Հարկային ծառայության բարեփոխումների ծրագրերի արխիվ

Հարկային հաշվետվություններում տնտեսական գործունեության տեսակների մասին տեղեկատվության ներառման վերաբերյալ իրավական ակտեր

«Հարկային հաշվետվական ձևերում հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության տեսակների նշագրման» մեթոդական ուղեցույց

ՀՀ Կառավարության 04.08.2011 n 1093-ն որոշումը` "Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչն օգտագործելու մասին"


Տնտեսական գործունեության դասակարգիչ`


ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 03.06.2009թ. N372-Ն հրամանը

Դասակարգիչ

Պարզաբանումներ

Անցումային աղյուսակ

Այբբենական առարկայացանկ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 05.09.2011թ. N2060-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 05.09.2011թ. N2061-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 06.05.2011թ. N762-Ն հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N690-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N689-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N688-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N687-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N686-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N685-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N684-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N683-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N682-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N681-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N680-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N679-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N678-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N677-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N676-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N675-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N674-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N673-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N672-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N671-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N670-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N669-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N668-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N667-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N666-Ա հրամանը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 23.03.2011 N665-Ա հրամանըՆերքին փաստաթղթաշրջանառության կրճատմանն ուղղված ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի հանձնարարականները

Հանձնարարական 1

Հանձնարարական 2

Հանձնարարական 3

Հանձնարարական 4

Հայեցակարգ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման 2009-2011թթ.

ՀՀ պետական եկամուտների (հարկային և մաքսային) վարչարարության ռազմավարության 2008-2011 թվականների ծրագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2009-2011թթ.-ի Հարկ վճարողների սպասարկման ռազմավարություն

Հարկային մարմնի ՏՏ ոլորտի զարգացման ռազմավարություն