Արխիվ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՄԱՐԸ ԴԱՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԳԱՆՁՎԵԼ Է ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԻՑ ՖՆ-Ի, ԿԱՄԱՎՈՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՀԻՄՔԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ, ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԻ ԹԻՎԸ ՖՆ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԵԼ Է /ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ԱՐՏԱՍԱՀՄ. ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՎ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԱՅՆ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ ԵՆ/
2014 թվական հունվար
7 գործ
6,995,832 դրամ
0 4 1,206,897 դրամ
2014 թվական փետրվար
6 գործ
795.211 դրամ
0 9 3.206.159 դրամ
2014 թվական մարտ
40 գործ
8,887,698 դրամ
100,000 դրամ 8 772,429 դրամ
2014 թվական ապրիլ
64 գործ
32,768,643 դրամ
3,189,106 դրամ 13 1,992,479 դրամ
2014 թվական մայիս
17 գործ
3,011,025 դրամ
350,000 դրամ 7 703,762 դրամ
2014 թվական հունիս
16 գործ
10,097,180 դրամ
1,160,421 դրամ 10 539,191 դրամ
2014 թվական հուլիս
77 գործ
470,989,184 դրամ
50,000 դրամ 8 115,697,565 դրամ
2014 թվականի օգոստոս
40 գործ
44,696,966 դրամ
1,556,784 դրամ 12 4,965,620 դրամ
2014 թվականի սեպտեմբեր
27 գործ
12,969,796 դրամ
9,268,210 դրամ 21 21,288,680 դրամ
2014 թվականի հոկտեմբեր
50 գործ
155,886,429 դրամ
100,000 դրամ 20 5,396,175 դրամ
2014 թվականի նոյեմբեր
47 գործ
270,086,202 դրամ
50,000 դրամ 30 152,835,761 դրամ
2014 թվականի դեկտեմբեր
43 գործ
341,877,878 դրամ
537,033 դրամ 21 115,753,438 դրամՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԹԻՎ ՀՀ ՖՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԳԱՆՁՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ
2014 թվական հունվար
228 189 23,393,951 դրամ
2014 թվական փետրվար
106 119 15,147,953 դրամ
2014 թվական մարտ
156 138 8,291,722 դրամ
2014 թվական ապրիլ
117 106 6,198,578 դրամ
2014 թվական մայիս
162 141 6,273,086 դրամ
2014 թվական հունիս
150 153 9,032,170 դրամ
2014 թվական հուլիս
147 146 10,407,046 դրամ
2014 թվական օգոստոս
155 161 10,384,188 դրամ
2014 թվական սեպտեմբեր
198 169 23,998,609 դրամ
2014 թվական հոկտեմբեր
211 190 11,625,135 դրամ
2014 թվական նոյեմբեր
139 139 9,489,169 դրամ
2014 թվական դեկտեմբեր
226 217 12,276,523 դրամ