Իրավաբանական վարչություն
ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ
ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՄԱՐԸ
ԴԱՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ
ԳԱՆՁՎԵԼ Է
ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԻՑ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-Ի, ԿԱՄԱՎՈՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՀԻՄՔԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ, ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԻ ԹԻՎԸ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԵԼ Է /ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ԱՐՏԱՍԱՀՄ. ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԱՅՆ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ ԵՆ/
2015 թվական հունվար
59 գործ
390.797.090 դրամ
0 12 13.006.729 դրամ
2015 թվական փետրվար
21 գործ
71.569.702 դրամ
87.015.942 դրամ 17 10.374.332 դրամ
2015 թվական մարտ
64 գործ
425.665.863 դրամ
12.478.900 դրամ 19 166.775.753 դրամ
2015 թվական ապրիլ
63 գործ
526.280.941 դրամ
228.754 դրամ 12 8.254.731 դրամ
2015 թվական մայիս
47 գործ
65.182.877 դրամ
250.000 դրամ 12 84.847.193 դրամ
2015 թվական հունիս
107 գործ
443.212.740 դրամ
7.763.486 դրամ 10 742.607 դրամ
2015 թվական հուլիս
35 գործ
242.816.053 դրամ
265.819 դրամ 12 137.466.521 դրամ
2015 թվական օգոստոս
32 գործ
112.166.818 դրամ
553.303 դրամ 9 6.202.427 դրամ
2015 թվական սեպտեմբեր
68 գործ
544.262.975 դրամ
15.978.517 դրամ 9 7.662.847 դրամ
2015 թվական հոկտեմբեր
53գործ
236.020.555 դրամ
300.000 դրամ 18 32.947.991 դրամ
2015 թվական նոյեմբեր
45 գործ
437,193,689 դրամ
100,000 դրամ 27 21,026,817 դրամ
2015 թվական դեկտեմբեր
73 գործ
211,387,259 դրամ
0 դրամ 18 12,129,013 դրամ
2016 թվական հունվար
45 գործ
163.820.762 դրամ
0 3 2.330.014 դրամ
2016 թվական փետրվար
25 գործ
113.445.456 դրամ
2.362.621 դրամ 4 6.223.840 դրամ
2016 թվական մարտ
22 գործ
65.338.114 դրամ
3.353.355 դրամ 8 8.064.995 դրամ
2016 թվական ապրիլ
24 գործ
146.982.416 դրամ
11.987.895 դրամ 8 20.155.367 դրամ
2016 թվական մայիս
29 գործ
33.449.793 դրամ
64.783 դրամ 14 47.473.657 դրամ
2016 թվական հունիս
56 գործ
169.228.284 դրամ
442.056 դրամ 8 16.268.327 դրամ