Վարչական իրավախախտումների վիճակագրություն
ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԹԻՎ ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ  ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ (ԴՐԱՄ) ՀՀ ՊԵԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳԱՆՁՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ  (ԴՐԱՄ)
2020 թվական հունվար
239 221 16,088,203 9,000,218
2020 թվական փետրվար
291 266 29,296,539 20,211,887
2020 թվական մարտ
263 245 32,217,480 15,844,355