2014
180 «Բիգամա-Ֆրուտ» ՀՁ ՍՊԸ 23.07.2014 14.08.2014 - - 14.08.2014
թիվ 12/4
Բողոքը մերժվել է
20.08.2014
181 Քաղաքացի Հակոբ Մուրադյան 02.08.2014 14.08.2014 - - 14.08.2014
թիվ 12/5
Բողոքը մերժվել է 22.08.2014
182 «ԿԱՐ-ԲԵԳ» ՍՊԸ 29.07.2014 14.08.2014 - - 14.08.2014
թիվ 12/6
Բողոքը մերժվել է
22.08.2014
183 «ԱԼՄԵՈ» ՍՊԸ 31.07.2014 14.08.2014 - - 14.08.2014
թիվ 12/7
Վարույթը կասեցվել է 22.08.2014
184 Քաղաքացի Նարեկ Թորոսյան 31.07.2014 14.08.2014 - - 14.08.2014
թիվ 12/8
Բողոքը մերժվել է
22.08.2014
185 «Դասո Պրինտ» ՍՊԸ 01.08.2014 25.08.2014 - - 25.08.2014
թիվ 13/1
Բողոքը մերժվել է 29.08.2014
186 Ա/Ձ Սաշա Սարգսյան 05.08.2014 25.08.2014 - - 25.08.2014
թիվ 13/2
Բողոքը մերժվել է 29.08.2014
187 «Սինակ» ՍՊԸ 31.08.2014 25.08.2014 - - 25.08.2014
թիվ 13/3
Բողոքը մերժվել է 29.08.2014
188 «Օլիմպիկ Քլին Սերվիս» ՍՊԸ 05.08.2014 02.09.2014 - - 02.09.2014
թիվ 14/1
Բողոքը մերժվել է 04.09.2014
189 «Լուվի-Բիմբի» ՍՊԸ 01.08.2014 02.09.2014 - - 02.09.2014
թիվ 14/2
Վարույթը կասեցվել է 05.09.2014
190 «ՀՄՄԺ» ՍՊԸ 05.08.2014 02.09.2014 - - 02.09.2014
թիվ 14/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 11.09.2014
191 ՀՀ-ում եհովայի վկաներ քրիստոնեական կրոնական կազմակերպություն 08.08.2014 02.09.2014 - - 02.09.2014
թիվ 14/4
Բողոքը բավարարվել է 09.09.2014
192 «Բիո Ունիվերսալ» ՍՊԸ 11.08.2014 09.09.2014 - - 09.09.2014
թիվ 15/1
Բողոքը մերժվել է 10.09.2014
193 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ավտոգազ» ՍՊԸ 11.08.2014 09.09.2014 - - 09.09.2014
թիվ 15/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 10.09.2014
194 Քաղ. Մարինա Բարսեղյան 30.07.2014 09.09.2014 - - 09.09.2014
թիվ 15/3
Բողոքը մերժվել է 10.09.2014
195 Քաղ. Մարինե Հարությունյան 06.08.2014 09.09.2014 - - 09.09.2014
թիվ 15/4
Բողոքը մերժվել է 16.09.2014
196 «ՄԱԿԱՊԱ» ՍՊԸ 11.08.2014 09.09.2014 - - 09.09.2014
թիվ 15/5
Բողոքը բավարարվել է 16.09.2014
197 «Նար-Շին» ՍՊԸ 05.08.2014 09.09.2014 - - 09.09.2014
թիվ 15/6
Բողոքը բավարարվել է 19.09.2014
198 Ա/Ձ Բագրատ Մկրտչյան 12.08.2014 09.09.2014 - - 09.09.2014
թիվ 15/7
Բողոքը բավարարվել է 19.09.2014
199 «Վեգարթ» ՍՊԸ 21.08.2014 17.09.2014 - - 17.09.2014
թիվ 16/1
Բողոքը մերժվել է 19.09.2014
200
Ա/Ձ Տիգրան Ումրոյան 20.08.2014 17.09.2014 - - 17.09.2014
թիվ 16/2
Բողոքը մերժվել է 19.09.2014
201 «Նուբարաշեն» ՓԲԸ 13.08.2014 17.09.2014 - - 17.09.2014
թիվ 16/3
Բողոքը բավարարվել է 19.09.2014
202 «Պեռլիտ» ՍՊԸ 15.08.2014 17.09.2014 - - 17.09.2014
թիվ 16/4
Բողոքը բավարարվել է 19.09.2014
203 «Կառույց» ՍՊԸ 22.08.2014 17.09.2014 - - 17.09.2014
թիվ 16/5
Բողոքը բավարարվել է 19.09.2014
204 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 05.08.2014 19.09.2014 - - 19.09.2014
թիվ 17/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 19.09.2014
205 «Բետարտշին» ՍՊԸ 07.08.2014 19.09.2014 - - 19.09.2014
թիվ 17/2
Բողոքը մերժվել է 23.09.2014
206 «Ինստիգեյթ» ՓԲԸ 22.08.2014 23.09.2014 - - 23.09.2014
թիվ 18/1
Վարույթը կասեցվել է 24.09.2014
207 «Կողբագրոտրանս» ՍՊԸ 22.08.2014 23.09.2014 - - 23.09.2014
թիվ 18/2
Բողոքը մերժվել է 24.09.2014
208 Ա/Ձ Մհեր Գևորգյան 22.08.2014 23.09.2014 - - 23.09.2014
թիվ 18/3
Բողոքը մերժվել է 26.09.2014
209 Ա/Ձ Մանվել Պետրոսյան 22.08.2014 23.09.2014 - - 23.09.2014
թիվ 18/4
Բողոքը մերժվել է 26.09.2014
210 Քաղաքացի Զառա Հակոբյան 22.08.2014 23.09.2014 - - 23.09.2014
թիվ 18/5
Բողոքը բավարարվել է 26.09.2014
211 «Դավալու գազ» ՍՊԸ 25.08.2014 23.09.2014 - - 23.09.2014
թիվ 18/6
Բողոքը բավարարվել է 30.09.2014
212 Ա/Ձ Հրաչիկ Հովսեփյան 15.08.2014 23.09.2014 - - 23.09.2014
թիվ 18/7
Բողոքը բավարարվել է
30.09.2014
213 «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն» ԲԲԸ 21.08.2014 30.09.2014 - - 30.09.2014
թիվ 19/1
Վարույթը կասեցվել է 01.10.2014
214 Ա/Ձ Գեորգի Սուքիասյան 01.09.2014 30.09.2014 - - 30.09.2014
թիվ 19/2
Վարույթը կաճվել է 01.10.2014
215 «Մետեքսիմ» ՍՊԸ 19.08.2014 30.09.2014 - - 30.09.2014
թիվ 19/3
Բողոքը մերժվել է 01.10.2014
216 «ԷՅՍԻՖԻՆ ՌՈՅԱԼ» ՍՊԸ 03.09.2014 30.09.2014 - - 30.09.2014
թիվ 19/4
Բողոքը մերժվել է
03.10.2014
217 Քաղաքացի Սանդրիկ Ղարագյոզյան 19.08.2014 30.09.2014 - - 30.09.2014
թիվ 19/6
Բողոքը բավարարվել է 01.10.2014
218 Ա/Ձ Արտակ Թորոսյան 01.09.2014 30.09.2014 - - 30.09.2014
թիվ 19/5
Բողոքը բավարարվել է
01.10.2014
219 Քաղաքացի Լավուրա Մեհրաբյան 21.08.2014 30.09.2014 - - 30.09.2014
թիվ 19/7
Բողոքը բավարարվել է 01.10.2014
220 Ա/Ձ Վահե Հարությունյան 22.08.2014 30.09.2014 - - 30.09.2014
թիվ 19/8
Բողոքը մերժվել է
01.10.2014
221 «Գոլդեն Լենս» ՍՊԸ 01.09.2014 30.09.2014 - - 30.09.2014
թիվ 19/9
Բողոքը բավարարվել է 01.10.2014
222 «Հրազդան կենտրոնական մարզադաշտ» ՓԲԸ 10.09.2014 03.10.2014 - - 03.10.2014
թիվ 20/1
Վարույթը կասեցվել է 07.10.2014
223 Ա/Ձ Հենրիկ Բավեյան 08.09.2014 03.10.2014 - - 03.10.2014
թիվ 20/2
Բողոքը մերժվել է 07.10.2014
224 «Դեյվիդ Հոթսոն ընդ Արքիթեքթս Ասոշիէյթս» ՓԲԸ 05.09.2014 03.10.2014 - - 03.10.2014
թիվ 20/3
Բողոքը բավարարվել է 07.10.2014
225 «Այաս Պրինտ» ՍՊԸ 26.08.2014 03.10.2014 - - 03.10.2014
թիվ 20/4
Բողոքը բավարարվել է 09.10.2014
226 Քաղաքացի Հրաչ Հարությունյան 10.09.2014 03.10.2014 - - 03.10.2014
թիվ 20/5
Բողոքը մերժվել է 09.10.2014
227 Քաղաքացի Սահակ Աղումյան 08.09.2014 08.10.2014 - - 08.10.2014
թիվ 21/1
Բողոքը բավարարվել է 08.10.2014
228 Քաղաքացի Լուսինե Ղազարյան 10.09.2014 08.10.2014 - - 08.10.2014
թիվ 21/2
Բողոքը մերժվել է 10.10.2014
229 «Հ.Ա.Գ. Եռյակ» ՍՊԸ 10.09.2014 08.10.2014 - - 08.10.2014
թիվ 21/3
Բողոքը բավարարվել է 10.10.2014
230 Քաղաքացի Հռիփսիմե Գյուլզատյան 10.09.2014 08.10.2014 - - 08.10.2014
թիվ 21/4
Բողոքը բավարարվել է 10.10.2014
231 ««Նարեկ» ստոմատոլոգիալկան կլինիկա» ՍՊԸ 10.09.2014 08.10.2014 - - 08.10.2014
թիվ 21/5
Բողոքը մերժվել է 10.10.2014
232 «Մելքոնյան Վարժարան» ՍՊԸ 10.09.2014 14.10.2014 - - 14.10.2014
թիվ 22/1
Բողոքը մերժվել է 17.10.2014
233 «ԴՖ Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ 10.09.2014 14.10.2014 - - 14.10.2014
թիվ 22/2
Վարույթը կարճվել է 17.10.2014
234 «Արգավանդի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ՓԲԸ 18.09.2014 14.10.2014 - - 14.10.2014
թիվ 22/3
Վարույթը կասեցվել է 17.10.2014
235 Ա/Ձ Դերենիկ Մարգարյան 18.09.2014 14.10.2014 - - 14.10.2014
թիվ 22/4
Բողոքը բավարարվել է 17.10.2014
236 Ա/Ձ Գասպար Վասիլյան 18.09.2014 14.10.2014 - - 14.10.2014
թիվ 22/5
Բողոքը մերժվել է 17.10.2014
237 Ա/Ձ Նարինե Հարությունյան 22.09.2014 14.10.2014 - - 14.10.2014
թիվ 22/6
Բողոքը մերժվել է 17.10.2014
238 «Էյ Թի Էլ Ինթըրնեյշնլ Տրանսպորտ» ՍՊԸ 24.09.2014 14.10.2014 - - 14.10.2014
թիվ 22/7
Բողոքը բավարարվել է 17.10.2014
239 «Գրանդ Թրեյդ» ՍՊԸ 23.09.2014 17.10.2014 - - 17.10.2014
թիվ 23/1
Բողոքը մերժվել է 24.10.2014
240 Ա/Ձ Ավետիք Բադալյան 25.09.2014 17.10.2014 - - 17.10.2014
թիվ 23/2
Բողոքը մերժվել է 24.10.2014
241 Կարեն Հեքիմյան 25.09.2014 17.10.2014 - - 17.10.2014
թիվ 23/3
Բողոքը մերժվել է 24.10.2014
242 Ա/Ձ Վարդան Թովմասյան 24.09.2014 17.10.2014 - - 17.10.2014
թիվ 23/4
Բողոքը մերժվել է 24.10.2014
243 քաղաքացի Հարություն Հովհաննիսյան 24.09.2014 17.10.2014 - - 17.10.2014
թիվ 23/5
Բողոքը բավարարվել է 24.10.2014
244 Ա/Ձ Հռիփսիմե Սիմոնյան 24.09.2014 17.10.2014 - - 17.10.2014
թիվ 23/6
Բողոքը մերժվել է 28.10.2014
245 Ա/Ձ Անժելա Սեդրակյան 24.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/1
Բողոքը մերժվել է 28.10.2014
246 քաղաքացի Հենրիկ Միրզոյան 24.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/2
Բողոքը մերժվել է 28.10.2014
247 «Լյուդարսու» ՍՊԸ 25.08.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/3
Բողոքը բավարարվել է 27.10.2014
248 «Արսեմ» ՍՊԸ 27.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/4
Բողոքը բավարարվել է
27.10.2014
249 «Հայր և որդի Ենգոյաններ» ՍՊԸ 27.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/5
Բողոքը բավարարվել է 27.10.2014
250 «ԿԻՊԱՎՏ–ՄՈՆՏԱԺ» ՍՊԸ 29.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/6
Բողոքը բավարարվել է 27.10.2014
251 «ՎԱՎ և ՄԱՐ» ՍՊԸ 29.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/7
Բողոքը բավարարվել է 27.10.2014
252 «Վարդենիսշին-1» ԲԲԸ 26.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/8
Բողոքը բավարարվել է
27.10.2014
253 Ա/Ձ Նաիրա Ստեփանյան 29.09.2014 21.10.2014 - - 30.09.2014
թիվ 24/9
Բողոքը մերժվել է 27.10.2014
254 քաղաքացի Էդիկ Գարզոյան 29.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/10
Բողոքը մերժվել է
29.10.2014
255 Ա/Ձ Վարդան Նազարեթյան 27.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/11
Բողոքը մերժվել է 27.10.2014
256 Ա/Ձ Լիանա Բալյան 26.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/12
Բողոքը բավարարվել է
28.10.2014
257 «Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ 11.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 24/13
Բողոքը բավարարվել է 27.10.2014
258 «Նար-Շին» ՍՊԸ 12.09.2014 21.10.2014 - - 21.10.2014
թիվ 25/1
Վարույթը կասեցվել է
30.10.2014
259 «Գրանդ Մոթորս» ՍՊԸ 01.10.2014 28.10.2014 - - 28.10.2014
թիվ 25/2
Բողոքը բավարարվել է 30.10.2014
260 «Լճափի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ 06.10.2014 28.10.2014 - - 28.10.2014
թիվ 25/3
Բողոքը բավարարվել է
30.10.2014
261 «Հով-Մարի» ՍՊԸ 01.10.2014 28.10.2014 - - 28.10.2014
թիվ 25/4
Բողոքը բավարարվել է 30.10.2014
262 «Սպորտ թայմ» ՍՊԸ 30.09.2014 28.10.2014 - - 28.10.2014
թիվ 25/5
Բողոքը բավարարվել է
31.10.2014
263 «Բիայնա Սնաբ» ՍՊԸ 03.10.2014 28.10.2014 - - 28.10.2014
թիվ 25/6
Բողոքը մերժվել է 03.11.2014
264 «Ժոզեֆ և ընկերներ» ՍՊԸ 01.10.2014 28.10.2014 - - 28.10.2014
թիվ 25/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի
31.10.2014
265 Ա/Ձ Արտակ Անանյան 03.10.2014 28.10.2014 - - 28.10.2014
թիվ 25/8
Բողոքը մերժվել է 03.11.2014
267 Ա/Ձ Թեմուր Տալոյան 03.10.2014 28.10.2014 - - 28.10.2014
թիվ 25/9
Բողոքը մերժվել է
03.11.2014
268 «Անտարես» ՍՊԸ 03.10.2014 28.10.2014 - - 28.10.2014
թիվ 25/10
Բողոքը բավարարվել է 03.11.2014
269 Ա/Ձ Ներսիկ Մաթևոսյան 06.10.2014 04.11.2014 - - 04.11.2014
թիվ 26/1
Բողոքը մերժվել է 21.01.2014
270 «Ջի-Քեյ» ՍՊԸ 08.10.2014 04.11.2014 - - 04.11.2014
թիվ 26/2
Բողոքը մերժվել է 20.01.2014
271 «Սոնա և Միքայել» ՍՊԸ 10.10.2014 04.11.2014 - - 04.11.2014
թիվ26/3
Բողոքը մերժվել է 20.01.2014
272 Երվանդ Խաչատրյան 09.10.2014 04.11.2014 - - 04.11.2014
թիվ 26/4
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2014
273 «Հակոբջանյանի և Գալստյանի ՀԷԿ» ՍՊԸ 17.10.2014 04.11.2014 - - 04.11.2014
թիվ 26/5
Բողոքը մերժվել է 24.01.2014
274 Ա/Ձ Լուսիկ Սիմոնյան 06.10.2014 04.11.2014 - - 04.11.2014
թիվ 26/6
Բողոքը բավարարվել է 24.01.2014
275 «Կոմսալ» ՍՊԸ 06.10.2014 04.11.2014 - - 04.11.2014
թիվ 26/7
Բողոքը բավարարվել է 03.02.2014
276 «Ջի էյջ սթորիջ էնթեփրայզս» ՍՊԸ 10.10.2014 07.11.2014 - - 07.11.2014
թիվ 27/1
Վարույթը կաճվել է 03.02.2014
277 «Բևեռ կոմպյուտեր» ՍՊԸ 10.10.2014 07.11.2014 - - 07.11.2014
թիվ 27/2
Բողոքը բավարարվել է 06.02.2014
278 Քաղաքացի Մարինե Տերտերյան 10.10.2014 07.11.2014 - - 07.11.2014
թիվ 27/3
Բողոքը մերժվել է 06.02.2014
279 «Ռեմզոն» ՍՊԸ 11.10.2014 07.11.2014 - - 07.11.2014
թիվ 27/4
Բողոքը մերժվել է 06.02.2014
280 Ա/Ձ Տիգրան Մոսինյան 13.10.2014 11.11.2014 - - 11.11.2014
թիվ 28/1
Բողոքը բավարարվել է 07.02.2014
281 Ա/Ձ Ռաֆայել Խումարյան 15.10.2014 11.11.2014 - - 11.11.2014
թիվ 28/2
Բողոքը բավարարվել է 07.02.2014
282 «Պետրոս 94» ՍՊԸ 15.10.2014 11.11.2014 - - 11.11.2014
թիվ 28/3
Բողոքը մերժվել է 11.02.2014
283 Ա/Ձ Կարեն Հովհաննիսյան 16.10.2014 11.11.2014 - - 11.11.2014
թիվ 28/4
Բողոքը բավարարվել է 12.02.2014
284 Ա/Ձ Արամայիս Հակոբյան 17.10.2014 11.11.2014 - - 11.11.2014
թիվ 28/5
Բողոքը մերժվել է 14.02.2014
285 «ՀԱՆՍ-ՖՈՒԴ» ՍՊԸ 21.10.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/1
Բողոքը մերժվել է 03.03.2014
286 «Գեղարքունիք թերթի խմբագրութ.» ՓԲԸ 20.10.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/2
Բողոքը բավարարվել է 28.02.2014
287 Ա/Ձ Անահիտ Գրիգորյան 13.10.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/3
Բողոքը մերժվել է 28.02.2014
288 Ա/Ձ Մնացական Գրիգորյան 13.10.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/4
Բողոքը մերժվել է 28.02.2014
289 Ա/Ձ Լևոն Իրադյան 15.10.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/5
Բողոքը մերժվել է 07.03.2014
290 «Գ.Ղազարյան և որդիներ» ՓԲԸ 27.10.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/6
Բողոքը մերժվել է 04.03.2014
291 Ա/Ձ Աիդա Հովհաննիսյան 27.10.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/7
Բողոքը մերժվել է 06.03.2014
292 «Ընդերքաբեր» ՍՊԸ 30.10.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/8
Բողոքը մերժվել է 07.03.2014
293 Քաղաքացի Աղասի Հովհաննիսյան 28.10.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/9
Բողոքը մերժվել է 14.03.2014
294 «ՎԿՍ Արմենիա» ՍՊԸ 03.11.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/10
Բողոքը մերժվել է 19.03.2014
295 «ԴՖ Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ 03.11.2014 18.11.2014 - - 18.11.2014
թիվ 29/11
Բողոքը բավարարվել է 19.03.2014
296 «Էլֆաարմ» ՍՊԸ 27.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/1
Վարույթը կասեցվել է 24.03.2014
297 «Գազտեխշին» ՍՊԸ 27.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/2
Վարույթը կասեցվել է 21.03.2014
298 «Կոմսալ» ՍՊԸ 28.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/3
Վարույթը կասեցվել է 25.03.2014
299 «ՄԱՖ Հայփերմարքեթս Էյ-Էմ» ՍՊԸ 15.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/4
Բողոքը բավարարվել է 08.04.2014
300 «Տիգրանակերտ» ՍՊԸ 29.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/5
Բողոքը մերժվել է 28.03.2014
301 «Ի Էմ Էյջ Քոնսթրաքշն» ՓԲԸ 31.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/6
Վարույթը կասեցվել է 08.04.2014
302 Ա/Ձ Արմինե Միսկարյան 06.11.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/7
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2014
303 «Ագրոսպասարկում ԱՄ Վարդենիսի շրջան. միավորում» ԲԲԸ 30.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/8
Բողոքը բավարարվել է 03.04.2014
304 «Վարդենիսի քարհանք վարչություն» ԲԲԸ 27.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/9
Բողոքը բավարարվել է 07.04.2014
305 «Վարդենիսի ԲԿՏ» ԲԲԸ 30.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/10
Բողոքը բավարարվել է 08.04.2014
306 «Վարդենիս Ճանշին» ՍՊԸ 30.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/11
Բողոքը բավարարվել է 08.04.2014
307 Ա/Ձ Պատվական Վարդանյան 30.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/12
Բողոքը բավարարվել է 08.04.2014
308 «Գև-Էլլ պլաստ» ՍՊԸ 30.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/13
Բողոքը բավարարվել է 15.04.2014
309 «Արա» ՍՊԸ 27.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/14
Բողոքը բավարարվել է 15.04.2014
310 Ա/Ձ Ալիկ Մարտիրոսյան 30.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/15
Բողոքը բավարարվել է 15.04.2014
311 «Գավառի սննդարտ» ՍՊԸ 31.10.2014 25.11.2014 - - 25.11.2014
թիվ 30/16
Բողոքը բավարարվել է 15.04.2014
312 Քաղաքացի Գուրգեն Սարգսյան 06.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/1
Վարույթը կասեցվել է 04.12.2014
313 Քաղաքացի Որմիզդուխտ Ասատրյան 30.10.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/2
Բողոքը մերժվել է 04.12.2014
314 «ԲՍՓ Գրուպ» ՍՊԸ 06.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ31/3
Բողոքը բավարարվել է 04.12.2014
315 «Բիլդինգ Պլյուս» ՍՊԸ 06.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/4
Բողոքը բավարարվել է 04.12.2014
316 «Սուսմետ» ՍՊԸ 06.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/5
Բողոքը բավարարվել է 04.12.2014
317 «Էլկո Արթրեյդ» ՍՊԸ 05.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/6
Բողոքը բավարարվել է 04.12.2014
318 «Միլֆուդ» ՍՊԸ 05.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/7
Բողոքը բավարարվել է 04.12.2014
319 «ՌՕՍՕԻԼ» ՍՊԸ 05.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/8
Բողոքը մերժվել է 05.12.2014
320 Ա/Ձ Հայկազ Հայկազյան 10.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/9
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 05.12.2014
321 Ա/Ձ Արտուր Վանոյան 11.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/10
Բողոքը բավարարվել է 11.12.2014
322 «Սայդինգ Գրուպ» ՍՊԸ 13.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/11
Բողոքը բավարարվել է 11.12.2014
323 «Արգո» ՍՊԸ 17.11.2014 02.12.2014 - - 02.12.2014
թիվ 31/12
Բողոքը բավարարվել է 11.12.2014
324 «ՌԱՈՒ» ՍՊԸ 12.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/1
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 11.12.2014
325 «ՍՈՒՐՕԻԼ» ՍՊԸ 12.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/2
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 11.12.2014
326 «Օրիֆլեյմ քոսմետիքս» ՍՊԸ 29.10.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/3
Բողոքը մերժվել է 11.12.2014
327 Ա/Ձ Մարիամ Մալխասյան 18.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/4
Բողոքը բավարարվել է 19.12.2014
328 Ա/Ձ Խաչիկ Հովհաննիսյան 06.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/5
Բողոքը մերժվել է 17.12.2014
329 «ԱՍԳԻ» ՍՊԸ 17.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/6
Բողոքը մերժվել է 17.12.2014
330 Ա/Ձ Եսթեր Բաթոյան 17.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/7
Բողոքը բավարարվել է 17.12.2014
331 Ա/Ձ Վահե Գևորգյան 18.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/8
Բողոքը բավարարվել է 17.12.2014
332 «Գագիկ Նաջարյան» ՍՊԸ 12.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/9
Բողոքը բավարարվել է 17.12.2014
333 Ա/Ձ Արամ Ստեփանյան 18.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/10
Բողոքը բավարարվել է 17.12.2014
334 «Սմարտ Թուլս» ՍՊԸ 11.11.2014 09.12.2014 - - 09.12.2014
թիվ 32/11
Բողոքը բավարարվել է 17.12.2014
335 Արա Մանուկյան 07.11.2014 16.12.2014 - - 16.12.2014
թիվ 33/1
Բողոքը մերժվել է 19.12.2014
336 Խորեն Նիկոլյան 10.11.2014 16.12.2014 - - 16.12.2014
թիվ 33/2
Բողոքը մերժվել է 19.12.2014
337 «Ինտրաքոմ Հայաստան» ՍՊԸ 26.11.2014 16.12.2014 - - 16.12.2014
թիվ 33/3
Բողոքը մերժվել է 25.12.2014
338 Ջանիկ Ալեքսանյան 19.11.2014 16.12.2014 - - 16.12.2014
թիվ 33/4
Բողոքը մերժվել է 19.12.2014
339 Ժորա Հարությունյան 19.11.2014 16.12.2014 - - 16.12.2014
թիվ 33/5
Բողոքը բավարարվել է 24.12.2014
340 «Ֆարմգրիգ» ՍՊԸ 21.11.2014 16.12.2014 - - 16.12.2014
թիվ 33/6
Բողոքը բավարարվել է 24.12.2014
341 «Յունի Գրուպ» ՍՊԸ 24.11.2014 16.12.2014 - - 16.12.2014
թիվ 33/7
Բողոքը բավարարվել է 24.12.2014
342 «ՆՆԱ» ՍՊԸ 26.11.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/1
Վարույթը կասեցվել է 25.12.2014
343 Սերգեյ Բաղդասարյան 11.11.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/2
Բողոքը մերժվել է 25.12.2014
344 Ա/Ձ Ռազմիկ Դավթյան 18.11.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/3
Բողոքը մերժվել է 25.12.2014
345 «Արս Ֆրոզեն Ֆուդ» ՍՊԸ 05.12.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/4
Վարույթը կարճվել է 25.12.2014
346 «Արս Ֆրոզեն Ֆուդ» ՍՊԸ 05.12.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/5
Վարույթը կարճվել է 25.12.2014
347 «ԳՈԶԵ» ՍՊԸ 05.12.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/6
Բողոքը բավարարվել է 25.12.2014
348 Տավուշի մարզի Մովսեսի գյուղապետարան 01.12.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/7
Բողոքը մերժվել է 29.12.2014
349 «ԳՈՒԲՀ» ՍՊԸ 26.11.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/8
Բողոքը մերժվել է 29.12.2014
350 Ա/Ձ Մարգարիտա Առաքելյան 29.11.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/9
Բողոքը բավարարվել է 29.12.2014
351 «Միտրաս» ՍՊԸ 08.12.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/10
Բողոքը մերժվել է 30.12.2014
352 «Զեթարֆեյշնռիթեյլ» ՓԲԸ 10.12.2014 23.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 34/11
Բողոքը մերժվել է 30.12.2014
353 «Մաքս Ֆրութ» ՍՊԸ 10.12.2014 26.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 35/1
Բողոքը բավարարվել է 12.01.2015
354 «Շտրիխ+» ՍՊԸ 11.12.2014 26.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 35/2
Բողոքը բավարարվել է 12.01.2015
355 «Կոմսալ» ՍՊԸ 11.12.2014 26.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 35/3
Բողոքը բավարարվել է 12.01.2015
356 Ա/Ձ Տաթևիկ Հարությունյան 21.11.2014 26.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 35/4
Վարույթը կասեցվել է 12.01.2015
357 «Արթուր և վարուժան» ՍՊԸ 04.12.2014 26.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 35/5
Վարույթը կասեցվել է 12.01.2015
358 «Ջի-Էմ-Ջի Գրուպ» ՍՊԸ 03.12.2014 26.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 35/6
Բողոքը բավարարվել է 12.01.2015
359 «Ջահ Մոլորակ» ՍՊԸ 11.12.2014 26.12.2014 - - 26.12.2014
թիվ 35/7
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 12.01.2015