Իրավաբանական վարչություն
ՀՀ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱԿՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԹԻՎ
ՀԿԱԾ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՄԱՐ ՀԿԱԾ-Ի ԿՈՂՄԻՑ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ
ԳԱՆՁՎԵԼ Է
ՀՀ  ՊԵԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԵԼ Է 
2020 թվական հունվար
7 13,478,733 4,584,275 50,000
2020 թվական փետրվար
32 25,704,092 2,352,077 986,950
2020 թվական մարտ
40 12,114,541 4,787,794 50,000
2020 թվական ապրիլ
9 1,365,943 2,024,760 1,048,915
2020 թվական մայիս
42 10,071,854 1,800,041 2,154,771
2020 թվական հունիս
75 31,413,636 100,000 37,622,975
2020 թվական հուլիս
106 23,686,396 3,628,955 5,351,294
2020 թվական օգոստոս
45 11,984,150 2,695,432 4,655,808
2020 թվական սեպտեմբեր
24 6,853,128 3,246,406 4,316,965