Վարչական իրավախախտումների վիճակագրություն
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԹԻՎ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳԱՆՁՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ
2015 թվական հունվար
122 87 4.846.317 դրամ
2015 թվական փետրվար
74 95 8.242.099 դրամ
2015 թվական մարտ
72 66 4.750.704 դրամ
2015 թվական ապրիլ
89 85 6.831.228 դրամ
2015 թվական մայիս
72 66 6.239.690 դրամ
2015 թվական հունիս
102 83 6.183.903 դրամ
2015 թվական հուլիս
100 91 8.836.668 դրամ
2015 թվական օգոստոս
98 103 23.478.940  դրամ
2015 թվական սեպտեմբեր
98 81 13.828.045 դրամ
2015 թվական հոկտեմբեր
96 109 8.744.388 դրամ
2015 թվական նոյեմբեր
72 62 5.069.800 դրամ
2015 թվական դեկտեմբեր
96 91 4.733.690 դրամ
2016 թվական հունվար
58 50 2.280.898 դրամ
2016 թվական փետրվար
78 93 5.203.125 դրամ
2016 թվական մարտ
82 71 2.966.091 դրամ
2016 թվական ապրիլ
77 75 6.134.330 դրամ
2016 թվական մայիս
77 81 4.740.750 դրամ
2016 թվական հունիս
72 64 4.852.659 դրամ