Իրավաբանական վարչություն
ՀՀ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱԿՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԹԻՎ
ՀԿԱԾ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՄԱՐ ՀԿԱԾ-Ի ԿՈՂՄԻՑ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ
ԳԱՆՁՎԵԼ Է
ՀՀ  ՊԵԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԵԼ Է 
2020 թվական հունվար
7 13,478,733 4,584,275 50,000
2020 թվական փետրվար
32 25,704,092 2,352,077 986,950
2020 թվական մարտ
40 12,114,541 4,787,794 50,000