Հարկային ծառայության ծրագրեր եվ գործունեության հաշվետվություններԱրխիվ
 

ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի 2021թ. իրականացման արդյունքների մասին տեղեկանք 

2021թ. ընթացքում ՀՀ ՊԵԿ կողմից կատարաված հիմնական աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի 2020թ. իրականացման արդյունքների մասին տեղեկանք

2020թ. ընթացքում ՀՀ ՊԵԿ կողմից կատարաված հիմնական աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն 

ՀՀ ՊԵԿ մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 650-Լ որոշմամբ հաստատված՝ 2019 թվականին իրականացված միջոցառումների արդյունքների մասին տեղեկանք

2019թ. ընթացքում ՀՀ ՊԵԿ կողմից կատարաված հիմնական աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

2019թ. ընթացքում ՀՀ ՊԵԿ կողմից կատարված հիմնական աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին տեղեկանք

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր (համառոտ)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին տեղեկանք

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր (համառոտ)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից 2017թ. ութ ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ կառավարության ծրագրով նախատեսված 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 31-ը իրականացված ծրագրերի և գործուղությունների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկանք

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից 2017թ. առաջին կիսամյակում ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություն

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 24.02.2017թ. նիստի արձանագրություն

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մասով ՀՀ կառավարության 2016թ. գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր

Հարկային մարմնի մասով՝ ՀՀ կառավարության 2015թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

Հարկային մարմնի մասով՝ ՀՀ կառավարության 2014թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ կառավարության 2013թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր

ՀՀ կառավարության 2013թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր (համառոտ)

ՀՀ կառավարության 2013թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման 2013թ. 1-ին կիսամյակի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ կառավարության 2012թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության սեղմագիր

ՀՀ կառավարության 2012թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ կառավարության 2010թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ կառավարության 2010թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ կառավարության 2011թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2009 թվականի գործունեության հաշվետվության համառոտագիր

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2008 թվականի գործունեության հաշվետվություն